Engin Erol : Parke Çalıştayı 2016 Tutanakları

Orsiad : Engin Bey, şu anda Türkiye’de parke sektöründe işçilik fiyatları nasıl belirleniyor ve size göre nasıl olmalı ?

Engin Erol: Zaten bu konu sektörümüzün en önemli sorunlarından biridir. İşçilik fiyatı belirlememizde bizim bir kıstasımız yok, tamamen serbest piyasa koşulları göz önünde bulundurularak çok değişken fiyatlar verilebiliyor. Bölgenin şartları, uygulama yapılacak zeminin metraj miktarı, uygulama yapılacak materyal hepsi bir etken. Laminat parke için 1.75TL’dan 5TL’ya kadar işçilik yaptırabiliyorsunuz. Bu konuda benim önceliğim, fiyat aralığından ziyade işin niteliğidir. Uygulamayı iyi yapıyor muyuz, nihai tüketiciyi memnun edebiliyor muyuz? Önemli olan bu. O yüzden işçilik fiyatı belirlenmesi konusunda genel bir kanıya varmış değilim.

 

Orsiad: Engin Bey, 120milyon m2’lik bir parke sektöründen bahsediyoruz. Ve 3 milyar TL gelir söz konusu. Bu rakamdaki bir sektör için parkenin uygulanmasında çıkacak sorunda kim muhatap?

Engin Erol: Çok önemli bir noktaya değindiniz. Sonuçta seri üretimli bir ürün satıyoruz tabii ki hatalar olabilir fakat uygulamayı yapan usta olmasına rağmen ilk sorunda ilk çekilen de usta oluyor. Biz serbest piyasa koşullarıyla ticaret yapmak isterken malzemeden epeyce düştük. İşçilik fiyatlarını düşürdük ve bu çeşitli sorunlara neden oldu biz de hatalıyız. Anadolu’da 1.75 TL’ya kadar usta bulabilirsiniz. Ama fiyat ve performans açısından bakınca ciddi bir riskle karşı karşıyasınız. Fiyat düşük olunca metraja yükleniliyor haliyle uygulamada hatalar oluyor. Nihai tüketici ustayı arayınca, usta toptancıya, toptancı fabrikaya dönüyor. Bu üç ayak arasında ikilem başlıyor. Bana göre sözü edilen eğitimler de yeterince verimli geçmiyor. Her üretici ürettiği ürünün içerisine montaj talimatnamesi koyuyor. Acaba ustaların kaçı okuyor bunu. Bence böylesi eğitimler yerine daha temelden daha bağlayıcı ulusal bazlı bir eğitimin verilmesi şart.

engin erol-parkeçalıştayı-2

Orsiad: Engin Bey Anadolu‘da bu durum nasıl, kar marjı size yetmiyor mu?

Engin Erol: Şimdi toptancı nakit akışını sağlamak amacıyla perakendeye yöneliyor. Branşlaşma yapacaksak tümden gelim yöntemine gideceğiz, toptansa işimiz toptancılık yapacağız. Biz işimizi yapamazsak seramikçi de gelir parke döşer. Burada hepimize görevler düşüyor. Eğitimdeki meselede aşağıdan yukarıya sirayet etmesi önemli biz toptancılar olarak ne yapacağız, üreticilerle birlikte yol haritası çizmeliyiz. Herkes elini taşın altına koymalı. Biz toptancı ve perakendeci olarak herkes payına düşeni yapmalı. Fabrikalar malını nicelik anlamında daha çok satana değil de nitelik olarak daha iyi satana yönlendirmeli

Orsiad: Oda kurulması için neler yapılması gerekiyor? Ve son sözlerinizi alabilir miyiz?

Engin Erol: Oda gerçekten işe yarayacaksa oluşturmalıyız. Herkese hakkını teslim etmeliyiz. Önemli olan bir şeyleri başlatmak en azından bir mücadele var. Farklı yönlere bakıyor olsak da aynı paydadayız. Bu işi yukarıdan aşağı doğru düzenleyip çözmemiz gerekiyor.

 

engin erol-parkeçalıştayı-1