Aylık ortalama işgücü maliyeti 3 bin 991 TL oldu

İşgücü Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 3 bin 991 TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı işgücü maliyeti istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir uygulanan İşgücü Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 3 bin 991 TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2012 yılında 2 bin 680 TL idi.

İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri oldu

Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 8 bin 5 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 7 bin 538 TL ile bilgi ve iletişim ve 6 bin 87 TL ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleri izledi. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 2 bin 963 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 2 bin 992 TL ile inşaat ve 3 bin 283 TL ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörleri takip etti.

İşgücü maliyeti bileşenleri içinde brüt kazancın payı yüzde 82,9 oldu

Brüt kazancın işgücü maliyeti içindeki payı yüzde 82,9 oldu. Brüt kazancı yüzde 16,7 ile sosyal güvenlik ödemeleri takip ederken diğer işgücü maliyetlerinin payı yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Kazanç içinde çalışılan sürelere yapılan ödemelerin payı yüzde 83,7 oldu

Çalışılan süreler için yapılan ödemeler yüzde 83,7’lik oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 10,2 olarak gerçekleşirken düzensiz ödemeler kazançtan yüzde 3,9 oranında pay aldı. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 2,2 iken tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı yüzde 0,05 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde zorunlu ödemelerin payı yüzde 84,1 oldu

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 84,1 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 1 oldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı yüzde 14, diğer sosyal güvenlik ödemelerinin oranı ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.