Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO Akademi tarafından 9 Kasım 2017 tarihinde, “Endüstri 4.0 ve İşletmelerin Yol Haritası” başlıklı bir eğitim düzenleneceği bildirildi.

“Endüstri 4.0 ve İşletmelerin Yol Haritası” Eğitimi ilgili bilgiler paylaşan ATSO Başkanı Davut Çetin, odanın 24 Grup Meslek Komitesi talepleri doğrultusunda 9 Kasım 2017 tarihinde ATSO eğitim salonlarında düzenleneceğini söyledi. Eğitimlerin 09.30-17.00 saatleri arasında düzenleneceğini belirten Çetin, ” “Endüstri 4.0 ve İşletmelerin Yol Haritası” eğitimi ile Endüstri 4.0’ın sadece bir teknolojik evrimleşme olmadığı, bunun iş modellerine, iş yapma biçimlerine, işletmenin veya fabrikanın donanım altyapısına olan yansımaları ile organizasyon ve yönetim tarzlarına da yansıyacağı anlatılacak. İşletmelerin de bu değişime kendilerini hazırlamaları için oluşturmaları gereken yol haritası hakkında bilgilendirmelerde bulunulacak” dedi.

Katılımcılara verilecek eğitimlerin konu başlıklarını da paylaşan Çetin, “Endüstri 4.0 ve teknolojik değişim v akıllı ve bağlantılı nesne kavramı, sensörler, büyük veri ve analitikler, bulut bilişim, nesnelerin interneti, endüstriyel internet, siber güvenlik, otonom robotlar, akıllı makineler, siber fiziksel sistemler ve simülasyon, çok yönlü sistem entegrasyonu, katmanlı imalat ve üç boyutlu yazıcılar, artırılmış gerçeklik, akıllı işletme, geleceğin fabrikası, akıllı üretim, akıllı işletme, teknoloji ve ürün geliştirme, akıllı işletme ve yeni insan kaynakları endüstri 4.0 ve dönüşümün yol haritası, dijital dönüşüm, müşteri deneyimi, operasyonel süreçlerin dönüşümü, operasyonel teknolojilerle bilişim teknolojilerinin entegrasyonu, iş modellerinin dönüşümü, yeni iş modelleri, dijital küreselleşme, akıllı makine uygulamaları, iş gücünün dönüşümü, yeni iş gücü özellikleri konu alt başlıklarında bilgiler verilecektir” diye konuştu.