Burdur’da kalkınmanın anahtarı kümelenmiş OSB’ler

Bir ilin gelişmesini etkileyen birden fazla faktör mevcuttur. Bu faktörler sıralayacak olursa, Tarım ve hayvancılık, Turizm, Sanayi, Eğtim, Sağlık, Enerji ve Maden olarak sıralayabiliriz. Burada ilin gelişmesi ile sektörlerin gelişmesi ayrımının iyi yapılması gerekir.Bir ilde çok fazla hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin olması o ili gelişmiş olduğunu göstermez.Bir ilin gelişmesi sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesiyle alakalıdır. Burdur iline baktığımız zaman ilimizin “gelişti, gelişiyor,gelişmekte” söylemleri temenniden öteye geçmemek- tedir.Bir ili geliştirmek istiyorsak eğer bunu realitelere dayanarak ve gerçekle ilişkilendirerek tespitler yapılmalıdır.Bir ilin gelişmesini etkileyen faktörleri sıraladık.Bu faktörlerin yanı sıra bu faktörlerle birlikte entegre edilecek sana- yinin oluşması gerekmektedir.Burdur’da için Tarım ve hayvancılık konusunda örnek vermek gerekirse; Tarım Hayvancılık üretiminin yanı sıra bunlar beraber tarım ve hayvancılık endüstrisi de aynı anda gelişmesi gerekmektedir.Bunun en iyi örneği kesinlikle Konya Şeker’dir.Konya Şeker 65 000 bin pancar ekiciler kooperatifi üyesinin oluşturduğu Türkiye’de örnek alınması gereken bir çiftçi örgütlenmesinin bir başarı tablosudur.

Bir ilin gelişmesini etkileyen en büyük faktör ise “SANAYİ” ‘dir. Gelişmiş illerin hepsinin de sanayi sayesinde geliştiği görülmektedir.İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Bursa, İzmit, Antalya, Gaziantep, Manisa, Denizli ve Sakarya illeri birden fazla organize sanayi bölgesi ve işçi kapasite binden fazla olan fabrikalar sayesinde gelişmiştir.Sanayi Bölgeleri aslında ülkenin ve illerin Katma Değerleri’dir.

OSTİM Sanayi Bölgesi, 17 ana sektör 139 işkolunda, 5.200 firma ve 60.000 çalışanıyla inovasyon ve Ar-Ge sonuçlarının ürüne dönüşeceği binlerce nitelikli girişimci ve üretici firması, Türkiye’nin en zengin makine parkı ve 47 yıllık üretim tecrübesiyle farkını ortaya koymaktadır.

7 farklı başlıktaki kümelenme- lerle KOBİ’lere yeni ufuklar açan OSTİM, bunu sağladığı katma değerlerle de taçlandırmıştır. Firmalarının gerek ulusal gerekse uluslararası başarıları, sektörle- rinde aranılan markalar olmaları bu ortak bakış açısının somut göstergeleri olmuştur.

OSTİM SANAYİ BÖLGESİ’NİN KÜMELENMESİ

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi: Hafif İnşaat Makineleri, İş Makineleri ve Yedek Parçaları,Beton Santralleri, Kırma-Eleme Tesisleri, Asfalt Plentleri, Araç Üstü Ekipmanları, Aktarıcı-Konveyör Sistemleri alt sektörlerinde yer alan 143 üye firmadan oluşmaktadır.

Savunma ve Havacılık Kümelenmesi: Küme üyesi KOBİ’lerin cirosunun önemli bir bölümü, savunma sanayinden gelen gelirlerle oluşmaktadır ya da Aselsan, Havelsan, TAI, TEI, Roketsan, FNSS, Boeing, Sikorsky vb. ana sanayi firmalarının onaylı alt tedarikçisi olarak kümede yerlerini almaktadırlar.Ayrıca 191 nitelikli KOBİ ve 8.500’den fazla personel kapasitesi vardır.

