AİMSAD/ Mustafa Erol

AİMSAD/ Mustafa Erol

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) olarak, kurulduğumuz 5 Haziran 2014 tarihinden bu yana, farklı yer ve zamanlarda, Türkiye ve sektör genelini kapsayan bir dernek olma arzusuyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz.

Bu amaca istinaden, AİMSAD Yönetim Kurulu Toplantıları’nın bir kısmını İstanbul’da, bir kısmı ise diğer illerimizde yapma; ve söz konusu toplantıları takiben de, sizlerle bir araya geleceğimiz “Üye İlişkileri Geliştirme ve Sektör Temsilcileri ile Buluşma Organizasyonları” düzenliyoruz. Bunlardan ilkini de Bursa’da yaparak başlamış bulunuyoruz.

Kurumsallaşma çabamızda ilk önce kadroyu oluşturmak çabasına giriştik.

Bu konuda da ilk olarak Takım Tezgâhları Sanayi ve İşadamları Derneği-TİAD genel sekreteri Gamze Hanım’ı transfer ettik. Kendisinin sektördeki deneyimleriyle birlikte hızlı bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyoruz.

Kısa vade  ilk önce tanışma toplantıları yapmak istedik. Sizin de teşriflerinizle ilk toplantımızı Bursa İnegöl’de yapıyoruz. İzmir ve Ankara’da da yaparak sektörün tamamını kapsayacak bu toplantıları devam ettirmek istiyoruz.

IMG_2834

Orta vade hedeflere örnek olarak;  bakanlıklar ya da sektördeki diğer resmi kuruluşlarda temsil sıkıntısı yaşıyorduk. Ağaç işleme ve yan sanayisinin sorunlarını bilen arkadaşlarımız görüşlerini beyan edemiyordu,yani bizim sektörümüzün görüşleri sorulmuyordu.En kısa zamanda bu iş birliklerini temin etmek istiyoruz.

IMG_2896
Üye firmalarımızın çağdaş üretim teknolojilerine adaptasyonuna teşvikine yönelik girişimlerde bulunmak mümkünse bunu devletle ortaklaşa yürütülen projelerle yapmak istiyoruz. Yurt içinde belli başlı ve yurt dışında etkili fuarlarla da sektörümüzü dernek adına temsil etmek istiyoruz.

IMG_2891

 

Uzun vade hesaplarımız arasında en önemli hedefimiz eğitim konusudur.  Örneğin, Çıraklık eğitim merkezleri,  Teknik ve Endüstri  Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerle işbirliği yapılarak sektör  firmalarımızda çalışacak kalifiye eleman yetiştirilebilir. Bu konuda derneğimizin katkıda bulunmasını sağlamak görevlerimiz arasında olacaktır.
Yine önemli bir nokta olarak; bir teknik eğitim ve bir de belgelendirme merkezi kurarak ağaç işleme makinelerinin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amaçlarımız arasında.

IMG_2825

2014-2017 arasında yapacağımız çalışmalar içinde yine önemli bir yer teşkil eden  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne TOBB’a üyeliğimiz olacaktır.

IMG_2822

Makine ve Techizat İmalatı Sektör Meclisi’ne üye olacağız. Tüzük değişikliğimiz ile ilgili olarak İl Dernekler Müdürlüğü’nden onay bekliyoruz. Onayla birlikte TOBB’un 30.Sektör Meclisi olan bu meclise üyelik başvurusunda bulunacağız. Yine Tüzüğümüzün onaylanmasıyla birlikte tüm diğer ilgili resmi başvurularımızı da yapacağız.

IMG_2844

MAKTEK- Makine Tenik Komitesi oluşumu, Bilim Sanayi Bakanlığınca yürütülen ve desteklenen bir komitedir.  Burada da ivedilikle üyeliğimizi gerçekleştireceğiz.

IMG_2871

Burada  makine güvenliği ve iş güvenliği üzerine çok önemli toplantılar yapılıyor ve bizim de AİMSAD olarak içinde yer almamız gerekiyor.  Çeşitli alt çalışma gurupları oluşturulmuş. Biz de Ağaç İşleme Makineleri ve Yan Sanayi çalışma gurubu oluşturmayı teklif etmeyi düşünüyoruz.

IMG_2883

Bunlarla beraber bir de geçen ay yapılan Yeni Türkiye Makine Sektörü strateji belgesi yönlendirme kurulu var. Bir süredir yürütülen bu çalışmaya AİMSAD ilk kez katıldı. Ankara’da birc çalıştay yapıldı ve buraya Üyelerimizden Ünver Makine’den Faruk bey katıldı. Yani artık orada da aktif olarak bulunuyoruz.

IMG_2879

Yurt dışı platformlarda da üyeliğimiz söz konusu. Genel Kurulumuz’a EUMOBOIS yani bizim Avrupa’daki çatı birliğimiz olan Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu’nun başkanı da konuşmacı olarak katıldı. AİMSAD olarak da üyeliğimizi gerçekleştirdik. Ciddi bilgiler alıyor ve üyelerimizle paylaşıyoruz.

IMG_2900

Derneğimiz haliyle ticari faaliyetler de yapmak durumunda. Bu anlamda da projelerimiz var. İlki basın yayınla alakalıdır. AİMSAD dergisi ya da sektördeki dergilerin desteklenmesi yönünde çalışmalarımız var. Dijital ortamlarda dört ayda bir olmak üzere AİMSAD bülteni yayımlamak düşüncesindeyiz.

IMG_2810

Fuar organizasyon faaliyetleri konusunda üyelerimizle birlikte ortak projeler yürütüyoruz. İlk aşamada derneğimizde bir komite oluşturduk tüm fuarları inceliyoruz ve hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz.

Diğer projemiz ise, 365 gün 24 saat açık olan üç boyutlu online expo. Bunu dijital ortamda da online expo olarak yapmayı planlıyoruz.

Bu arada konuşulan diğer projemiz ise; bir makine platformu oluşturmak. Yerli ve yabancı birçok firmanın gerek yeni gerekse kullanılmış makine ve tesislerini almak için bulaşacağı bir platform oluşturmak.

Uzun vadeli hedeflerimizden biri olan yine eğitim konusunda da mesleki teknik eğitim projemiz var. Bizdeki açılımı şudur, ağaç işleme ve yan sanayi olarak mobilya sektöründe çalışanların sertifikalandırmasına yönelik bir eğitim merkezi açabilmek.  Ayrıca yine bu amaca yönelik mesleki test merkezi projemiz var.

Bursa’daki bu toplantımızın en önemli özelliklerinden biri buraya fuar organizatörü arkadaşlarımızı, basın yayından arkadaşlarımızı çağırdık ki tanışıp konuşarak sektörün kaynaşmasını sağlayalım. Sektörümüzden yeni üye arkadaşlarımızı da en kısa sürede görmek istiyoruz.