AHEC, Amerikan sert ağaçlarına ilişkin yeni pazar fırsatları yaratacak ‘ileri görüş’ stratejisini özetliyor

AHEC kampanyasının ana unsurlarını içeren işbirlikleri, enstalasyonlar, seminerler, atölye çalışmaları ve sürdürülebilir tasarım girişimleri

Amerikan sertağaç endüstrisinin önde gelen uluslararası ticari birliği Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC), 2016 yılında Amerikan sertağaçları için yeni pazar fırsatları yaratacak ileri görüş stratejisini özetledi. AHEC Afrika, Ortadoğu, Güney Asya ve Okyanusya Direktörü Roderick Wiles’a göre, AHEC kampanyasının başlıca unsurları; işbirlikleri, enstalasyonlar, seminerler, atölye çalışmaları ve sürdürülebilir tasarım girişimleri olacak ve Hindistan, Güney Afrika ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgelerindeki, hem yerleşik hem de gelişmekte olan pazarları kapsayacak. Amerikan sertağaçlarının bu pazarlarda yaygın olarak kabul gördüğü ve anlaşıldığı göz önüne alındığında, Wiles özellikle, tasarım topluluğunun artan katılım ve ilgisini çok olumlu değerlendiriyor.

Image 04 - The Invisible Store Of HappinessMENA Tasarım Gelecek Değerlendirme Raporu’na göre, 2014 yılında, 100 milyar dolardan daha fazla değeri bulunan MENA tasarım pazarının, 2019 yılına kadar yüzde 6 oranında büyümesi ve 147,5 milyar Amerikan dolarına ulaşması bekleniyor. Bunu göz önünde bulunduran AHEC, Commercial Interior Design Awards (Ticari İç Mekan Tasarım Ödülleri), Dubai Tasarım Haftası, Tasarım Ras Al Khor (DRAK), Downtown Design ve daha bir çok önemli tasarım organizasyonlarıyla olan yakın bağını sürdürmekte ve çalışmalarına devam etmektedir. Kereste ticareti açısından, AHEC’in katılım gösterdiği bu yılın önemli faaliyetlerinden bazıları; Kahire’deki FURNEX, İstanbul’daki Yapıda Ahşap Fuarı (YAF) ve Dubai WoodShow fuarlarıdır.

Roderick Wiles şöyle konuştu: “İşbirlikçi enstalasyonların, tasarımcılar ve tasarım medyasının ilgisini uyarmak hususunda son derece etkili bir yol olduğu kanıtlanmıştır. Bu aynı zamanda, yaygın olan ve henüz çok popüler bulunmayan Amerikan sertağaç türlerinin güzelliğini göstermeye de yardımcı bir yöntemdir. LCA veri modellememize dayanarak, tüm bu enstalasyonlarda kullanılan Amerikan sertağaçlarının hafif çevresel ayak izini hesaplamak ve iletişimini kurmak ve böylece malzemenin gerçek sürdürülebilirliğini göstermeyi planlıyoruz. AHEC dünyanın en çok tanınan ahşap promosyon kampanyalarından birini yürütmektedir ve bize düşen Amerikan sertağaçlarını teşvik olanakları ve yeni yolları keşfetmek iken, ilgili organizasyonlara destek vermeye devam etmek mükemmel seviyede mantıklıdır.”

Image 02 - Win, Victory, & Love

2016 yılı boyunca AHEC ayrıca, şartname sorumluları (mimar ve iç mimarlardan), son kullanıcılar (mobilya ve doğrama üreticileri) ya da ithalatçı ve distribütörler olsun, ‘ahşap zincirinin’ tüm unsurlarına yönelik eğitim stratejisine odaklanacaktır. AHEC farklı pazarlar genelinde seminerler yapmak niyetiyle, dış uygulamalar, güverte ve kaplama ile lamine ahşap çözümleri, özellikle de çapraz lamine ahşap (CLT) alanlarında kullanılabilen termal modifiye ABD sert ağaçlarına artan ilgi ve kabul gibi olumlu gelişmeleri vurgularken, bu durum, Amerikan sertağaçları ve özellikle de, yüksek mukavemetli-ağırlık oranı sebebiyle Amerikan lale ağacı için heyecan verici bir potansiyeli temsil etmektedir.

 

Wiles; “ABD Sertağaç satışlarını artırmak endüstri hedefi ile, AHEC mevcut pazarları geliştirmek ve Amerikan sertağaçları için yeni pazarlar ve uygulamalar bulmaya odaklanmıştır. Amacımız pazarları belirlenmek ve bu pazarlara geliştirmeye yardımcı verileri temin ederek, Amerikan Sertağaç endüstrisinin reaktif olmak yerine proaktif olmasını sağlamaktır. Bölgedeki, özellikle Dubai’deki, mimarlar ve tasarımcılar ile kurulan güçlü bağlantılar sayesinde, hem AHEC için, hem de Amerikan sertağaçları için oluşturulan farkındalık, son yıllarda önemli ölçüde gündeme gelmiştir. Bunun sonucunda da, Amerikan sertağaçlarını seçen ve tavsiye için AHEC’e gelen mimar ve iç mimarlar giderek daha yaygın hale gelmiştir.”

 

Tüm dünyada olduğu gibi, ahşap, tasarım toplumunun giderek daha çok ilgisini çekmektedir. Bunu akılda tutarak, AHEC 2016 yılının ikinci yarısında, Hindistan ve Türkiye’deki potansiyel tasarım işbirliklerine olumlu bakmaktadır. Ancak şu da bir gerçek ki, şartname sorumlularının hala konuyla ilgili bilgi eksikliği bulunmaktadır ve ticarette bir dizi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar arasında, kereste sınıflandırma kuralları, fırın kurutma önemi, kerestenin kullanımı ve saklanması yöntemleri ve hatta türlerin çeşitleri gibi konular bulunmaktadır. Bu yüzden, AHEC tüm pazarlarda teknik ve eğitim seminerlerine devam etmektedir ve aynı zamanda mimarlık ve tasarım toplumuyla ile yakından çalışmanın yanı sıra, ticaret hizmetine odaklanmaktadır.