Ahşap Yapılarda Koruma Ve Onarım Sempozyumu 2

İBB Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) Ahşap Eğitim Atölyesi, 24-25 Aralık 2013 tarihlerinde, Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu 2’yi düzenliyor. Etkinlik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Kayıtlar, 24 Aralık sabahı Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Mekezi’ndeki kayıt masamnızda yapılacaktır.

İngilizce’den Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.

Sempozyumda, dünyada ahşap sektörü ve koruma çabaları, projelendirme, restorasyon, konservasyon ve onarım uygulamaları ve sorunları, kırsal mimari ve koruma, yerel yönetimlerin koruma çalışmaları, ahşap yapılar ve strüktürel davranışları gibi çeşitli başlıklar altında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.

Koruma konusunda yetkili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışan tüm uzmanlara, akademisyenlere, üniversite ve meslek yüksek okullarının öğrencilerine, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve ahşap yapı kullanıcılarına açık olarak düzenlenen sempozyumun ardından, yapılan sunumlara ait bildiri metinleri bir kitapta toplanarak yayın haline getirilerek, ülke genelinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek. Böylece, KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi faaliyetleri bir kez daha paylaşılmış olacaktır.

Sempozyumla eş zamanlı olarak, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi fuayesinde, KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi,”Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı” 2013 kursiyerlerinin atölye ortamında yürüttükleri onarımlar, yeniden üretimler ve koruma çalışmalarından oluşan bir “Sergidüzenlenecektir.

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen eğitimlerin altıncı dönemini oluşturan Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı koruma yaklaşımları, belgeleme, ahşabın yapı malzemesi olarak özellikleri ve türleri, geleneksel el aletleri ve makinelerin kullanımı, geleneksel ahşap yapı mimarisi, ahşap süsleme, ahşapta bozulmalar, ahşap koruma yöntemleri, geleneksel yapı elemanlarının üretimi ve üst yüzey işlemleri konularında 4 ay süreli teori ve uygulama derslerini içermektedir.

Sempozyum boyunca Kültür Merkezi’nin fuayesinde ziyarete açık olan Sergi’nin açılışı

24 Aralık 2013 tarihinde, 17:30’da yapılacak bir kokteyl eşliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum programı ve ayrıntılı bilgiler, www.ibb.gov.tr/kudeb sayfasında güncellenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Demet Sürücü 0212 455 37 87- 0212 455 37 00

 

1.Gün  24 Aralık 2013 Salı

 

