COR Gazetesi Café, Otel, Restoran İşletmelerinin Satın Alma Gazetesi Geliyor!

Turizm sektöründeki café, otel, restoran gibi işletmeleri ilgilendiren tüm ürün grupları hakkındaki en son haberleri, bu alandaki tüm yenilikleri, Türkiye ve dünyada oluşan gelişmeleri takip edebileceğiniz, satın alma işlemi yapılırken işletme sahibi olarak en doğru kararları vermenize yardımcı olacak yepyeni bir yayın hayata geçiyor: COR Gazetesi.

Satınalma, bir malın işletmenin tedarik politikasına uygun olarak araştırılması, seçimi ve satın alınması, teslim alınması, depolanması ve nihai kullanımı ile ilgili bir fonksiyon olarak tanımlanmaktadır. Özellikle ağırlama hizmet işletmelerinde, satın alma fonksiyonu işletmenin kâr elde etmesini sağlayan en önemli unsurdur.

Etkin bir satın alma fonksiyonu, doğru ürünün, istenilen kalitede, uygun fiyata, doğru yerden, doğru zamanda tedarik edilmesi amaçlarını taşır. İyi yönetilmezse, işletme açısından kâr/maliyet düzeyi, müşteri açısından hoşnutsuzluk gibi sorunlara yol açar. Satın alma faaliyeti işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir faaliyettir. Bu nedenle ihtiyaçların doğru ve mantıklı olarak saptanması satın almayı yönlendirecek uygun ve gerekli kalitede ve miktarda malzemenin alınmasını ve böylece nakit akışının kontrolüne ve işletmenin hedeflerine ulaşmasına olanak sağlamaktadır.

cor_ilan kopya

İşte tüm bu fonksiyonların işletme açısından en kârlı şekilde gerçekleşmesi için güvenilir bir kaynağa ihtiyaç vardır. Pazardaki en son yenilikleri takip eden, Türkiye ve dünyadan gelişmeleri sıcağı sıcağına okuyucularıyla paylaşan, işletme sahipleriyle tedarikçiler arasındaki köprüleri kuran yepyeni bir yayın organı hayata geçiyor: COR Gazetesi.

Café, otel ve restoran işletmelerinin okumadan satın alma kararı vermeyeceği COR Gazetesi, sektörün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.