Dünya Ofis Mobilyaları Pazarı Ne Durumda?

İrlanda’nın önde gelen kuruluşlarından biri olan Teagasc (Tarım ve Gıda Geliştirme Kurumu) bu seneki Tullamore Show’da “Ağaçlandırma ve İnceltme” konularına odaklandı.

Geçtiğimiz günlerde Global Bilgi A.Ş tarafından yayınlanan bir araştırma raporu,dünya ofis mobilyaları pazarındaki ithalat ve ihracat rakamlarını, üretim ve tüketim istatistikleriyle birlikte kritik göstergeleri analiz ederek sektörün ilgisine sunuyor. Dünya genelindeki yerel pazarları birbirleriyle kıyaslayan bilgiler de içeren rapor detaylı bir araştırma olmasıyla dikkat çekiyor…

Günümüzde ofis mobilyaları için küresel pazar, dünya genelinde 50 milyar dolarlık siparişlik görünür tüketimi ve bazı Avrupa ülkeleri, Japonya, ABD gibi ülkelerde yılda kişi başına $ 30 üzerinde düşen tüketimiyle, mobilya endüstrisinin çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dünyadaki ekonomik durgunluğun en kötü zamanları haricinde istikrarlı fakat yavaş bir büyüme kaydeden ofis mobilyaları pazarı, uzmanlarca olgun bir bölüm olarak değerlendiriliyor. Dünya ihracatının toplam değeri yaklaşık $ 9 milyar iken, bu rakamlarda ana ithalatçı ülke ABD ve en büyük ihracatçı da Çin ile onu takip eden Almanya olarak gösterilmektedir. Dünyadaki resesyondan az miktarda etkilenen sektörde uluslararası ofis mobilya ticareti 2009 yılında yaklaşık % 30 oranında düşmüştür. Büyüme son üç yılda kaldığı yerden devam ediyor ve 2013 yılında da devam etmesi beklenmektedir.

Global Bilgi A.Ş (Global Information Inc.) tarafından yayınlanan bu raporda 54 ülkeden tahmini talepler yer almaktadır. Talep, Batı Avrupa’da azalacak ve dünyanın bütün geri kalanndaysa farklı oranlarda büyüyecektir.

Yüksek büyüme oranlarıysa Asya ve Güney Amerika’da olacağı belirtilmektedir. Üç farklı raporla araştırma sonuçlarını yayınlayan Global Bilgi A.Ş. işletmeler, yatırımcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, tasarımcılar, pazarlamacılar ve düzenleyiciler için analiz sonuçları sunuyor.
Ofis Mobilyaları ve Dünya Pazarı Genel Görünüm
Raporun ilk bölümünde dünya pazarına dair genel bir değerlendirme yer alırken, önemli üretimci ülkeler ve durumları ile dünya ticaret matrisi dahil olmak üzere küresel ofis mobilya ticaret beklentileri inceleniyor. Ayrıca ülke ve bölgesel gruplar tarafından 2012 ve 2013 yılında talebin CSIL (Endüstri Araştırmaları Merkezi) büyüme tahminleri de yer almaktadır.

İkinci bölümdeyse Ofis Mobilyaları Göstergeleri (Ofis mobilya üretim, tüketim ve ticaret için 54 önemli ülkeyi kapsayan, Dünya Tabloları ve Ülke Tabloları) içeren tablolar bulunmaktadır. Ülkelere ait şemalar, üretim, ihracat, ithalat, tüketim, ithalat penetrasyonu ve ofis mobilya ihracat oranı verilerinin on yıllık serisini içerir. Ekonomik göstergeler ayrıca her ülkede modern ofis teknolojisinin durumu hakkında bir fikir vermek için sabit genişbant internet bağlantıları ile ilgili bilgileri de içermektedir.

Ofis Mobilyaları için Avrupa Pazarı
Ofis mobilyaları, Avrupa üretimi 2011 yılında % 3,3 oranında artmıştır. Yıl, ilk yarısında iyi bir performans ve son iki çeyrekte yavaşladı şeklinde bir çatallanma ile karakterize edilmiştir. Uluslararası alanda, ihracatta % 2.8 artış ithalatın önemli bir istikrarına eşlik etmiştir. Bunun bir sonucu olarak da, belli tüketim yıl boyunca% 2.6 artış göstermiştir. Piyasa açıklığı 2011 yılında yavaşlayarak ithalat penetrasyonu % 30’a düşmüş, ihracat / üretim oranıysa % 32 oranında dengelenmiştir.

Genel anlamda, 2011 yılında Almanya, Avusturya ve İskandinav Ülkeleri tarafından yürütülen Avrupa pazarında olumlu performans söz konusudur. Güney Avrupa’nın bazı ilgili pazarlarındaysa belirli bir düşüş vardır. Sanayi ve lojistik maliyetleri de yılın ikinci yarısında artış göstermektedir.

Güney Doğu Asya’da Mobilya Sanayi
Vietnam, Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler, Güney Doğu Asya mobilya tedarikçileri olarak hızla büyüyorlar. Bu beş ülkede mobilya üretiminin gelişmesi ihracata dayalı ve aslında üretimin yaklaşık üçte ikisi ülke dışında satılmaktadır. Hali hazırda, bölgede üretilen mobilya ABD’de toplam mobilya tüketiminin % 5’ini ve Batı Avrupa’da toplam mobilya tüketiminin % 2’sini karşılamaktadır. Bu pay, özellikle ABD’de, son on yıl içinde her yıl artmıştır.
Kısa adı CSIL olan Endüstriyel Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve dünya ofis mobilyaları pazarına ait tüm detayları sunan rapor, Global Information Inc. (Global Bilgi A.Ş) firmasına ait internet adresi (http://www.giiresearch.com/report/csi250993-office-furniture-world-market-outlook. html ) üzerinden satın alınarak incelenebilir.