Avrupa Parke Pazarı Hala İstikrar Bekliyor

 

Avrupa Parke Sanayi genel tüketim rakamlarının % 5.88 küçüldüğü bir yıl sonrasında, 2013 yılı için yapılan ilk tahminlerin de, benzer bir trendi takip ettiği görülüyor. Nitekim, Avrupa Parke Endüstrisi Federasyonu FEP’in, sona eren yıl için yapmış olduğu ön tahmin, % 5’lik daralma ile benzer bir senaryoyu işaret ediyor. Bu rakam yüzdesi, federasyonun geçtiğimiz günlerde, Hannover’deki Domotex fuarında düzenlediği son Yönetim Kurulu toplantısına katılan üye ülke temsilcilerinden alınan en iyi tahminlere dayanmaktadır. Yapılan bu değerlendirmeler, FEP’in Haziran başında İspanya Malaga’da yapacağı Genel Kurul toplantısında tebliğ edilecek tam veriler öncesinde, ticaretin nasıl gelişebileceğinin ilk tahminleri olarak görülmelidir.

Son yıllarda tanık olunduğu gibi, sonuçlar ülkeden ülkeye ve hatta çeyrekten çeyreğe değişim göstermektedir. Ancak, genel resim bir zamanlar olduğu gibi kutuplaşmış görünmüyor. Oldukça iyi performans sergileyerek piyasaları yukarıya doğru yönlendiren ülkeler de, ivme kaybedecek gibi görünüyor.

Bölgesel bir perspektiften bakıldığında, AB’nin güneyindeki piyasaların (örneğin, İspanya, İtalya ve Fransa) çift hanelere ulaşabilir kayıpları ile, hala ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu söylenebilir. Kuzeyde durum biraz daha iyi gibi olsa da, gelişmelerde hala biraz negatiflik söz konusu ve en iyi durumda ancak istikrarlı (İsveç örneğindeki gibi) olabiliyor. İsviçre’nin % 6’lık beklenen büyüme ile istikrarlı “parke ülkesi” statüsünü koruduğu Orta Avrupa bölgesi, en iyi performans gösteren bölge olarak kalmaya devam ediyor. Ancak Avusturya ve Almanya’nın da, 2013 için sıfırın hemen altında bir tüketim evrimi görmeleri bekleniyor. Bu rakamlar ve eğilimler, sektörde 2013 yılında karşılaşılan önemli sorunların ışığında, ve özellikle bazı önemli AB bölgelerinde hala süregelen sıkı rekabet, son derece yüksek işsizlik oranları ve özellikle de Euro / Dollar oranına bağlı olarak asla kesin olmayan döviz kurlarındaki değişimler gibi sebeplere dayanıyor.

Bazı bölgelerdeki parke üreticilerinin, karşılaştıkları sorunlarla devam eden mücadeleleri endişe sebebi yaratsa da, Avrupa Komisyonu’nun son ekonomik tahminleri, gelecek yıl için daha iyimser beklentiler yaratıyor. Diğer yandan, tüm Yönetim Kurulu üyeleri, FEP’in, “gerçek ahşap parkeyi gelecekteki iç dekorasyonun vazgeçilmez bir parçası olarak gören tüketiciler tarafından çok istenilen ve değer verilen parke, harika bir doğal üründür” fikrini onaylayan tüketici algıları çalışmaları sonuçlarını da ciddiyetle değerlendiriyorlar. Bu bağlamda, FEP Başkanı Lars Gunnar Andersen şu yorumu yapıyor: “Mevcut trendin yapısal bir değişim değil, döngüsel bir evrim olduğuna inanmak için haklı sebeplerimiz var. Tanıklık ettiğimiz pazar küçülmesi, tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Üstelik, 1991 ve 2007 yılları arasında görülen büyümenin son dönemde aşağı doğru inmesi söz konusu olsa bile, hiç bir şüphe yoktur ki, daha iyi günler bizleri beklemektedir.”

FEP Board