AKAMİB İhracat Paneli Mersin’de Final Yaptı

AKAMİB Başkanı Bülent Aymen, panelin açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin sorunlarından bahsederek, yaşanan konjektürel olumsuzluklara değindi. İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için çalıştıklarını dile getiren Aymen, “Kereste palet sektöründe devam eden URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi ile 5 farklı ülke pazarına heyetler düzenledik ve firmalarımız ihracata başladı” dedi.

“Hammadde fiyatlarının yüksekliği nedeniyle rekabet edemez olduk”

Mobilya sektörünün ise nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu, sektörün ihtiyacına yönelik mesleki eğitimler verilmesi, üretim için vasıflı eleman yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aymen, hammadde fiyatlarının yüksekliğine değinerek, “Hammadde fiyatlarında görülen yükseliş nedeniyle ihracatçılarımız uluslararası pazarda rekabet edemez oldular. Üretim maliyetlerimiz artıkça, lojistik avantajımız olan yakın pazarlara ihracat gerçekleştirmekte bile zorlanır olduk” diye konuştu.

Panelde Lojistik Master planının gerekliliği üzerinde duran Aymen, “Bölgemiz, stratejik konumumuz bir lojistik merkez olmamız açısından çok elverişli. Mersin gibi önemli bir konumdaki şehrimizi lojistikte merkez haline getirmek, sadece bölgemize değil tüm Türkiye’nin ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmasına lojistik konusunda yaşanan sorunlardan örneklerle devam eden Aymen, “Yollar köprüler gibi alt yapılarımızı geliştirirken maalesef gümrüklerdeki sorunları bir
türlü aşamıyoruz. Karayoluyla Avrupa’ya ihracat yapan ihracatçı en büyük problemi Kapıkule’de yaşıyor. İstanbul’dan bisikletle yola çıkan bir yolcu yaklaşık 14 saatte Kapıkule’den geçerken, aynı yolu bir tır 37 saatte geçebiliyor. İhracatçının Türkiye’den çıkabilmesi 2 günü bulmakta” ifadelerini kullandı.

Aşut: “Kentin ve bölgenin deniz avantajını verimli kullanmak gerek.”

Vahap Munyar’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, yatırım alanlarındaki sıkıntılar ve endüstri 4.0 kavramları üzerinde dururken, kentin ve bölgenin deniz avantajını verimli kullanmak gerektiğini, dünyanın gelişmiş ülkelerinde sanayi bölgelerinin, denize yakın yerlerde kurulduğunu ve büyüdüğünü dile getirdi.

Arslan: “Bir şirketin kar elde etmesi lojistik gücüne bağlı”

AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan ise lojistiğin ihracattaki önemine değinirken, rakip ülkelerin verimli lojistik planları ile nakliye maliyetlerini düşürdüklerine ve rekabet güçlerini artırarak uluslararası pazarda öne çıktıklarına dikkat çekerek, “Lojistik güç bir şirketin kar elde etmesinde önemli rol oynar. Doğru bir lojistik kurgu oluşmazsa nakliye maliyetleri şirketi zarara dahi götürebilir” dedi.