Avrupalı Mobilya Üreticileri AB Patent Uygulaması Telaşında

Avrupa Mobilya Sanayi Konfederasyonu EFIC, planlanan AB patentinin hızlı bir şekilde uygulanması için çağrıda bulunuyor.

 

EFIC tarafından yapılan açıklamada, AB patentinin daha az bürokrasi, hukuki güvenliği daha yüksek demek olduğu ve şirketler için daha düşük maliyet anlamına geldiği belirtiliyor. 2013 yılında, 25 AB üye ülkesinin patent mahkemesi anlaşmasını onayladığı ama bugüne kadar sadece 5 ülkenin ulusal çapta bu kararı hayata geçirdiği ifade ediliyor. Ancak tüm katılımcıların uyguladığında etkin olabilecek Avrupa patentiyle, 25 üye ülke tek bir durak ofis çatısı altında birleşebilecek ki, bu durumun mobilya endüstrisi adına büyük fark yaratacağı söyleniyor. Böylece önemli maliyetlerin düşeceği ve idari engellerin ortadan kalkacağı ve fikri mülkiyetinin korunmasının da kolaylaşacağı belirtiliyor.

 

Avrupa Mobilya Sanayi Konfederasyonu Başkanı Markus Wiesner konu hakkında; “Mevcut sistem son derece pahalı ve bürokrasi gerektiriyor. Avrupa genelinde patent koruması güvenliği için hala her ülkede kayıt gerekiyor. Bu çoğu şirket için, özellikle de küçük ve orta ölçekli şirketler için uygun değildir. Bu nedenle, uluslararası rekabet gücünü koruyabilmek adına, yerel koruma ile ilgili AB patentinin bir an evvel uygulanması için çağrıda bulunuyoruz” diyor.

Mevcut patent tescil sistemi büyüme için bir engel temsil ederken, zor ekonomik koşullarda özellikle zararlı bulunuyor. Avrupalı şirketlerin yaratıcı ve yenilikçi gücünün engellendiği söyleniyor. Markus Wiesner bununla ilgili olarak da; “Yenilik ve araştırma, uluslararası rekabet için mihenk taşlarıdır” vurgusunu yapıyor. Dernek, bu nedenle Avrupa’yı daha çekici bir üretim merkezi yapmak için, AB üyesi devletlerinin acil harekete geçmesi gerektiğini söylüyor.

Patent1

Avrupa’daki mobilya sektörü uzun bir geçmişi olan ve önemli teknolojik gelişmelerle birlikte kurulu pazarlardan oluşan bir endüstri. Mobilya sektörü, Avrupa ekonomisine önemli katkılar yapıyor. Avrupa ülkelerinin çoğunda genel imalat sektörlerindeki üretim rakamlarının % 2-4’ünü mobilya sanayi temsil ediyor ve yaklaşık 1.1 milyon iş istihdamı sağlayan sektör küçük işletmlerin de içinde olduğu 130.000’e yakın işletmeyi bünyesinde bulunduruyor. Hali hazırda AB mobilya endüstrisi, dünyada ürün çeşitliliği açısından en entegre olmuş ve en iyi farklılaşmayı başarmış endüstrilerinden biri olarak gösteriliyor.