Medikal Sanayi Kümelenmesi: İlgili tüm kurumların ortak stratejiler doğrultusunda oluşturulmuş bir altyapı üzerinde, eşit temsil ve ortak akılla yönettiği 100 yakın firmanın oluşturduğu kümelenmedir.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi: Türk raylı sistemler sektörünün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirmekte ve yaklaşık 200 firmanın oluşturduğu kümenlenmedir.

Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi: Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, kauçuk sektöründe hizmet veren ve değer zincirinde yer alan üye firmalardan oluşmaktadır. Yaklaşık 50 firmanın oluşturduğu kümenlenmedir.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kümelenmesi: 68 üye firma, işbirliğinde olunan 11 üniversite,9 kamu kurumu ve 10 sivil toplum kuruluşu ile faaliyetlerine devam etmekte olan bir kümelenmedir.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi: Haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim için haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim için işbirliği içinde olan yaklaşık 150 firmanın oluşturduğu kümelenmedir.

OSTİM Sanayi Bölgesi, aslında ilimize rol model olarak seçilmesi gereken bir organize sanayi Bölgesi’dir. Birinci ve ikinci OSB’lerde bulunan firmalara bakıldığında ise karma bir yapıya sahiptir.Burdur ilinin genel ekonomik değerlerine bakıldığında OSB yapısı ona göre kurulmalıdır.

Burdur’da gelecekte yeni OSB’ye uygun Kümelenme modeli

Tarım ve Hayvancılık sanayi kümelenmesi: Burdur ilinde tarım ve hayvancılık konusunda özellikle son dönemlerde önemli bir ilerleme kaydetti.Bu konuda da tarım ve hayvancılığın gelişmesinden sonra tarım ve hayvancılık makineleri önemli bir derecede Pazar haline geldi.Burdur’da tarım ve hayvancılık üretim yapan firmalara baktığımızda üretim kapasiteleri düşük ve kurumsal yapıya halen ulaşamamış firmalar bulunmaktadır.Bu nedenle tarım ve hayvancılık kümelenmesi oluşturulduğunda ilimize işçi sayısı 1000 den fazla olan firmalar geldiğinde tarım ve hayvancılık sanayisi konusunda Burdur gözde bir yer haline gelecektir.

Yem sanayi kümelenmesi : Hayvancılığın en önemli unsurlarından birisi olan hayvan yemi, ilimizde ve bölgemizde son derece önemli bir sanayi ürünü haline gelmiştir.Bu sebeple yapılacak bir yem sanayi kümelenmesinde ulusal ve uluslar arası firmalar ilimizde bir cazibe merkezi haline getireceklerdir.

Süt ürünleri sanayi kümelenmesi: İlimizde üreticilerimizden süt tedariki yapan büyük firmalar mevcuttur.Bu süt tedariki yapan firmaların fabrikaları büyük şehirlerde mevcuttur.Süt ürünleri kümelenmesi ilimizde oluşturulduğunda ise , hayvancılığın ardından süt ürünleri sanayisinde de önemli merkez haline gelecektir.

Et ürünleri sanayi kümelenmesi: İlimizde hayvan sayısı çok fazla olmasına rağmen diğer ürünlerde olduğu gibi Büyükbaş hayvan et ürünleri sanayisi gelişememiştir.İlimizde et ürünleri üretiminden ziyade et entegre tesisleri mevcuttur.

Deri ve deri ürünleri sanayi kümelenmesi:
 Hayvancılığın ilimizde gelişmesinden sonra ve artan hayvan sayısından sonra hayvan derileri de aslında yeni bir sanayi kümelenmesinin oluşturmasının önünü açacaktır.

Konserve sanayi kümelenmesi: Özellikle son dönemlerde Söğüt, Gölhisar, Çavdır ve Tefenni ilçelerimizde domates seracılığın gelişmesinin ardından özellikle domates üretimin artmasıyla konserve sanayi üretimi yapan firmaların teşvik ve yer verme konusunda daha istekli olduklarında bu sanayi kümelenmesi Burdur’da rahatlıkla yapılabilir.

Makarna sanayi kümelenmesi: Makarna üretimin ham maddesi buğdaydır.İlimizde buğday üretimi oldukça fazladır.Oluşacak bir makarna sanayi kümelenmesinden ardından ilimizde boş duran tarlaların işlenmesi ve üretime kazandırılması sağlanacaktır.

