Almanyanın Avrupa Biriliği Üye Ülkelere Karşı Hazırladığı Ü işareti (Ü-Zeichen) Taslağı ECI’den İptal Edildi

EPLF ve MMFA: “Bu kesinlikle siyasi bir niyet olamaz!”

Bina işleriyle alakalı sağlığı koruma için yeni gereksinimleri içeren Alman Çalışma taslağı reddedildi.

 

Sınır kapanmaları ve üst sınırlar şu sıralar siyasi gündemin en önemli konuları arasında… Almanya, Avrupa çözümlerine güveniyor, ancak konu inşaat ürünlerine gelince biraz tıkanıyor. Gerçi bir süre öncesinde, Alman bürokrasisi, bu hususta özel bir ulusal strateji yürüttüğünü ifade etmiştir. 2014 yılı sonunda, Avrupa Adalet Divanı (ECI) onay sembolü olarak, uygunluğun işareti bulunan Alman Ü işaretini çekti ama şimdi İnşaat Teknolojisi Alman Enstitüsü (DIBt) bir çözüm bulmak için yoğun çalışmalar yapıyor. Sağlığın korunması başlığı altındaki gerçek niyetse, bürokratlar için iş güvenliğini sağlamaya devam etmek. EPLF (Avrupa Laminat Parke Üreticileri Derneği) ve MMFA (Çok Katmanlı Modüler Döşeme Derneği) ise, bu sorunla ilgili birlikte hareket ettiklerini belirtiyorlar.
Almanya’nın refahı dış ticarete bağlıdır. Örneğin 2015 yılında, gayri safi yurtiçi hasılanın üçte birinden çok daha fazla olarak, bir trilyon euroyu aşan değerli mal ihraç edilmiştir. Avrupa’da neredeyse hiçbir ülke Almanya’da olduğu gibi tek pazardan bu kadar çok yararlanabilmektedir. Yine de görünüşte kollektif mazoşizmin bir tür temsili olan Almanya’da Avrupa şüpheciliği vardır ve Alman yetkililer de şimdi aynı çizgide hareket halindelerse, alarm çanları kesinlikle çalmaya başlamıştır.

elnd1603_b2

Yani tüm bu olanlar nedir derseniz, Avrupa Adalet Divanı’na (ECJ) getirilen C-100/13 davasından bahsediyoruz. Avrupa Komisyonu, Ü işareti (Ü-Zeichen) şeklindeki Alman teknik yapı onaylarının empoze uygulaması yoluyla belirli inşaat ürünleri için tek pazar ticaret engellerini kaldırmak adına, Federal Almanya Cumhuriyeti’ne karşı bir dava getirmiştir. Adalet Divanı’nın görüşü, sözde Yapım Kuralları Listeleri (Bauregelliste), söz konusu ürünlerin, uyumlaştırılmış standartlar kapsamında ve CE işareti sahibi olsalar bile, etkin piyasa erişimi ve Almanya’da bu yapı ürünlerinin kullanımı için ek gereksinimler olduğu yönündedir. 16 Ekim 2014 tarihli karar, Avrupa Komisyonu’nun bu eylemi getirmekte haklı olduğuna karar verdiğinden, Almanya’da yetkiye sahip İnşaat Teknolojisi Alman Enstitüsü (DIBt) de, uygunluk sembolü Ü işaretini ödüllendirme sisteminden çıkartmak durumunda kalmıştır.

 

EPLF ve MMFA tarafından gelen yorumları, her iki derneğin de Genel Müdürü olan Peter H. Meyer şöyle özetliyor: “DIBt, Alman inşaat ürünleri pazarını tek bir AB pazarı olmasını kontrol altına alan bir yol izlemektedir ve bu da rekabette yeni kısıtlamalar oluşturur. Almanya için bu girişimin yankıları kitlesel piyasadaki tüm tarafların zararına bir şekilde fiyatları yukarı götürmek olacaktır ki buna, binaları dolduran veya kiralayanlar, tedarikçiler ve vergi mükellefleri olan bina geliştiriciler ve inşaat şirketleri de dahildir. Kamu inşaat projeleri için AB çapında ihale için yükümlülüğünün siyasi arzu edilen avantajları, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin durumunda zarar olacaktır. Tek pazarın siyasi amaçları karşına ölçüldüğünde, DIBt tarafından yapılan bu yeni zorlama Avrupa hukuku ile uyumlu olamaz – elbette bunların hiçbiri, Avrupa’nın, düzenleyici veya tüketici politikası nedenleri niyetine uymaz.“