Avrupa Mobilya Sanayi Konfederasyonu EFIC ve Avusturya Mobilya Sanayi Derneği ortaklaşa olarak, yeni Fransız mobilya geri dönüşüm sistemini eleştirdiler.

Fransa’daki Mobilya Geri Dönüşüm Sistemi Eleştiriliyor

İki derneğin de ortaklaşa eleştirdikleri noktalar arasında başta, orantısız yüksek bürokratik süreç ve Avrupa tek pazarını temsil eden malların serbest trafik ilkesini ihlal eden pazar engelleme etkileri geliyor.

EFIC Başkanı Markus Wiesner, Fransız geri dönüşüm sistemini, diğer Avrupalı mobilya üreticileri için açık bir rekabet dezavantajı olarak görüyor. Yeni geri dönüşüm sisteminin sebep olduğu ek maliyetler ve zaten kayda geçmiş olan satışlardaki düşüşler ile ilgili somut bilgi verilmemiştir. Diğer yandan, Avusturya Mobilya Sanayi Derneği’nden Dolunay Yerit de, EFIC üyesi tüm ulusal derneklerin, AB’nin tamamında geçerli olacak bir yasal hükmün oluşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. Brüksel’deki yaz tatilinin ardından, en erken Ağustos 2013 sonunda verlebilecek bir kararına rağmen, yetkili AB makamının ele alması için gereken bir meclis soru ön gönergesi üzerine çalışılıyor.

Avrupa Mobilya Sanayi Konfederasyonu EFIC, Avrupa mobilya sektörünün sesi olarak 2006 yılında, Belçika, Danimarka, Almanya, İtalya, Slovakya, İspanya ve Türkiye’deki mobilya sanayilerini temsil eden yedi ulusal federasyon kurulmuştur. Sonrasında Portekiz, İsveç, Avusturya, Rusya ve Norveç’in de katıldığı EFIC, Avrupa’da 150.000’e yakın şirkette çalışan 1.5 milyon kişinin bulunduğu bir sector ile, Avrupa mobilya sanayi toplam cirosunun yaklaşık % 70’ini temsil ediyor.

Avusturya Mobilya Sanayi Derneği’nin merkezi Viyana’da bulunuyor ve Avusturyalı mobilya üreticilerinin çıkarlarını temsil ediyor. Bir ahşap endüstrisi meslek grubu olarak dernek, Avusturya Ticaret Odası’na da üye ve sektördeki 47 şirket ve 6.700 çalışanı ile güçlü bir ağın da temsilcisidir. Üyelerin çoğu orta ölçekli ve özel sektöre ait işletmelerden oluşuyor. Sektörün en önemli ihracat pazarları arasındaysa Almanya, İsviçre, İtalya ve Polonya bulunmaktadır.