Gayrimenkulde Kadınlar, Sektöre Liderlik Etmeye Aday…

 

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu, Türkiyede gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ilk kez yapılan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; sektör kadınları 36 yaşında genç bir profile sahip, yüksek düzeyde eğitimli, üst düzey yönetim kademelerinde görev almaya hazırlar ve bunun için adalet ve tarafsızlık ilkesiyle yönetilmeyi talep ediyorlar.

 

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ULI Türkiye (Urban Land Institute) GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) ve TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) işbirliğiyle ilk kez düzenlenen ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçları; Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu tarafından Four Seasons Otel’de düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. ASTAY Gayrimenkul ve İŞ GYO’nun sponsorluğunda düzenlenen toplantıda, GYODER Başkanı Aziz Torun ve TMB Başkanı Mithat Yenigün ile ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin de açılış konuşmalarıyla sektörde kadınların varlığına desteklerini vurguladılar.

Türkiye gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların profillerinin belirlenmesi ve sektörde çalışan kadınların kariyer gelişimlerinin, beklentilerinin ve gelecek hedeflerinin tespit edilmesini amaçlayan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’, ULI Türkiye (Urban Land Institute) öncülüğünde kurulan ve sektörün alanında lider kadın çalışanlarından oluşan Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu adına ERA Research & Consultancy tarafından yapıldı. Saha çalışması 27 Mart – 19 Nisan 2017 arasında gerçekleştirilen araştırmaya; İnşaat, Yatırımcı, Geliştirici, Danışmanlık ve Hizmet, Mimar ve Mühendislik, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Değerleme firmalarında çalışan 436 kadın, online anket yöntemi ile katıldı.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu, sektöre emek vermiş kadın iş sahibi ve profesyonellerden oluşan 20 kişilik bir Danışma Kurulu ile Mart 2017’de faaliyete geçtiğini duyurdu. Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların sesi olmak üzere yola çıktıklarını ifade eden Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Başkanı Av. Pınar Ersin Kollu, “Gayrimenkul sektörü olarak birinci önceliğimiz temellerimizi sağlam atmaktır. Platform çalışmalarımızda da aynı bakış açısıyla önce araştırmamızı yaparak sorunları, hedefleri ve yol haritamızı belirledik. Artık binamızı inşaa etmeye hazırız” dedi.

 

Av. Pınar Ersin Kollu, yaptığı sunumda ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçlarına göre gayrimenkul sektöründeki kadının profilini çizdi:

 

Gayrimenkul sektöründeki kadınlar;

 • 36 yaşında genç bir profile sahipler
 • Yüksek düzeyde eğitimliler
 • Ürünün tasarımı, projenin geliştirilmesi yönetilmesi, markanın iletişimi, kurumun satış pazarlama faaliyetinin yürütülmesi ve itibar yönetimi sahalarında etkinler
 • Sektörün geleceğine güveniyorlar
 • Yönetim kurullarında, üst düzey yönetim kademelerinde yer almaya ve/veya sektörde kendi işlerini kurmaya istekliler

 

Gayrimenkul sektöründe ‘biz de varız’ diyen kadınlar;

 • Karar alınan masalarda oturmak
 • Liderlik üstlenmek ve liderliğe tüm boyutlarıyla hazırlanmak
 • Görünür olmak
 • Temsilde etkin olmak
 • Adalet ve tarafsızlık ilkesiyle yönetilmek istiyorlar.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Araştırması, Türkiye’de ve Avrupada ilk kez yapıldı…

“ULI bünyesinde örgütlenmiş bulunan Women’s Leadership Initiative (WLI) dünyada gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlar konusunda son derece kapsamlı çalışmalar yürütüyor. ABD’de ULI Women’s Leadership Initiative (WLI)‘ın 8.000 kadın üyesiyle yaptığı anket çalışmasını, karşılaştırmalı olarak Türkiye’de de hayata geçirdik. Bu araştırmanın Avrupa’da ilk kez Türkiye’de yapılmış olmasını çok önemli buluyoruz” diyen ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin, “Gayrimenkulde Kadın Araştırması’nın arkasında büyük bir emek var. Hazırlıklar yaklaşık bir yıl sürdü. ULI Türkiye (Urban Land Institute), GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) ve TMB’nin (Türkiye Müteahhitler Birliği) işbirliği ile hayata geçirildi. Sektörde kadının çalışma koşullarına dair bilgiler çok kısıtlıydı. Bu konuda önemli bir yol açtığımıza inanıyorum. Araştırma bundan böyle atılması gereken adımlara ışık tutacak” dedi.

