(DBS ) Doğrudan Borçlandırma Sistemi Nedir ?

Doğrudan Borçlandırma Sistemi İle Nakit Yönetimi
Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), özellikle bayi ve distribütör ağı ile çalışan şirketlerin alacaklarını ve dolayısıyla nakit akışını yönetmesini sağlayan yeni bir finansal araç olarak özellikle KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırıyor.
DBS’de bayilerin veya distribütörlerin ana firmaya yapacakları vadeli ödemeler, bir banka aracılığı ile otomatik olarak yapılıyor. Böylece ana firma yüzde 100 alacak garantisi sağlıyor.
DBS ile ana firmanın bankaya ilettiği fatura tutarları, vade tarihinde, bayi/distribütör hesaplarından otomatik olarak tahsil ediliyor. Hesap bakiyesinin yetersiz ve/veya eksik olması durumunda ise ilgili tutar DBS kullanılabilir limitinden otomatik olarak kredi kullandırılarak ana firma hesaplarına ödeme yapılıyor.
Bu sistemde, bayilerin tamamı ile kredili olarak çalışılabileceği gibi bir kısmı ile kredili DBS, bir kısmı ile de kredisiz olarak çalışılabiliyor.
Sistem kurulurken öncelikle, geniş bayi/müşteri ağına satış yapan ana firma ile banka arasında anlaşma yapılarak sistem entegrasyonu sağlanıyor. Daha sonra, ana firmanın satış yaptığı müşterilerine uygun DBS limitleri belirlenerek tesis ediliyor. Son aşamada ise, ana firma yaptığı satışlara ilişkin fatura bilgisini sisteme girerek elektronik olarak bankaya gönderiyor. Banka ise gelen bu bilgiyi kaydedip, vadede hesaptan ya da tesis edilen krediden otomatik olarak fatura tutarını tahsil edip ana firmanın hesabına geçiyor. Böylece, ana firma ile bayiler arasındaki her türlü operasyonel yük ve maliyetler minimize edildiği gibi, iki taraf arasındaki teminatlaşma işlemleri de banka tarafından üstleniliyor.
ORSİAD-DBS-2
DBS ile firmalar; alacaklarını garanti altına alıyor, operasyonel maliyetlerini düşürüyor, bayi finansman maliyetini azaltıyor, etkin nakit akışı planlaması yapabiliyor. Tahsilat garantisi sağladığı esnekliği satış fiyatlarına yansıtma imkanı bularak rekabet avantajı sağlıyor.
Sistem bayiler için de pek çok avantaj sunuyor. Bayiler bağlı bulundukları şirketlere olan borçlarını kolayca ödeyebiliyor, kısa süreli finansman sağlayabiliyor ve operasyonel maliyetlerini minimize ediyor.
Financial business analytics concept