Avrupa’da Ağaç İşleme Endüstrilerinin Perspektifleri ve Zorlukları Semineri

Avrupa Ağaç İşleme Endüstrisi Ortak Konfederasyonu (CEI-Bois), Avrupa Yapı ve Ağaç İşçileri Federasyonu (EFBWW) ve Avrupa Ahşap Tabanlı Paneller Federasyonu (EPF) tarafından finanse edilen “Avrupa’daki Ağaç İşleme Endüstrilerinin Perspektifleri ve Zorlukları” projesinin 2. Semineri geçtiğimiz günlerde Lizbon’da gerçekleşti.

Seminer 29 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen bir eğitim çalıştayında, EPF ile EFBWW arasındaki Formaldehit Hakkında Avrupa Eylem Rehberi konulu anlaşmanın resmi imzasıyla başladı. İşyerinde yeni bir yasal gereklilik oluşturan karar, beş yıl öncesine kadar yürürlüğe giren güvenlik seviyesine yeni bir boyut getirecek.

Seminer, ‘Avrupa Ağaç İşleme Sektörü Çekiciliği’ teması etrafında organize edilirken sektör imajının bugün karşı karşıya olduğu güçlü yanlar ve zorluklar hakkında fikirlerin ortaya konduğu bir aktivite oldu. Seminerde, Hırvatistan, Portekiz, İsveç, İngiltere ve Belçika’da
bugüne dek test edilmiş ve / veya uygulanmış en iyi uygulama ve çözümlerin somut örneklerini sunuldu.

 

Seminerin ikinci yarısında ise katılımcılar ve bazı konuşmacılar arasında verimli bir görüş alışverişi sağlayan bir panel oturumu gerçekleştirildi.

Proje Hakkında

Avrupa’daki Ağaç İşleme Endüstrilerinin Perspektifleri ve Zorlukları, Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri Konfederasyonu (CEI-Bois), Avrupa Bina ve Ağaç İşçileri Federasyonu (EFBWW) ve Avrupa Panel Federasyonu (EPF) arasında ortak bir projedir. Proje, Orman Endüstrisi tarafından sunulan zorluklara ve çözüm önerilerine odaklanmanın yanı sıra ortak düşünceyi geliştirmeyi ve ilgili şirketlere ve işçilere tavsiyelerde bulunmayı hedeflemektedir. REF-WOOD projesinin uygulanmasından elde edilen sonuçlar projenin bu ilk bölümünde analiz edilmiştir. İkinci bölümse stratejilerin uygulanmasının bir takipçisi olarak ahşap, AR-GE, inovasyon, eğitim, iş organizasyonu, sürdürülebilir kullanılabilirlik gibi konuları içermektedir.