ABD kaynaklı sertağaç kereste ve ahşap kaplamanın MENA bölgesine olan ihracatı 2017 yılının ilk yarısında, 51.65 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti

BAE, Pakistan, Lübnan ve Ürdün’de Amerikan sertağacı talebinde önemli artış kaydedildi

Amerikan sertağaçları endüstrisinin önde gelen uluslararası ticaret birliği olan Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD kaynaklı sertağaç kereste ve ahşap kaplama malzemelerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine olan toplam ihracatı, 2017 yılının ilk yarısında 51.65 milyon ABD doları seviyesine ulaştı. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayınlanan en son verilerden derlenen istatistikler, ABD’den bölgeye gönderilen toplam sert kereste hacminin % 28 artışla, 51.394 m3 ve bu yılın Ocak-Haziran döneminde %29 artışla 41.25 milyon ABD Dolarına ulaştığını ortaya koyuyor. İstatistiki veriler aynı zamanda, Amerikan sertağaç kaplamalarının MENA bölgesine doğrudan ihracatının, yüzde 23 azalarak 10,40 milyon ABD dolar seviyesine düştüğünü de belirtiyor.

Bölgedeki ABD sertağaç kereste pazarının en büyük destinasyonlarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan’a yapılan sevkiyatlarda önemli artışlar görüldü. Bununla birlikte, Ürdün ve Lübnan’a yapılan ihracatta da büyük artışlar kaydedildi. Bunların başında sevkiyatta gerçekleşen en fazla artışla BAE gelirken, toplam hacim yüzde 179 ile 14.488 metreküpe ve yüzde 180 artışla 12.13 milyon dolara yükseldi. Bu etkileyici yükseliş kısmen, 2016 yılının ikinci yarısı boyunca çok düşük satın alma seviyelerinden sonra yeniden stoklamaya bağlı olarak gerçekleşirken, birçoğunun iç mekan uyumlaştırma aşamasına geldiği yeni inşaat projelerinin döngülerinden de kaynaklanıyor.

Pakistan için, Amerikan sertağaç kereste sevkiyatları bu yılın Ocak-Haziran döneminde hacim bazında yüzde 19 ve yüzde 17 oranında artarken, 9153 metreküp hacme ve 7.09 milyon değerine ulaştı. Gönderilen hacim hemen hemen tamamen dişbudak sertağacından oluşuyordu. ABD sertağaçları için diğer büyük MENA pazarları arasında, Mısır ve Türkiye’ye yapılan ihracat, bu yılın Ocak-Haziran döneminde düşüş kaydetti. Geçtiğimiz iki yıl boyunca önemli bir büyüme kaydeden Mısır’a yapılan ihracat, bu yılın ilk yarısında sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 26 oranında değer kaybederek 4.116 metreküp hacimle 3.23 milyon dolara düştü. Bu düşüşün büyük bir kısmı kırmızı meşe nakliyatı nedeniyle daha düşük seviyede gerçekleşirken, beyaz meşe pazarı ihracatı aslında marjinal olarak yükselme kaydetti.

 

Türkiye’nin ABD sertağaç kereste ithalat hacmi % 12 düşerek 4.880 metreküp hacmine ve % 6 düşüşle 4.17 milyon dolara geriledi. Bununla birlikte, bu tamamen pazardaki termal modifikasyon için değil, genel kullanıma yönelik olan ve dişbudak dışındaki türlerin ithalatındaki azalmaya bağlıydı. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Türkiye ekonomisinin ve inşaat faaliyetlerinin kayda değer bir şekilde yavaşlaması söz konusuydu. Bununla birlikte, Türkiye’de termal olarak modifiye gerçekleştiren TMT üreticileri için yerel pazar daha az önem taşıdı ve bu süreçteki Amerikan dişbudak ithalatı bu yılın ilk yarısında neredeyse iki katına çıktı.

 

AHEC Afrika, Orta Doğu, Güney Asya ve Okyanusya Direktörü Roderick Wiles konuyla ilgili şöyle konuştu: “2016, Amerikan sertağaç kereste ve ahşap kaplamanın MENA bölgesine (ki bu Pakistan’ı da kapsıyor) ihracatında yavaş bir yıl olurken, 2017’nin şimdiye kadar çok olumlu olduğunu söylemeliyiz. Aslında, bu yılın ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri’nden bölgeye gönderilen sertağaç kereste toplam hacmi, 2016 yılının tamamında sevk edilen toplamın üçte ikisinden daha fazla. Türler açısından ise kırmızı meşe, ceviz, dişbudak ve beyaz meşe ihracatı bölgeye hakim olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, farklı piyasalarda ihraç edilen daha yüksek miktarlardaki lale ağacı, akçaağaç ve kiraz ağaçlarını görmek umut verici.”

 

AHEC Hakkında

Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC), tüm önemli Amerikan sertağaç şirketlerini ve tüm büyük Amerikan sertağaç ürünleri ticari birliklerini temsil eden, ABD sertağaç endüstrisinin lider uluslararası ticaret birliğidir. AHEC dünya çapında Amerikan sertağaçlarının, 50’den fazla ihracat pazarında tanıtımını yapmaya yönelik, mimar, hazırlayıcı, tasarımcı ve son aşama kullanıcılarına türlerin çeşitliliği, ürünler ve tedarik kaynaklarına dair teknik bilgi sağlamaya odaklanan bir program yürütmektedir. Ayrıca, AHEC tam seri teknik yayınlar da üretmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen  www.americanhardwood.org adresini ziyaret ediniz.