Avrupa, kendi kaynakları ile enerji üretmek için gözünü ormanlara çevirdi…

– Bildiğiniz üzere Avrupa, kendi kaynakları ile enerji üretmek için gözünü ormanlara çevirdi.
Sizce bu durum gelecekte sektörümüzü nasıl etkiler ?
Bu husus ülkemizde de devlet politikası olarak belirlenirse orman ürünlerinde olası fiyat artışlarının önüne geçmek için neler yapılmalıdır ?
Lif ve yonga levha sektörleri gözle görülür bir gelişme göstermiştir. Bu sektör gruplarının kullandığı hammadde ve yenilenebilir enerjinin kullanıldığı hammadde “odun hammaddesi”dir. Dolayısıyla aynı kaynaktan beslenmektedirler. Söz konusu durum; çeşitlilik ve türleri tehdit etmektedir. Kendi içimizde de rekabet yaratacak bu durum karşısında tercih yapmamız gereken unsurlar bulunmakatdır. Konuya bu açıdan yaklaştığımızda “odun hammaddesi” ile enerji üretimi sektörümüzü olumsuz yönde etkileyecektir.

– Dünyadaki Orman ürünlerinde üretim azalmasından dolayı ağaç hammadde fiyatlarında gevşemeler görülmektedir.
Bu durum ihracat da bir avantaj sağlar mı?
Ürün fiyatları aşağı yönde hareketlenir mi ?
Odun hammaddesi için en özel çözüm endüstriyel plantasyonlar olacaktır. Avustralya, Finlandiya gibi ülkeler 50-100 sene önce bu uygulamaya başlamıştır. Sektörün gelişimine ayak uydurabilmek için bu şekilde çözümlerin de hızla hayata geçmesi sektörde faaliyet gösteren tüm taraflar için önem arz etmektedir. Kısa vadede gözükmese de söz konusu girişim hayata geçirilirse maliyet azalmasına neden olacaktır. Maliyetin azalması ise ihracata olumlu yönde yansıyacaktır.

– İran da devalüasyondan dolayı ekonomik veriler an ve an kötüye gitmektedir.
Sizce bu durum sektörümüzü ne kadar etkiler ?
Ağaç ve ahşap eşya sektöründe İran’a olan ihracatımız 2012 yılında değer bazında %20,1 oranında düşmüştür. Bu sektör gurubunda en önemli ihracat ülkeleri arasında yer alan İran’daki bu durum sektörümüz için önem arz etmektedir. Bu olumsuz durumun düzelmesi sektörümüz için zaten önemli miktarda ihracat yaptığımız ülkeler arasında olan iran’da pozitif yönde gelişmelere neden olacaktır.

– Avrupa’ daki ekonomik daralma, bu bölgedeki üreticilerin başka pazarlarda agresif olmasına sebep oluyor.
Sizce Çin’den sonra Avrupa’nın da bu agresif tavırları yüzünden iç piyasaları koruyucu önlemler alınmalı mıdır? Alınması yönünde bir görüşünüz varsa tedbirler ne olabilir?
Ağaç Mamulleri ve Orman ürünleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Avrupa ülkeleri çoğu dönemde de başta gelmektedir. Avrupa ülkeleri ile yapılan ticaretin söz konusu ülkelerin ekonomik durumu ile doğrudan bağlantısı vardır. Anılan ülkelerdeki ekonomik istikrar sadece sektörümüzü değil tüm ticari ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyecektir. Ancak son dönemlerde Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz “ağaç ve orman ürünleri sektörü”nde sıkıntılar yaratmaktadır. Avrupa, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sanayinde Türkiye pazarına göz dikmiştir. AB ile aramızda yapılan gümrük anlaşması nedeniyle bu durum karşısında önlem alınamamaktadır. Özellikle lif levha ve laminat parke sektörlerinde tedbir alınamaması ciddi sıkıntılara yol açmaktadır.