Ahşap levha sektörü büyümeye devam ediyor…

Türkiye’deki yerli üreticilerin son yıllarda yaptığı yatırımlar ile üretim kapasiteleri talebin üzerine çıkmıştır. 2012 yılında toplam 1.4 milyon m3/yıl yeni mdf ve yongalevha üretim kapasitesi devreye girmiştir. Bu nedenle mevcut kapasiteler hem Türkiye pazarı için yeterli gelmekte, hem de yurt dışı pazarlara satış olanakları sunmaktadır.

2012 yılında kapasite kullanım oranları %80-85 arasında seyretmiştir. Sektördeki oyuncuların çoğu TSE uygunluk, bazıları ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 belgelerine sahiptir. Buna göre sektörün kaliteli üretim yaparak rekabet gücünü koruduğu söylenebilir.

Özellikle son yıllarda yapılan yeni yatırımlarda, dünyanın en iyi makine üreticilerinden alım yapılarak, dünya standartlarında son derece ileri teknoloji ile üretim yapan tesisler kurulmuştur. Ancak eski teknoloji ile çalışan tesisler de mevcut olup, bu durumdaki işletmeler yakın gelecekte rekabet şanslarını kaybetme durumunda kalabileceklerdir.

Sadece levha ihracatı yapmak, ürünün yükte ağır, pahada hafif olması nedeniyle kolay değil. Mobilya sektörü, üretim, tasarım, pazarlama ve markalaşma konularında kendini geliştirerek, ihracatını artırdığında, dolaylı olarak levha ihracatı artacaktır. Panel sektöründe yapılan modern yatırımların yanında mobilya sektöründe modern yatırımlara devam edilmeli ve Türkiye’nin, Avrupa ve komşu ülkelerin panel ve mobilya üssü olması için tasarım, pazarlama ve marka stratejileri geliştirilmelidir.

Potansiyel gelişim alanları ise, komşu ülkelere yapılacak ihracatın levha ve mobilya olarak arttırılmasıdır.

Türkiye sadece nüfusu 70 milyon olan bir pazar olmayıp aslında Balkanları, Ortadoğu’yu, Karadeniz’i ve Akdeniz Havzası’nı içine alan 950 milyon nüfuslu büyük bir pazar. Buralar bizim tarihsel ve kültürel bağlarımızın olduğu, potansiyeli yüksek olan doğal pazarlarımızdır.

Ancak, levha sektörünün en önemli sorunu kaliteli, yeterli ve uygun fiyatlı odun hammaddesi temininde yaşanan sıkıntılardır. Türkiye’de doğal ormanlardan temin edilen odun hammaddesi kalite ve fiyat açısından Avrupalı üreticilere göre dezavantajlı bir duruma neden olmakta ve ithalatı körükleyerek yerli sanayiciyi zor durumda bırakmaktadır. Odun fiyatlarımız Avrupa’daki fiyatların iki misli, Rusya – Ukrayna – Amerika gibi ülkelerden dört misli daha pahalıdır.

Bilindiği gibi ağaç bazlı panel tesislerinin tesislerinin büyük çoğunluğu, pazara yakınlığı tercih edildiği için, ağırlıklı İzmit, Adapazarı Bölgeleri’nde üretim yapmaktadır. Bu bölgede büyük kapasitelerin ihtiyacı olan odunu, yurtiçinden karşılamak mümkün olmamakta çoğunlukla Ukrayna, Rusya’dan odun ve özellikle son yıllarda, Amerika, Brezilya ve Kanada’dan chips ithal edilmektedir.

Türkiye MDF pazarında 5 büyük üreticiden biri olarak (10 üreticinin olduğu pazarda) toplamda % 80 pazar payına sahiptir. 14 üreticinin olduğu yongalevha pazarında ise 5 büyük üretici ile toplam % 85 pazar payına sahiptir. Toplam MDF ve yongalevha üretim kapasitesi 9.3 milyon m3/yıl’dır. Ağaç bazlı panel sektöründe mevcut kurulu kapasite, iç pazar talebini rahatlıkla karşılamaktadır.
2012 yılında sektörün toplam levha ihracatı 800 bin m3, (250 milyon Euro), ithalat ise 600 bin m3, (130 milyon Euro) olarak gerçekleşmiştir. Sektörün toplam cirosu ise (iç pazar ve ihracat) 2.6 milyar Dolar olmuştur.