FİLLİ BOYA BİLİM KAMPI İLE GELECEĞE YOLCULUK DEVAM EDİYOR

filliboya

FİLLİ BOYA GELECEĞİN YETİŞKİNLERİNİ

filliboya

“BİLİM KAMPI”INDA HAYATLA TANIŞTIRIYOR

 

Akademik alanda başarılı olma potansiyeli olan çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırmayı, kendilerine olan güvenlerini desteklemeyi ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamayı amaçlayan “Filli Boya Bilim Kampı” projesinin ikinci ayağı başladı. Projenin ikinci ayağı 25-29 Ocak- 01-05 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği, TÜBİTAK- TÜSSİDE ve akademisyenlerin desteği ile oluşturulan proje çocukların her türlü gelişimine destek verecek bir dizi eğitim ve uygulama çalışmalarıyla devam ediyor.

 

Projenin 2. etabında; Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Cern’de görev alan İTÜ Fizik Bölüm Başkanı Kerem Cankoçak, Yeditepe Üniversitesi Felsefe bölümü öğretim üyesi Kaan Özkan, Yönetmen Şafak Türkel ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ Dijital Yayıncılık sertifika programının koordinatörü Salih Aksu, Modern Dans eğitmeni Nurşen Bayburan’a kadar birçok farklı disiplinden önemli isimler eğitmen olarak yer alıyor. Ayrıca çocuklar Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Sismolojik İzleme Deprem Eğitim Merkezi, Gıda Enstitüsü gibi enstitülerde çalışan bilim İnsanlarını çalışma ortamlarında gözlemleme yapılan işler konusunda sohbet etme fırsatı yakalIyorlar. TÜBİTAK MAM enstitütülerinin yanı sıra, İzmit Bilim Merkezi’ni de ziyaret edecek olan çocuklar, kamp boyunca deprem, gıda, DNA izolasyonu ve DNA zinciri, petrol, minareller, biyoteknoloji, yazılım, kodlama, fizik kuralları, kimya, model uçak yapımı, yaratıcı çalışmalar gibi bir çok alanda kazanımlar elde edecekler. Kampın son günü ise çocuklar, sanatsal yönünün desteklenmesi, hayal güçlerinin gelişmesine aracılık etmek amacıyla kendi kamp afişlerini tasarlayacaklar.

 

İlki 2015 yazında gerçekleşen projenin ilk etabında yer alan çocuklar, projenin 2. etabında yeni arkadaşlarıyla etkileşim içinde kalarak projenin devamlılığının sağlanması hedefleniyor. Böylece tek seferlik dokunuşlar yerine çocuklarla sürdürülebilir ve daha etkili bir iletişim kurulması da sağlanmış oluyor.

 

Geleceğin Çağdaş Kadınları İçin Müşterek Eğitim Modeli

 

Kadın sorunlarına yönelik duyarlılığını koruyan Filli Boya, geleceğin çağdaş kadınlarını desteklemek amacıyla “Bilim Kampı” isimli projeyi hayata geçiriyor. Proje ile hem kadının hem de genel olarak tüm toplumun dönüşmesi hedefleniyor

 

Ancak bu dönüşümün yalnızca kadınların dahil edildiği bir müdahale programı ile mümkün olamayacağını düşünen proje destekçileri, hem kız hem de erkek öğrencileri bu KAMPA dahil ediyor. Kadının gücünün toplumsal bir yapının içinde değiştirilebileceğine inanan Filli Boya bu tür projelerin değerine çok güveniyor.

 1454331258_FILLI_BOYA_LOGO

Modellemesiyle Türkiye’de Bir İlk

Dünyada ve Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, kurum bakımı imkânları ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin, bir çocuğun gelişimi için en ideal ortam ailesi ile birlikte yaşadığı ve desteklendiği bir ortamdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da bu bilimsel gerçekler ışında politikalarını belirlemekte ve korunmaya muhtaç çocuğun kurum bakımına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk olması halinde, bu kişilere ve ailelerine kurum bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat tanıyor.

1454331307_Filli_Boya_Bilim_Kamp___Logo

Filli Boya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK TÜSİDE işbirliği ile gerçekleştirilen ve modellemesiyle Türkiye’de bir ilk olan bu projede, kurum bakımına alınmadan sosyo-ekonomik destekle aileleri yanında desteklenen akademik başarısı yüksek çocukların gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Çocukların söz konusu becerileri kullanarak farklı disiplinlerin nasıl bir arada çalıştıklarını uygulamalarla özümsemeleri ve günlük yaşamlarındaki sorunların bilimsel tekniklerle nasıl çözümleneceğinin atölye çalışmaları ile farkına varmalarının amaçlandığı çalışmanın keyifli geçmesi de dikkate alınan bir diğer konu olmuştur.

1454331310_Filli_Boya_Bilim_Kamp___Afi__

Her Genç Bir Renk, Gelecek Bilimle Renkleniyor.