10.00-.10.10: Açılış Konuşması

1.OTURUM

DÜNYADA AHŞAP SEKTÖRÜ VE KORUMA

ÇABALARI

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Coşkun Köse

1.Konuşmacı

10.10-10.40: İnşaat Yüksek Mühendisi

Erol Karacabeyli- Araştırma Departmanı Müdürü

İleri Ahşap Yapı Sistemleri FPInnovations/Kanada

Küresel Ahşap Yapı Sektörü ve Tarihsel Yapıların

Korunmasının Önemi

2.Konuşmacı

10.40-11.10: Orman Endüstri Yüksek Mühendisi

Demet Sürücü

Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım

Eğitim Programı

3.Konuşmacı

11.10-11.40: Sadi Petrela Gijrokastra/

Gijirokastra Vakfı YK. Başkanı

Gijirokastra’da Ahşap yapıların Bakımı ve

Onarımında Genç Profesyonellerin Eğitimi

4.Konuşmacı

11.40-12.10: Elenita Roshi/Miras Müdürü

Arnavutluk Gjirokastra ve Berat Dünya Miras

Alanı’ndaki Ahşap Osmanlı Konutlarının Onarım

Süreceinin Yönetimi

12.10-12.20: Soru –Cevap

12.20-13.30: Yemek Arası

2.OTURUM

RESTORASYON, KONSERVASYON VE ONARIM UYGULAMALARI ve SORUNLA

OTURUM BAŞKANI:Prof.Dr.Yegan Kahya

5.konuşmacı

13.30-14.00: Y.Mimar Ayşe Orbay

Beylerbeyi”nde Tuzcuoğlu Evi ve Bir Okuma İmkanı Olarak Restorasyon

6.Konuşmacı

14.00-.14.30: Y.Mimar Kivork Özkaragöz

Vortvots Vorodman’nın 100 yıllık Suskunluğu

14.30-14.50: Soru-Cevap

14.50-15.10: Çay- Kahve Arası

7.Konuşmacı

15.10-15.40: Mimar Michail Vrentzos- İnşaat Mühendisi Agoritsa Anna Tzeliou

Selanik Limanı- 7 Numaralı Antreponun Mimari Belgeleme ve Restorasyonu

8.Konuşmacı

15.40-16.10: Y.Mimar S. Feyza Yağcı- Doç.Dr. Deniz Mazlum

Eyüp’teki Ahşap Konut Mimarisinin Özgün İki Örneği

Yapısal ve Mimari Detaylar ve Koruma Sorunları

9.Konuşmacı

16.10-16.40: Doç.Dr. Coşkun Köse

Suya Doymuş Ahşaplarda Mikrobiyolojik Bozunmalar:

Yenikapı Batık Gemilerine Ait Bazı Örnekler

10.Konuşmacı

16.40-17.10: Doç.Dr. Nesibe Köse

Dendrokronoloji ve Ahşap Yapılarda Tarihlendirme

17.10-17.30: Soru-Cevap

17.30: Kokteyl

 

2.Gün 25 Aralık 2013 Çarşamba

 

KIRSAL MİMARİ VE KORUMA

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Nadide Seçkin

11.Konuşmacı

10.00-.10.25: Prof.Dr. Kutgün Eyüpgiller

Geleneksel Arapgir Evlerinde Kullanılan

Yapım Teknikleri ve Koruma Sorunları

12.Konuşmacı

10.25-10.50: Doç.Dr. Zeynep Eres

Trakya”da Özgün Bir Ahşap Mimari Gelenek: İğneli Yapılar

13.Konuşmacı

10.50-11.15: Y.Mimar Elif Aydemir Arifoğlu,

Doç.Dr. Coşkun Köse

Doç.Dr. Nesibe Köse, Yrd.Doç. Dr. Taner Okan

Kırsal Alanda Geleneksel Ahşap Mimarinin Korunması ve Sürdürülmesi Üzerine bir Çalışma: Papart Vadisi Örneği

14.Konuşmacı

11.15-.11.40: Y.Mimar Filiz Diri

Doç.Dr. Neriman Şahin Güçhan

Geleneksel Konut Yapım Teknikleri : Birgi- Ödemiş Örneği

15.Konuşmacı

11.40-.12.05: Y.Mimar Koray Güler

Y.Mimar Ayşe Ceren Bilge

Doğu Karadeniz Ahşap Karkas Yapı Geleneği ve Koruma Sorunları

12.05-12.20: Soru-Cevap

12.20-13.30: Yemek Arası

 

4.OTURUM

YEREL YÖNETİMLERİN AHŞAP KORUMA ÇALIŞMALARI

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Rabia Özakın

16.Konuşmacı

13.30-14.00: Y.Mimar Nimet Hacıkura

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü,

Y.Mimar Nilgün Ersoy

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Örnekler Işığında Alanya Evleri Koruma Çalışmaları

17.Konuşmacı

14.00-14.30: Mimar Emine Temuçin

Adana Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdür V. Şeyh Cemil Nardalı Konağı

Restorasyon Projesi ve Uygulaması

14.30-14.50: Soru Cevap

14.50-15.10: Çay- Kahve Arası

5.OTURUM

AHŞAP YAPILAR VE STRÜKTÜREL DAVRANIŞLARI

Oturum Başkanı: Erol Karacabeyli

18.Konuşmacı

15.10-15.40: Doç.Dr. Neriman Şahin Güçhan

Osmanlı Geleneksel Ahşap Karkas Konutlarının Deprem Davranışı Üzerine Gözlemler

19.Konuşmacı

15.40-16.10: Prof.Dr. Turgut Kocatürk,

Y.Mimar Ahmet Selbesoğlu

Yıldız Sarayı Kadın Efendiler Dairesi Ahşap Döşeme ve Kubbe Güçlendirmesi

16.10-16.40: Soru-Cevap- Kapanış

ahsapsempozyum afis

a-program 50x70