Başbakanımız ve Orman Bakanımız Sektöre verdiği sözü tuttu. Fonlar kalktı

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım 10 Ağustos 2016 tarihinde ilan ettiği “Orman ürünlerindeki bütün fonları kaldırıyoruz, mevcut desteklerde artırıma gidiyoruz.” sözünü  bugün itibari ile resmi gazetede yayınlanan kanun ile yerine getirmiş oldular.

Sektörümüz adına Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Orman ve Su işleri Bakanımız Veysel Eroğlu  ile OGM ye teşekkürü bir borç biliriz.

Allah cümlesinden razı olsun.

İlgili kanun maddesi için tıklayınız. ( 30. MADDE)

MADDE 30 – 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu gelirlerden 6831 sayılı Orman Kanununun mülga 64 üncü ve ek 3 üncü maddeleri, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun mülga 9 uncu maddesi ile 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ve 5217 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre oduna dayalı orman ürünü satışlarında; satış bedeli üzerinden yüzde üç oranına kadar alıcılardan tahsil edilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve yine bu satışlardan yüzde üç oranında tahsil edilen mülga Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu paylarını ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya yüzde üçü geçmemek üzere belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”