Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sanayi 2013 Yılı İhracat Değerlendirmesi

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında yani 2023 yılında ülkemiz “Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sanayi”nin üretim kapasitesinin %50, ihracatının ise %500 oranlarında artarak üretimin 32 milyon m³’e, ihracatının ise 16 milyar $’a ulaşması hedeflenmektedir.

Bu hedefe ulaşabilmek için; AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ olarak ihracatçılar hız kesmeden yoluna devam ediyor. Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2013 yılı Ocak-Aralık dönemi Türkiye geneli ihracat kaydı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,7 oranında artarak 5 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde sektörün en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, Azerbaycan ve İran olmuştur. 2013 yılı Ocak-Aralık dönemi ihracat kaydı ise, 436,2 milyon $ seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 oranında artmıştır. Söz konusu dönemde, Türkiye geneli ağaç mamülleri ve orman ürünleri ihracatından %8,7 oranında pay almıştır.

Sektörümüzün en önemli ihraç kalemleri olan mobilya, kağıt ve ahşap eşya alt sektör gruplarının 2013 yılı ihracatları da toplam ihracata parallel olarak yıl boyunca yükselme eğilimi göstermiştir.

ihracat4

MOBİLYA SEKTÖRÜ

2013 yılı Ocak-Aralık döneminde ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artmıştır. İlgili dönemde en fazla ihracat Irak, Libya ve Azerbaycan’a yapılmıştır.

Irak’a olan ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14,3 oranında artmıştır.

Libya’ya ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine oranla %40,9 oranında artmıştır.

Azerbaycan’ya olan ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 oranında artmıştır.

ihracat2

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA SEKTÖRÜ

2013 yılı Ocak-Aralık döneminde ihracat bir önceki yıla göre %11,8 artarak 792,5 milyon $ olmuştur. En fazla ağaç ve ahşap eşya ihracatı kaydı İran, Irak ve Azarbaycan’a gerçekleştirilmiştir.

İran’a olan ihracatımız ise %15,1 oranında düşmüştür.

Irak’a olan ihracatımız değer bazında %11 oranında artmıştır.

Azerbaycan’a olan ihracatımız %63 oranında artmıştır.

ihracat_1

2014 yılında ihracat adına beklentiler nelerdir?

Sektörümüzün esnek yapısı, tasarım çalışmalarına son yıllarda verilen ivme ve  verilen destekler ile sektörümüzün koyduğu hedeflere zorlanmadan ulaşacağı aşikardır. Bu çerçeveden bakıldığında; son yıllarda artış eğilimini sürekli koruyan sektörümüzün 2014 yılında da yaklaşık %15 olan ihracat artış oranını koruması ve bu istikrarla ihracatına devam ederek ülke ekonomisine katkı sağlaması beklenmektedir. Buna ilaveten, 2014 yılında da mobilya ve kağıt alt sektör gruplarının sektörümüzün lokomotifleri olarak toplam ihracatımızdan yüksek oranlarda paylar almasının kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.