Avrupa 2016’da rekor seviyede doğrudan yabancı yatırım çekti

EY’nin Avrupa Yatırım Çekiciliği 2016 Araştırması’na göre; Avrupa’ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 2016’da bir önceki yıla göre %15 artış göstererek 5 bin 845 proje ile rekor seviyeye çıkarken, Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar %3 yükselerek 138 projeye ulaştı. Projeler sayesinde yaratılan yeni istihdam Avrupa genelinde 259 bin 673 olurken, Türkiye’de 7 bin 179 olarak gerçekleşti

Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY, Avrupa Yatırım Çekiciliği 2017 Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinde 505 yöneticiyle yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan araştırmaya göre; Avrupa’ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) 2016’da bir önceki yıla göre %15 artış göstererek 5 bin 845 proje ile rekor seviyeye ulaştı. Bununla birlikte yatırımlar sayesinde aynı dönemde yaratılan yeni istihdam ise bölge genelinde %19 yükselerek 259 bin 673 olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’nın Avrupa’da en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler olduğunun belirtildiği araştırmada, Türkiye’ye ilişkin bulgular da yer alıyor. Verilere göre Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl 2015 yılına göre %3 artış göstererek 134 projeden 138’e yükseldi. Öte yandan 2015 yılında projeler için 2 bin 971 yeni istihdam yaratılırken, bu rakam %142 artışla 2016’da 7 bin 179’a ulaştı. Yeni istihdam sayısındaki artışın kayda değer olduğunu dile getiren EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, “Türkiye’de istihdamın en önemli konulardan biri olduğunu ve yabancı yatırımların devamının bu açıdan da çok değerli olduğunu” belirtti.

Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırım projeleri on yılda yaklaşık 5 kat arttı

Türkiye’ye yönelik son on yılda yapılan doğrudan yabancı yatırım sayısındaki değişime bakıldığında, 2006 yılında 28 olan proje sayısının, 2016 yılında 138’e ulaşarak yaklaşık 5 kat artış gösterdiği görülüyor. Proje sayısındaki artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediklerini belirten Müşfik Cantekinler, “Türkiye’nin genç nüfusu, tüketim alışkanlıkları, girişimcilik kültürü ve coğrafi konumunun her dönemde yabancı yatırımcılar için dikkat çekici olduğunu, bu unsurların, ekonomik büyüme ve doğru yatırım politikaları ile desteklenmesi halinde, yabancı yatırımların artarak devam edeceği” değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DYY proje sayısı 28 40 41 58 64 97 95 98 109 134 138
Yaratılan istihdam 1.005 3.015 1.863 10.819 3.830 7.295 10.146 8.696 8.175 2.971 7.179
Proje başına yaratılan ortalama istihdam 36 75 45 187 60 75 107 89 75 22 52

 

Batı Avrupa doğrudan yabancı yatırımlarda en çekici bölge

EY’nin araştırmasına göre; Avrupa’ya yapılan doğrudan yabancı yatırım projelerinin %51’i Birleşik Krallık (1.144), Almanya (1.063) ve Fransa’da (779) gerçekleştirildi. İspanya 308 proje ile dördüncü sıradaki yerini korurken, Polonya 256 proje ile beşinci sıraya yükseldi. İlk üç ülke arasında Fransa, proje sayısındaki artış bakımından %30 ile en büyük yükselişi kaydederken, Almanya %12, Birleşik Krallık ise %7 artış gösterdi.

Doğrudan yabancı yatırım projeleri bakımından en çekici 20 ülkenin sıralandığı araştırmada; İsveç, İtalya ve Çek Cumhuriyeti bir önceki yıla göre en iyi performansı gösteren ülkeler oldu. İsveç’te proje sayısı %76 artış ile 90’a yükselirken, İtalya %62 artış ile 89 ve Çek Cumhuriyeti ise %57 yükseliş ile 110 projeye ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca Hollanda (-%5), Belçika (-%5) ve İsviçre (-%2) proje sayısı bakımından düşüş kaydeden ülkeler oldu.

 

EY hakkında

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.