Başkanın Mesajı “Sektörümüzün sorunlarına çözüm olacağız”

ORSİAD Derneği ile ilgili sorularımızı Dernek Başkanı Mehmet Karahasanoğlu ile paylaştık ve o da samimiyetle cevapladı.

Neden ORSİAD derneğini kurmak gereği gördünüz? Buradaki ana fikir nedir?

Mehmet Karahasanoğlu: ORSİAD derneği fikri, en son yapılan parke çalıştayının sonucu itibariyle, herkesin isteği doğrultusunda ve sektörün sorunlarının ele alınacağı bir birliktelik fikri ile doğmuştur. Ana fikri; Sektörün sorunlarının çözümleri için çalışan bir kurum olmaktır.

  • Dernek yapısında varolan “Milli sertifika” programı nedir?

Mehmet Karahasanoğlu: Milli sertifika programı, parke sektöründe ustaların belli bir standarta getirilmesi ve bununla birlikte sektörde herkesin usta olmasının önüne geçilmesini sağlayacak olan programdır. Bunun da belirli aşamaları olacaktır. Öncelikle bizler Meb, Myk, İşkur, İsmek gibi, illerde bu tarz kurslar düzenleyen kuruluşlarla temasa geçeceğiz. Ardından derneğimiz bünyesinde kurulacak olan Eğitim Komitesi önderliğinde kurslar için gerekli ders programları hazırlanacak, kursiyer şartları belirlenecek, kurs süresince ve sonrasında sorunların çözümü gerçekleştirilecek, hatalar düzeltilecek ve en nihayetinde kurstan başarıyla mezun olanlara özel kart ve sicil sınıflandırması yapılarak, sertifika verilecektir.

– Bu derneğe neden üye olunmalı? Dernek üyelerine neler kazandıracak?

Mehmet Karahasanoğlu: Eğer sektör sorunlarının üstesinden gelinmesi isteniyorsa, birlik olunmalıdır. Bu birliktelik de dernek çatısı altında, hep birlikte çalışmaktan geçiyor. Su sıralar güzel bir reklam filmi var Marmara Birlik’in… Oradaki ana fikir gibi; Belki çok ama çok küçük olabilirsin ancak bir araya gelince dünyanın en büyüğü haline gelirsin. İşte her üye bu büyük sektörün bir parçası. Bir araya gelerek, hep birlikte bir düzen içerisinde, sorunların üstesinden gelebiliriz. Bu yüzden her kurum ve kişi bu dernekte yerini almalıdır.

81 il 957 ilçede yapılanma için yola çıktınız, sistem nasıl işleyecek? İl başkanının, ilçe delegesinin faydaları neler olacak?

Mehmet Karahasanoğlu: 81 il ve 957 ilçede örgütlenmenin sebebi sektörün sorunlarına tam kapsamlı hitabeden dernek yapılanmasını kurmaktır. Eğer siz Türkiye’de her noktaya hitap eden ve Türkiye’nin tüm sektör sorunlarını ele alacak bir dernek kurmak istiyorsanız, tüm Türkiye’yi düşünmek ve kapsamak zorundasınızdır. Ve dahi, ulusal çapta Milli Sertifika programı ıle sektöre bir standart gelsin istiyorsanız, ustaların ve perakendecilerin gelirlerini yükseltmek için kurslar açıp, bu eğitimleri bir düzene oturtarak düzenleyecekseniz, tabii ki bunu tüm ülke çapında gerçekleştirmeniz gereklidir. Sistem aslında basittir. Her ilde bir il ve dernek ofisi açılacak ki, her bölgenin en sevilen ve o bölgede sözü geçen ve tabii aynı zamanda sektör için çalışmaktan çekinmeyecek kişiler seçilecektir. Bunu dernek ilk kez kurulduğu için, bir kereliğine yönetim kurulu yaptı. Gelecek ilk seçimde, ilçe delegeleri il başkanlarını seçecektir.

İl Şube Başkanı’nın görevleri; Sektörümüz için ülke genelinde alınacak kararlarda her daim o ilde sorumlu başkan olmak ve görevi süresince genel merkeze bağlı ve uyumlu çalışmak, ulusal bir STK olan ORSİAD Derneği’nin bulunduğu ilde tüm resmi makamlarda temsil hakkına sahip olmak, il içindeki tüm devlet protokollerinde derneği temsilen faliyetlerde bulunmak, il içindeki tüm üyelerin ahenk içinde çalışmasını sağlamak, gerek görüldüğünde siyasi, iktisadi kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek dernek üyelerimize avantajlar sağlamak ve il içinde, ilçe sayısı kadar delege ile il dernek yönetimini oluşturmak şeklindedir.

İlçe Delegesi’nin görevleri ise; Sektörümüz için ülke genelinde alınacak kararlar için her daim o ilçede sorumlu delege olmak, görevi süresince genel merkeze bağlı ve uyumlu çalışmak, ulusal bir STK olan ORSİAD Derneği’nin bulunduğu ilçede tüm resmi makamlarda temsil hakkına sahip olmak, ilçe içindeki tüm devlet protokollerinde derneği temsilen faliyetlerde bulunmak, ilçedeki tüm üyelerin ahenk içinde çalışmasını sağlamak, gerek görüldüğünde siyasi, iktisadi kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek dernek üyelerimize avantajlar sağlamak, ilçe içinde sektörümüzle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla dernek adına temasa geçerek, onların derneğe üye edilmesi, derneğin yaptığı faaliyetlerin anlatılması ve derneğin yapacağı toplantılara çağırılması gibi görevleri dernek adına gercekleştirmektir.

– Sektördeki kişiler nasıl üye olacaklar? Aylık ücret konularında da bilgi verebilir misiniz?

Mehmet Karahasanoğlu: Üye formunu doldurarak ve gerekli evrakları il ya da merkez teşkilata ulaştırarak üye olunabilir. Aylık üyelik ücreti 20 TL’dir. Yıllık ise 240 Tl’dir. Derneğin sağlayacağı avantajları düşününce bunun ne kadar küçük bir rakam olduğunu takdir edersiniz.

– Kurucular kurulunda kimler bulunuyor? Görevleri nelerdir?

Mehmet Karahasanoğlu: Şahsım dahil olmak üzere, görev dağılımı ve kişiler şu şekilde belirlenmiştir;

Mehmet Karahasanoğlu- Yönetım Kurulu Başkanı

Necati Yılmaz- Eğitim Kurulu Başkanı

Dr. Zeki Kara- Hukuk Kurulu Başkanı

Hakan Tarım – Sayman

ven Ünsal- Teşkilattan Sorumlu Başkan

Engin Erol- Disiplin Kurulu Başkanı

Aslan Ebrinc- Denetleme Kurulu Başkanı

Tunç Ada- Dış İlişkiler Kurulu Başkanı

Fikret Demir- Genel Sekreter

-Eklemek istedikleriniz var mıdır Sayın Başkan?

Mehmet Karahasanoğlu: Şu anda büyük bir özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yaklaşık altı aydır, hiç durmadan, pes etmeden çalışıyoruz. En kısa zamanda Milli Sertifika programını devreye geçirerek, sektörde kanayan bir yara olan ustalarımızın sorunlarına çözüm olacağız inşallah. Destek olan tüm sektör temsilcilerine teşekkürlerimi bir borç bilirim.