Döşeme piyasası büyüklüğü 2024 yılına kadar 450 milyar doları geçecek

Araştırma şirketi MarketStudyReport.com, “2017- 2024 dönemi için Küresel Zemin Pazar araştırması” başlıklı 410 sayfalık yeni bir rapor yayınladı. Rapor, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki konutlarda ve konut dışı binalarda artan inşaat harcamaları, sanayinin büyümesini destekleyeceğine dikkat çekiyor. Küresel inşaat harcamalarının 2024 yılına kadar 16 Trilyon Amerikan dolarına ulaşması beklenirken, Çin’in 2024 yılına kadar 2 trilyon Amerikan doları üzerinde küresel altyapı gelişimini sürdüreceği de belirtiliyor.

Konut, ticari, misafirperverlik, spor ve sağlık sektörlerinde altyapı geliştirmeye odaklanmak, döşeme pazarındaki büyümeyi destekleyecek. Zemin korumasının gerekliliği, verimli ve görsel olarak çekici ürünler için artan talep ile birleştiğinde ürün talebi artmaya devam edecek. Otomobil, havacılık ve elektronik cihazlar dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalardaki yüksek ürün etkisi, döşeme pazarının boyutunu artıracak. Değişen tüketici yaşam tarzlarının eşlik ettiği hızlı kentleşme, sanayi talebi için yeni fırsatlar yaratacak.

Çevre dostu çözümlerin ortaya çıkması, enerji verimli yalıtım için artan talebin yanı sıra, iş büyümesini de beraberinde getiriyor. Ayrıca, özellikle konut inşaatı için mali yardımların yanı sıra düzenleyici desteğin de ürün talebini artırması bekleniyor. Sürdürülebilir ve enerji verimli binalar için sıkı düzenlemeler, özellikle gelişmiş ülkelerde endüstriyel güvenlik, döşeme pazarını harekete geçireceği ifade ediliyor.

2024’e kadar LVT’nin Yıllık Bileşik Büyüme Oranı’nın % 6’dan fazlaya çıkması bekleniyor. Geliştirilmiş konfor, esneklik, çevre güvenliği ve kurulum kolaylığı, ürün etkinliğini tetikleyen temel özellikler. Ek olarak, tasarımdaki kolaylık nedeniyle geniş ürün portföyü, iş büyümesi için kazançlı fırsatlar doğuracak.

Konut uygulaması, 2024 yılına kadar % 5.5’ten fazla büyümeye şahit olacak. Özellikle ABD ve Avrupa’da konut sektörünün canlanması, ürün talebini körükleyecek. Artan yenileme projelerinin yanı sıra, dekoratif zemin kaplamaları için artan talep, sanayinin büyümesini hızlandıran başlıca faktörler. Sanayi segmentinin 2024 yılına kadar 20 milyar ABD dolarını geçmesi bekleniyor. Aşınma ve darbe dayanımı gibi faydaları nedeniyle kimyasal, otomotiv, gıda, imalat ve taşımacılık sektörlerinden artan talep de pazarı büyütecek.

Avrupa döşeme pazarı, 2016 yılında 70 Milyar Dolar’a ulaştı. Artan inşaat üretimi, yeşil binalara olan talebin artmasıyla birlikte, sanayi büyümesinin temel itici unsurlarını oluşturdu. Ekonomik kalkınmanın, turizmin gelişmesine yönelik eğilimin eşlik etmesi, önümüzdeki günlerde bölgesel talebi destekleyecek.

Küresel endüstri payı ağırlıklı olarak Mohawk Industries, Tarkett, Shaw Floors, Armstrong, Mannington Mills ve Marazzi Group’u içeriyor. Çok sayıda bölgesel üreticinin varlığı, küresel endüstri payının parçalanmasına sebebiyet vermeye devam ediyor. Ürün yenilikleri, portföy genişlemesi, ortak girişimler ve satın almalar benimsenen başlıca stratejiler.