FEP: AVRUPA PARKE PAZARI İYİLEŞME GÖSTERİYOR

Avrupa Parke Sanayi Federasyonu (FEP) Yönetim Kurulu 27 Nisan 2017 tarihinde bir araya gelerek, hem parke sektörünün durumunu hem de Avrupa piyasasındaki son ekonomik göstergeleri görüştü.

 FEP’in en son geçekleşen toplantısında elde edilen verilere göre, genel olarak parke sanayi 2017 yılının ilk çeyreğinde ılımlı bir büyüme yaşıyor. Bozulmuş bir pazar durumuyla geçen birkaç yıldan sonra, yakın geçmişte eğilimlerin olumluya döndüğü kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 2017’nin başında görülen ilk sonuçlar, FEP üyelerinin bulunduğu ülkelerin sonuçlarıyla teyit edildi. Tüm İskandinav ülkelerindeki olumlu gelişmelerin dikkat çektiği gelişim tablosunu aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 

Pazar Genel Değerlendirme Tablosu

 

Avusturya Avusturya piyasası, diğer yer döşeme çözümlerinden gelen rekabete rağmen istikrarlı bir tablo çiziyor. Euroconstruct araştırma sonuçlarına göre demografik gelişme, artan konut fiyatları ve düşük faiz oranları, konutlarda özel yatırımları zorluyor. FEP’e sağlanan bilgiler, istikrarlı parke satışlarını destekleyen yöndedir.
Belçika Mevcut birkaç gösterge, 2017 yılının ilk üç ayında parke tüketiminin % 4’lük bir büyümesine işaret ediyor ve 2016 yılı için inşaat sektöründe % 3’lük bir artış bekleniyor. 2017 yılının 1. çeyreğinde inşaat, olumlu bir eğilimi işaret ediyor.
Danimarka Danimarka inşaat faaliyetleri, 2016 yılında özellikle konut sektöründe büyümüştür. Sonuç olarak, Danimarka parke pazarında % 1 oranında bir miktar artış görülüyor.
Finlandiya Birkaç yıl boyunca yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından Finlandiya pazarı yavaş yavaş kırmızı bölgeden çıkıyor ve parke satışları sabit kalıyor. Finlandiya’daki konut üretimi, hem konut hem de konut olmayan binalar için önemli derecede artmaktadır.
Fransa Fransız pazarı olumlu gelişmeler yaşamaya devam ediyor ve parke satışları 2017 yılının ilk çeyreğinde tahmini olarak % 3 artış kaydediyor, ancak geleceğe dair kesin bir görüş yok.
Almanya Veriler, cari yılın ilk çeyreğindeki parke satışlarının 2016 yılının ilk çeyreğinde gözlenen iyi performansı teyit ederek istikrarlı bir seyir izlediğini göstermektedir. Ekonomik durum inşaat faaliyetlerinin takiben pozitif yöndedir ancak projelerin uygulamacılarını bulmanın zor olduğuna dikkat çekiliyor.
İtalya Doğal felaketler ve siyaset parke için düz bir pazara sebebiyet verdi. Euroconstruct’a göre, konut yenileme ve konut olmayan binalar artıyor ancak yeni konut inşaatı hala düşüş gösteriyor.
Hollanda

 

Alınan bilgiler, Hollanda pazarında önemli gelişmelere işaret ediyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde parke satışları % 4 oranında arttı. Hollanda’daki inşaat sektörü, yeni konutların güçlenmesi ile gelişmeye devam ediyor.
Norveç Norveç pazarı Ocak ve Şubat aylarında istikrarlı iken Mart ayında artarak, gelecekte parkeden yararlanabilecek bina yatırımlarını yansıtıyor. 2017 yılının ilk çeyreğinin tamamında satışlar % 1 artış gösteriyor.

 

İspanya İspanyol parke satışları istikrarlı. Konut konut sektörü iyileştirilmekle birlikte, halen konfor bölgesinden uzak. Bununla birlikte, krizden bu yana ilk kez, 2016 yılındaki tamamlamalardan daha fazla konut başlatıldı.
İsveç Toplanan veriler, 2017 yılının ilk üç ayında İsveç’teki parke satışlarının % 3’ünde önemli bir artışa işaret ediyor. İsveç, yeni binalarda ve özellikle yeni konutlarda iyi performans sergileyerek inşaat faaliyetlerinde önemli artış yaşıyor.
İsviçre Alınan bilgiler, 2017 yılının ilk çeyreğinde İsviçre’de istikrarlı parke tüketimine işaret ediyor. Euroconstruct’a göre konut sektörü, yavaşlarken, hem yeni hem de yenileme alt bölümlerinde, yüksek göç akışlarıyla bağlantılı birkaç yıllık genişleme sonrasında sıfır büyüme kaydetti.