2011 Sektörün Altın Yılı…

Türkiye büyüme ortalamasının 8,5’lardan 3’lere doğru çekilmesi, ister istemez piyasalardaki daralmayı beraberinde getirmiştir.

2011 yılı bütün sektörler için altın bir yıl olarak anılarda kalacaktır. Geride bıraktığımız 2012 yılı, her şeye rağmen başta ABD ve Avrupa bölgesinde yaşanan krizle, ülkemizde bir yavaşlama ortamını beraberinde getirdi.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’na alışmaya çalışan ülkemizin iç piyasalarında yaşanan duraksamaya karşın ülkemiz ihracatta yeni ürünler ve yeni pazarlarla , yaptığı ataklarla 152 milyar $ rekor ihracat gerçekleştirdi.Bu ihracat atağına paralel olarak sektörümüzde % 14’lük bir artışla 4,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.Bu ihracatın yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kısmını mobilya sektörü geri kalan kısmını kağıt, orman, ağaç sektörümüz gerçekleştirdi.
Gerek mobilya sektörümüz gerekse lif levha ve yonga levha sektörümüz sanayileşme ve kurumsallaşma sürecinde önemli mesafeler kat etmiş aynı başarıyı ihracatta da sağlamıştır.

Türkiye’nin 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracatında sektörümüz 16 milyar dolarlık ihracat yükümlülüğü üstlenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmemiz için her sene %12’lik ihracat artışı sağlamamız gerekiyor, bu rakamları yakalayıp geçeceğimiz inancındayım.

Türkiye sürdürülebilir orman varlığının kurulup işletilmesi konusunda Orman Su İşleri Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz’le birlikte TOBB Orman Sektör Meclisi olarak birlikte çalışmalar yürütmekteyiz. Lif levha ve yonga levha sektörümüzün ihtiyacı olan yaklaşık 20 milyon m3 endüstriyel odun hammaddesinin 14 milyon m3’ ünü yerli kaynaklardan geri kalan 6-7 milyon m3ünü ithal kaynaklardan karşılamaktayız. Tamamının yerli kaynaklardan yani Orman Genel Müdürlüğü kaynaklarından sağlanabilmesi için kısa ve orta vadede alınacak tedbirler, uygulamaya sokulacak doğal orman yapısının ve ekolojik yapının korunmasının yanı sıra ,sektörün ihtiyacının tamamının karşılanması için plantasyon ormancılığının ,Türkiye’de hızla devreye sokulacağı inancındayım.

Lif levha ve yonga levha sektörünün sorunlarının giderilmesi, mobilya sektörümüzü de rahatlatacaktır. Sektörümüzün üzerindeki fon yükünün kısa sürede kaldırılacağı inancını taşımaktayım.

2012 yılının aksine 2013 yılında banka faizlerinin aşağıya çekilmesi tüm sektörlerin elini rahatlatacak ve yeni teşvik yasasının getireceği yatırımlar artacaktır, daha verimli ve canlı bir yıl geçireceğimiz inancındayım.

Bu arada emekli olan eski Orman Genel Müdürümüz Sn. Mustafa KURTULMUŞLU’ya yeni hayatında sağlık,mutluluk, başarılar dilerken yeni Genel Müdürümüz Sn.İbrahim ÇİFTCİ‘ye görevinde başarılar diliyor, sektörümüze ve ülkemize çok değerli hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum.

AHMET KAHRAMAN
TOBB Orman Ürünleri Meclisi Başkanı