Falez Çelik Kapı

FALEZ ÇELİKKAPI fabrikalarındaki Çelikkapı, Yangın Kapısı, İç Oda Kapısı, Otel Kapısı ve Villa Kapısı üretimi ile Türkiye’nin öncü kuruluşudur. Burada açıklanan çevre politikası, Falez Çelikkapı Antalya’daki fabrikasını, montaj alanlarını, şantiyeleri ve üretim prosesini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar. Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Falez Çelikkapı olarak kendimizi politikalarımızı gerçekleştirmeye adamış bulunuyoruz.

Bu yüzden politikalarımız;
– İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,
– Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak,
– Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
– Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
– Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
– İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek,
– Çalışanlara, bayilere, montaj ekiplerine çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

Falez Çelikkapı, faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmayı ve işletmeyi taahüt eder. Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler: Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek. Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak. Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek. Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak. Tedarikçilerin ve montaj ekiplerinin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak. Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir.

Falez Çelikkapı tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, tüm çalışanlarımıza ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilere duyurulacak olup, kamunun, üçüncü şahısların, tüm paydaşlarımızın erişimine ve denetimine açıktır.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Kepez
Odabaşı Köyü Antalya/Türkiye
E mail : [email protected]
[email protected]
Telefon :
+90(242) 424 83 27(pbx)
Faks :
+90(242) 424 83 29

www.falezcelikkapi.com