Proje ile çocukların içinde bulundukları ortamın dışına çıkarak farklı bir deneyim kazanmalarını sağlamak ve ekip çalışmaları ile hayata entegrasyonları amaçlanmaktadır. Kamp eğitim programı bireysel oyunlara ve rekabete dayalı uygulamalara yönelik değil; birlikte ahenk içinde çalışarak ekip ruhunun öne çıkarılacağı bir biçimde tasarlanmıştır. Bu modelin temel ortak paydası olarak da BİLİM, yani bilimsel bakış açısının sunduğu, merak etmek, hayal etmek, araştırmak ve keşfetmek seçildi. Öğrencilere bilimin sevilebileceğini, bilimsel çalışmalara katılmanın zor olmadığını, aslında bilimin hayatımızın her alanında olduğunu deneyimleterek, hayata tutunmaları için temel bir zemin sunuldu.

1454329557_Filli_Boya_Bilim_Kamp__1

Filli Boya, gelecek nesillere olan desteğini önümüzdeki dönemde de hız kesmeden sürdürmeyi planlıyor.

 

Filli Boya Bilim Kampı Projesi Bilgi Notu

 

Neden “Sosyal ve Ekonomik Destek” Kapsamındaki Çocuklar?

 • Bilim kampına seçilen çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan sosyo-ekonomik destek alarak ailesi yanında kalan ve akademik başarısı yüksek çocuklardır.
 • Bu çocuklar, hayatları yokluk ve yoksunluklar içerisinde devam eden dezeavantajlı çocuklardır ve bu nedenle risk grubundadırlar.
 • Güven duygusu geliştirememiş bu çocuklar, tam da ergenlik döneminde yani kendilerini ve kimliklerini sorguladıkları bir dönemde kendilerine olumlu hedefler koyamayabilirler.
 • Kendilerini, ailelerini, çevrelerini ve geleceğini hep “kötü” olarak algılamak da bunun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Oysaki sağlıklı olan kötünün yanında iyinin de olabileceğini, başarısız olunan deneyimler yanında başarılı olanların da yaşanabileceğini düşünebilmektir.
 • Yalnız olmadıkları, kendileri gibi pek çok çocuğun olduğu, onların da umut edebilecekleri, merak edebilecekleri, bilimin ve gelişimin onların hayatının da bir parçası olabileceği yaşadıkları deneyimlerle onlara temin edilmeli ve hatırlatılmalıdır.

 

1454410448_IMG_8362

 

 

Neden Bilim?

 • Cinsiyete göre düzenlenmiş iş bölümlerinin olduğu toplumsal yapı sebebiyle kız öğrencileri, bazı mesleklere uygun olmadıklarını ya da yapamayacaklarını düşünerek çalışma hayatına etkin katılamıyorlar. Hatta son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalara rağmen, hala erkeklerin bilime ve matematiğe çok daha yatkın oldukları, kız çocuklarının ise sözel becerilerinin daha güçlü olduğu yönünde bir inanç var. Üstelik bu inanış hem toplumsal anlamda, hem de akademik yaşamda etkinliğini sürdürüyor.
 • Bu yargıyı değiştirmek, kız ve erkek çocuklarının meslek seçimlerini kalıplara göre yapmamaları ve her alanda var olabileceklerini anlamaları için “bilimi” ilk basamak olarak seçtik.
 • Bu kamp boyunca bilimi bir meslek olarak seçebileceklerini gösterdiğimiz gibi, bilimsel ve rasyonel düşüncenin onlara hayatlarının her alanında yardımcı olacağını gösteriyoruz.

 

1454329593_Filli_Boya_Bilim_Kamp__2

 

Proje’nin Hedefleri

 • Grup çalışmaları, paylaşımları, çeşitli grup/oyun terapi yöntemleri kullanılarak

desteklenecek olan bilim etkinlikleri ile kampın, zihinsel ve duygusal olarak tam

destek sağlaması, dezavantajlı çevrelerden gelen kız ve erkek öğrencilerin eğlenerek ve öğrenerek “güven ve başarma duygusunu” deneyimlemeleri,

 • Bilim Kampı’na katılan çocukların bir sonraki yıl kampa yeni katılacak çocuklara

Akran mentörlüğü yaparak sorumluluk ve özgüven duygusunu geliştirmeleri,

 • Başlangıçta ve programın bitiminde katılımcı ergenlerin matematik ve bilim özyeterlilik algılarının ölçülmesi,
 • Gerekli görüldüğü takdirde okul dönemlerinde de İl Milli Eğitim yetkilileri onayıyla katılımcı çocuklar ve onların ve öğretmenleriyle görüşmeler yapılarak öğrencilerin gelişiminin takip edilmesi; bu takip ile paralel olarak projenin çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimine olan katkısının ölçümlenmesi.