AVRUPA PARKE SANAYİ KÜÇÜLDÜ

 

 

Avrupa Parke Endüstrisi Federasyonu FEP Yönetim Kurulu 30 Eylül 2014 tarihinde biraraya geldi ve Avrupa pazarındaki son ekonomik göstergeleri tartışarak, parke sektörünün son durumunu değerlendirdi. Ülke başına yapılan değerlendirmeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Ülkelere Göre Pazar Değerlendirmesi

 

Avusturya : Pazar, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslanınca yaklaşık %3’lük bir düşüş göstermektedir.

Belçika: FEP’e ulaşan bilgiler ışığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemini kapsayan rakamlar sabit kalmıştır ve pazar dengesini korumaktadır.

Danimarka : 2013 yılın ilk 8 ayıyla karşılaştırıldığında pazar sabit kalmıştır.

Finlandiya : Parke satışlarında yaklaşık yüzde 5 ile 7 arasında bir düşüş gözlemlenmektedir. Pazardaki aktivite azdır ve büyük ölçüde Rusya’ya bağımlıdır. Ekonomi düşüş yönünde bir eğilim göstermektedir.  

Fransa : Pazar, 2014 yılının ilk 9 ayında yüzden 10-12 arasında bir düşüş göstermiştir. Öngörülen trendler de negatiftir. Nihai tüketiciye dair güven azdır ve pazarda genellikle “bekle ve gör” tavrı benimsenmiştir.

Almanya : 2014 yılının ilk 4-5 ayındaki pozitif gelişme ne yazık ki devam etmemiştir. Haziran, Temmuz ve Ağustos ağırlıklı olarak gerileme yaşanan aylar olmuştur. Toplanan bilgiler, yılın ilk 8 ayında genel olarak yüzde 1-2 oranında düşüş olduğunu göstermektedir. 

İtalya : Genel olarak, tüketim az kalmaya devam etmektedir. Parke satışlarında %20’lik bir düşüş yaşanmakla birlikte, seramiklerde de yaklaşık %15’lik bir düşüş gözlemlenmektedir. Genel beklentiler bastırılmıştır.

Hollanda : Piyasası hala üretimdeki (tesisler) önemli bir kapasite fazlalığıyla dikkat çekmektedir. Geçtiğimiz yıllardaki daralma üretim kapasitesini etkilememiştir. Bu nedenle, üreticiler ihracat imkanları aramaktadırlar. Parke tüketimi düşmeye devam ediyorsa da seviye beklenenden daha yavaştır. Ekonomi yavaş yavaş iyileşmekte olduğu gerçeğine rağmen, bu gelişmenin parke sektöründe de görülmesi beklenmektedir.

Norveç : Norveç’teki parke piyasası geçen yıla göre büyük farklılıklar göstermemiştir ve pazar sabit kalmıştır.

İspanya : Genel olarak konuşmak gerekirse, toplum tavrı vergi reformlarını bekleme yönündedir. İşsizlik hala önemli bir problemdir. Yine de pazar sabittir ama düşük bir seviyededir. 

İsveç : İsveçli pazar %3’lük bir artış göstermiştir. Ev inşaatında yükselme vardır, özellikle de tek aile evlerinin inşaatı artmıştır. 

İsviçre : 

10 yıldır ilk kez, pazar sabittir. Hem mozaik, hem de 3 çizgili ürünler düşüştedir. DIY yani kendin yap zincirleri tüm pazarın %100’ünü temsil etmektedir. LVT yükseliştedir.

FEB