“Dikili Ağaç Satışları % 20 İle Sınırlandırılmalı”

Dikili Ağaç Satışları % 20 İle Sınırlandırılmalı
Dikili Ağaç Satışları % 20 İle Sınırlandırılmalı

Türkiye’de Mobilya, Kağıt – Karton, Ağaç, Orman Tali alt gruplarının özellikle ihracat yönüyle temsilcisi Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tever, sektörün tarafları ile yaklaşık 1 yıldır sürdükleri istişareler sonrasında, alt sektör bazında güncel sorunları belirlediklerini ifade etti. Belirledikleri sorunları, ilgili Bakanlıklar nezdinde takip ettiklerini ve gelişmelerden düzenli olarak sektöre bilgi verildiğini belirten Tever, sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini yazılı ve görsel medyada da sürekli olarak vurguladıklarını ifade etti.

Bugünlerde dikili ağaç ihaleleri konusundaki gelişmelere odaklandıklarını ağırlık belirten Tever var olan durumu ve sektör adına mutlaka yapılmasını düşündüğü noktaları şu şekilde dile getirdi: “Önceki dönemlerde sadece tomruk, odun ve endüstriyel ağaç olarak ihale çıkarılan sektör, ana hammaddeleri uygulamanın değiştirilmesi nedeni ile 3 yıldır sürecin “dikili ağaç” olarak ihale edildiği, Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere kerestecilerin tomruk temininde zorlandıkları, dikili satış alan kişilerin sektörün beklentilerine tam anlamı ile hakim olmayan insanlar olduğu ve hesap hataları nedeni ile zarar ettiklerini, kerestecilerinde tomruğu düzenli olarak tedarik etmekte zorlandıkları için devrevi olarak sıkıntı yaşadıkları, eski sisteme dönülmesinin sektör tarafından etkin olduğunun düşünüldüğü, dikili satışların geçici olarak durdurulması ve görülen zararların önüne geçecek düzenlemeler yapılarak, mümkün ise dikilinin tamamen kaldırılması yönünde girişimlerde bulunulması büyük önem arz etmektedir”. Abdullah Tever ayrıca, yarattığı katma değer, sağladığı istihdam ve ihracata olan katkısıyla ile ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan ağaç işleri sektöründe yaşanan sorunun aşılabilmesini temin için, bahse konu uygulamanın bir kez daha gözden geçirilmesinin altını çizdi ve dikili ağaç satışlarının % 20 ile sınırlandırılması hususuna özellikle vurgu yaptı.

Birliğin yönetim kurulu toplantısında da ele alınan konuyla ilgili olarak; yürürlükteki uygulamanın, ülkemizdeki odun hammadde fiyatlarının yüksekliği nedeniyle, üretiminin büyük bölümünü yurtdışından ithalatla karşılayan ve ihracata dönük üretim yapmaya çalışan sektörümüz için, eskiye dönüşle rekabet avantajı sağlayacağı ve ormanlarımızın korunmasında faydalı olacağı belirtildi.

Gerekli düzenlemelerin yapılmasının, 2023 İhracat Strateji çerçevesinde sektörün koyduğu hedefe ulaşabilmesi için olmazsa olmaz bir durum olduğunun da altı çizildi.

“AKİB ihracat rakamlarını yükseltiyor”
“Türk ihracatının önde gelen sektörlerinden biri olan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü, kaliteli ürünleriyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. İhracat yapılan kayıt rakamları incelendiğindeyse, ihracatı yapılan ürünlerin ve bu ürünlerin gönderildiği ülkelerin çeşitliliği göze çarpıyor…”

Orman Ürünleri sektörü ihracattaki olumlu gelişmeleriyle de dikkat çekiyor. Sektörün kendi içerisinde farklı kar marjları ile çalışan alt sektörlere bulunuyor. Örneğin kağıt – karton grubu sektörün liderliğini üstlenirken, markalaşmaya başlamış olan mobilya üretimimiz, farklı ve özgün tasarımdaki üstünlüğümüz sebebiyle, Avrupa’da ilk üçe girmeyi başarmış durumda. Bununla da yetinmeyen sektörümüz, Ortadoğu ülkelerine de ihracatını son sürat artırmaya devam ediyor.

Ülkemizin dünya ticaretinde söz sahibi olduğu diğer sektörler ise ahşap mamuller ile tali ürünler. Ülkemiz iklimi, toprağının özelliği, güneşli gün sayısının çokluğu ve bunun gibi önemli faktörler sayesinde, 12.054 tane çeşidi bulunan doğal bitkilere ev sahipliği yapmakta, dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali olmayan 3.905 tane olan endemik bitki ile önemli bir rekabet gücü elde etmektedir. Ürünlerimizin yurtdışında satılmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve değerine satılmasının temini ihtiyacı ile, ülkemiz ihracatçılarının örgütlenmeleri 1937 yılında başlamış ve 1940 yılında tek bir statü altında birleşmiştir. İşte Akdeniz İhracatçı Birliklerinin temelleri de 1940 yılında üç İhracatçı Birliği olan Çukurova Pamuk İhracatçıları Birliği, Cenup Vilayetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği ile Mersin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği tarafından atılmıştır. 1986 yılında resmi olarak kurulan ve bugün toplamda 882 üyesi bulunan Akdeniz Ağaç Mamulleri Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKİB) ise bugün sektörün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. 2010 yılındaki Türkiye geneli ihracatı 2 milyar 928 milyon dolarken, AKİB bünyesindeki ihracat rakamı 336 milyon 569 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Başarılı çalışmalara imza atan birlik, ihracat rakamlarımızı yükseltmek amacıyla sektöre desteğini sürdürüyor.