Amerikan Sertağaçlarının Büyüdüğü Pazar: Türkiye

 

 

Amerikan sertağaç endüstrisinin lider uluslararası ticari birliği olan Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılının ilk üç çeyreğinde, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine yapılan ahşap ve kereste toplam ihracatı 56,3 milyon dolar değerine ve 71.761 metreküpe ulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’nın (USDA) yayınladığı en yakın tarihli bilgi verilerinden elde edilen istatistikler, 2013 yılının Ocak’tan Eylül ayına olan döneminde gerçekleşen rakamlara göre, değer bakımından yüzde 19,5 üzerinde ve hacim bakımından da yüzde 6,4 oranındaki artışları ortaya koymaktadır. Ayrıca bu yılın Ocak’tan Eylül ayına kadar olan döneminde, MENA’ya doğrudan gerçekleşen Amerikan sertağaç kaplamalarının rakamı da, 2013 yılının aynı dönemine oranla yüzde 20 yükselerek 22,5 milyon dolarlık toplam değere ulaşmıştır. Yayınlanan verilere göre, en yüksek Amerikan sertağaç ihracatının gerçekleştiği yerler Katar (yüzde 81’lik bir artışla 2900 metreküp), Lübnan (yüzde 41’lik artışla 3858 metreküp), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 26’lık bir artışla 9820 metreküp) ve Ürdün (yüzde 20’lik bir artışla 4784 metreküp) olmuştur. Aynı zamanda Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ve Fas’ta da marjinal bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu dönemde Amerikan sertağaç ihracatının bir numaralı varış noktası BAE olurken onu, Pakistan (9769 metreküp), Türkiye (8858 metreküp) ve Mısır (8614 metreküp) izlemiştir. Buna ek olarak, bu yılın ilk üç çeyreğinde MENA bölgesine yapılan Amerikan Sertağaç tomrukları ihracatı 28.232 metreküp hacme ulaşmıştır.

Amerikan sertağaç kaplamalarının dokuz aylık dönemde MENA bölgesindeki ana hedefi Mısır’dı ve 2013 yılının aynı dönemine oranla yüzde 23’lük bir artışla buradaki rakamlar 8,75 milyon Amerikan dolarına ulaştı. İkinci en önemli hedef olan Türkiye’deyse, 7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşti. Ancak, unutulmamalıdır ki, Amerika Birleşik Devletleri, sertağaç tomruklarının da ihracatını yapmaktadır. Bu nedenle, Avrupa’dan, Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan ihracat edilen Amerikan parke kaplamalarını da gözönünde bulunduracak olursak, gerçek pazar USDA ihracat istatistiklerine yansıdığından çok daha büyüktür. Bu durum özellikle de, yüzde 20’den fazla kaplama birimi ihracatının sahibi Türkiye için geçerlidir.

Image 03 - Bahrain National Theater

Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC) Afrika, Orta Doğu, Güney Asya ve Okyanusya Direktörü Roderick Wiles, konuyla ilgilişu açıklamayı yaptı: “Türkiye’deki ahşap ürünler pazarı, ülkenin inşaat ve mobilya sektörlerinin her ikisinde de gösterdiği büyüme eğilimiyle, son yıllarda önemli ölçüde geliştirmiştir. Gerek mobilya üretimiyle olsun, gerekse ahşap kaplama kapasitesinin büyüklüğüyle dikkat çeken ahşap panel sektörüyle, Türkiye özellikle son bir kaç yılda, büyük bir ahşap işleme merkezi konumuna erişmiştir. Türkiye’deki 27 dilimleme birimlerden elde edilen mevcut tahmini yıllık kaplama üretimi, 1 milyon metrekarelik bölgede yer almaktadır. İnşaat sektörü, sadece Türk mobilya ve ahşap döşeme için talep oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda iç mekan tasarımı parçalarının yanı sıra ahşap kaplama ve zemini de kapsayan ahşap ürünlerinin genel olarak tüketiminde yüksek talebi yaratıyor.”

Image 01 - Roderick Wiles

Türler bakımından, bu yılın Ocak-Eylül döneminde MENA bölgesine sevk edilen Amerikan sertağaç kereste hacminin yüzde 32’sini kırmızı meşe (23.356 metreküp olarak hesaplanmıştır) oluşturmaktadır. Ancak, bu pay toplamı önceki yıllara göre azdır çünkü, global trendlere hitaben bugün bölgeye, dişbudak, beyaz meşe, ceviz ve lale ağacı türlerinin yüksek hacimli ihracatları söz konusudur. Özellikle beyaz meşe (11.422 metreküp), ceviz (4370 metreküp) ve sert akçaağaç (5149 metreküp) türlerinin ihracatlarındaki artış, Amerikan sertağaçlarının çeşitliliği için de tutarlı bir talebi göstermektedir. Bölgeye yapılan dişbudak ağacı ihracat hacminin, yaklaşık yüzde 50’si Pakistan ve yüzde 40’ı Türkiye’ye (3008 m3) olmak üzere, toplam 14.360 metreküpe ulaşmıştır ve bunun büyük bir çoğunluğu da termal modifiye edilmiş zemin ve kaplama üretimi için kullanılmaktadır. Wiles sözlerine şunları ekledi: “Bütün rakamlar ve değerlendirmeler, MENA bölgesine gerçekleşen Amerikan Sertağaç kereste ve kaplama ihracatında rekor bir yılı işaret ediyor. GCC (Körfez İşbirliği Konseyi) inşaat gelişmesi dahilinde gerçekleşen büyük binalar yapımı ve altyapı harcamaları ile, bu yıl verilen inşaat sözleşmelerinin toplam değerinin, 2013 yılındaki 159,87 milyar dolardan, 195,7 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 1,3 trilyon Amerikan doları değerindeki, GCC inşaat sektörü olumlu bir tablo çizmeye devam ediyor ve biz de bu yüzden, projelerin tamamlanma tarihleri yaklaştıkça, ağırlıklı olarak iç doğrama, zemin döşeme ve mobilyadaki Amerikan sertağaçları için sürekli bir talep bekliyoruz.”