Dünyanın Yaşayan En Eski Ahşap Yapısı: Horyu-ji Tapınağı

Dünyanın en eski ahşap yapısı olarak da bilinen ve Japonya Ikaruga’da, M.S. 607 yılında inşa edilen Horyu-ji tapınağı, bölgede UNESCO tarafından korunan 48 antik binadan biridir. Tapınak Gojunoto olarak bilinen beş katlı bir binayı da ihtiva eder.

 

Asuka Dönemi sırasında (M.S. 6.yy ortaları-8.yy başları), 1300’den fazla yıl önce yaşamış Japonya görüntülerini taşıyan Horyuji (Horyu Tapınağı), dünyanın en eski hayatta ahşap yapılarının başında gelir. Horyuji’nin kuruluşunun hikayesi, tapınağın Ana Salonu’ndaki odanın doğu tarafında bulunan Yakusi Nyorai Buddha heykelinin halesinin arkasına oyulmuş tarihi yazılarında bulunmaktadır. Horyuji malvarlığı 747 yılında resmi envantere kaydedilmiştir.

 

Bu kayıtlara göre İmparator Yomei, hastalıktan kendi kurtarmak için bir dua biçimi olarak Buddha’nın görüntüsüyle bir tapınak inşa etme adağında bulunmuştur. Ancak bu adağını yerine getiremeden, kısa bir süre sonra hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Bunun üzerine, İmparatoriçe Suiko ve Veliaht Prens Shotoku, onun ölüm döşeği dileğini yerine getirerek, 607 yılında bu tapınağı inşa etmişlerdir. Buddha heykeli Yakusi Nyorai’nin “bir şifacının varışı”nı simgelerken, tapınak bulunduğu yerin adını da alarak ) Ikaruga Tapınağı veya Horyuji (Budizm’in Ongun Kanun Tapınağı) adını almıştır.

Horyuji_temple

670 yılı, 30 Nisan kader gecesiydi çünkü Japonya’da büyük bir yangın her yeri sarmıştı. Ancak tarihçiler, 19. yüzyılın ikinci yarısında Horyuji’nin yıkımını sorgularken bu yangının gerçekten olup olmadığını da şüpheyle değerlendirmeye başladılar. Bugüne kadar cevapsız kalan pek çok soru olmasına rağmen, Horyuji, Budizm kurucusu, Japonya’nın büyük devlet adamı Prens Shotoku tarafından inşa edildiğinden beri 14 yüzyılın resimsel geleneğini yansıtmaktadır. Bugünkü Horyuji , Beş-Katlı Pagoda (Goju-no-To) ve Ana Salon (Kondo) çevresinde merkezlenen Batı Bölgesi (Saiin Garan) ve Vizyon Salonları (Yumedono) etrafındaki Doğu Bölgesi’nden (Toin Garan) oluşmaktadır. 187.000 metrekarelik yeri doldurulamaz kültürel hazineleri, yüzyıllar boyunca korunan bir vasiyeti ve 7. yüzyıldan beri Japon tarihinin tüm yolculuk dönemlerini kapsayan özünü korumak için yaşatılmaktadır.
HoryujiTemple
Aslında Horyuji, aralarında 190’ı Ulusal Hazine veya Önemli Kültür Varlıkları olarak tanımlanan, 2.300’ün üzerinde önemli kültürel ve tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır. 1993 Aralık ayında, Horyuji, dünya Budist kültürünün eşsiz bir merkezi olarak, UNESCO tarafından Dünya Mirası’nın önemli bir hazine parçası olarak seçildi.