Şeker ürünleri sanayi kümelenmesi: Burdur Şeker Fabrikası ilimizde olması ve ham madde kaynağı olan şeker pancarı üretiminin fazla olmasına rağmen şeker ürünleri sanayimiz maalesef gelişememiştir.Konya şeker fabrikası “TORKU” markası ile aslında bize yol göstermiştir.Bu konuda Konya Şeker Fabrikası bizim rol modelimiz olmalıdır. Konya şeker et,süt,şeker,gıda ürünleri konusunda oldukça başarı işlere imza atan bir fabrikadır.

Mermer ve Krom Sanayi kümelenmesi: 2006 yılından sonra özellikle mermer sektörünün Burdur’da gelişmesinin ardından yaklaşık 300 mermer ocağı ve hatırı sayılır krom madeni ilimizde faaliyet göstermektedir.İlimizde bu kadar mermer ocağı ve krom madeni olmasına karşın yeterince bir fabrika oluşamamıştır.Mermer ve krom madenini kümelenmesi Burdur’da oluşturulursa eğer, ilimizde işsizlik diye bir sorun kalmamış olacaktır.

Orman ürünleri sanayi kümelenmesi: Ağaç ürünleri sanayisinin en önemli ham maddesi ağaç ormanlarıdır.İlimizde hatırı sayılır şekilde ağaç sanayisinin ihtiyacını giderek ormanlar mevcuttur. Aynı zamanda ham madde ihtiyacını karşılayacak Antalya, Denizli ve Muğla illerine mesafe olarak çok yakındır.Bu sebeple de oluşturulacak ağaç sanayi kümelenmesi ilimizde önemli derecede katma değer katacaktır.

Burdur iline uygun Organize Sanayi Kümelenmesini 10 başlıkta toparladık.Bu kümelenme modellerini tek bir OSB üzerine yapmanız kolay değildir.Bunun içinde 11 ilçemize uygun bu kümelenmeleri dağıtmamız gerekmektedir.Örnek vermek gerekirse, konserve sanayi Söğüt, Göhisar, Çavdır ve Tefenni İlçemizde, Mermer ve Krom madenleri sanayisi Bucak ve Karamanlı’da, Yem sanayi Çeltikçi’de, Et ve süt ürünleri sanayisi Yeşilova’da, şeker ürünleri ve tarım ve hayvancılık sanayisi merkezde, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu sayede 11 ilçemiz aynı anda kalkınmaya geçerek ilimizin ve ülkemizin gelişimi konusunda önemli bir mesafe alacaktır.Burdur’un ilinin genel nüfusunu üniversite öğrencisiyle artırmanız yeterli olmayacaktır.Çünkü öğrenci nüfusu geçici nüfustur.Kalıcı bir nüfus elde etmeniz gerekiyorsa sanayi bölgeleri oluşturmanız şarttır.Organize sanayi bölgeleri aynı zamanda Küçük sanayi sitelerinin oluşmasını ve kalkınmasını da katkıda bulunacaktır.100 bin üniversite öğrencisi olduğunu düşün, bu üniversite öğrencisini Burdur’da yaşama imkanı tanımadığınız sürece üniversite ne için vardır ? Sorusunun cevabını siz daha iyi göreceksiniz.

Bu kümelenme oluşursa, kısaca bir hesap yapalım. Bir kümelenmede en az 10 firma ve ortalama 250 personel olduğunu varsayalım.10X250 eşittir 2500 personel yapar.Bunu da küme sayısını çarparsak, 10X2500 eşittir 25000 personel yapar.Yani bu kümelen oluşturulursa ortalama 30 bin personel çalışmış olup ve ayrıca bir aile ortalama 3 kişilik olduğunu düşünürsek 90 bin kişi kalkınmış olacaktır.Ayrıca OSB’lerin yan sanayi ve küçük sanayi sitelerine yapmış olduğu katkıları düşündüğümüzde hatırı sayılır bir nüfus kalkınmış ve göç almış bir il haline gelmiş olacağız.