 

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Başkanı Aziz Torun ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de araştırma sonuçlarının açıklandığı toplantıda söz aldılar.

Bugün GYODER üyesi firmaların Yönetim Kurullarında 12 kadın görev alıyor

“Türkiye’de ilk kez yapılan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’nın, sektörümüzde görev alan ve bu alanda ilerlemeyi hedefleyen kadınlar için bir yol haritası çizeceğine inanıyorum” diyen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, şöyle konuştu: “Kadınların iş hayatına katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Türk kadını iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalı. Gelişen, büyüyen Türkiyemizde, kadın yöneticilerin sayısının çok daha fazla olması gerekiyor. Her alanda sorumluluk üstlenmeleri için kadınlara daha fazla şans verilmeli. Bu yolda atılacak her adım, daha çağdaş ve gelişmiş bir topluma sahip olan ülkemizi, küresel rekabette çok daha ileri taşıyacaktır.”

Görev yaptıkları dönemde GYODER’in yapısında değişim gerçekleştirdiklerini belirten Aziz Torun, Sektörün tamamını kucaklayan ‘geniş katılımlı’ bir yapıya kavuşturduğumuz GYODER’de, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu’nda kadın sayısını artırdık. Yönetim Kurulu Üyelerimizin 6’sı ve İcra Kurulumuzun 3 üyesi kadın yöneticilerden oluşuyor. Ayrıca 5 GYODER Başkan Yardımcısı’ndan yine 2’si kadın. Bugün GYODER üyesi firmaların Yönetim Kurullarında 12 kadın görev alıyor. Genel Müdür/CEO pozisyonundaki kadın sayısı ise 45’e çıktı. Bu tablodan da, GYODER üyesi firmalarda kadınların söz sahibi olmaya başladığını görüyoruz. GYODER olarak, kadınlara iş hayatlarında her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye sayısını yüzde yüz arttırarak ikiye çıkarttık…

İnşaat sektöründe azımsanmayacak sayıda kadın çalışan ve yönetici bulunmasına rağmen kadın temsilinin henüz istenilen, olması gerektiği düzeyde olmadığını vurgulayan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Bizim şirketlerimizin çoğu Aile şirketleridir. Bugünlerde pek çok şirketimizde ikinci kuşak yani çocuklarımız, oğullarımız ve kızlarımız işleri devralıyor. Bir yandan kurumsallaşırken, sektördeki yeni trendlere uygun olarak işlerimizi daha geniş bir yelpazeye yayıyoruz. Bu noktada da eğitimli kadın yöneticilerin rolü her geçen gün artıyor. Ülkemizin en köklü örgütlerinden biri olarak, Türkiye Müteahhitler Birliği bu konuda da öncü bir tavır sergiliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye sayısını yüzde yüz arttırarak ikiye çıkarttık. Amacımız sektörde de sayıyı daha yukarı taşımak, kadın potansiyelini sisteme katmaktır” dedi.

 

Sektör Kadınlarının Kurumsal Sadakati ve Eğitim Düzeyleri Çok Yüksek…

‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’na katılan kadınların yüze 63,3’ü ‘Y’ kuşağından ve yaş ortalamaları 36. Eğitim düzeyleri yüksek, yüzde 85’i lisans ve lisans üzeri eğitimli. Ağırlıkla ‘Y’ kuşağından olmaları unvanlarına da yansımış durumda. Yüzde 33,7 ile müdür, müdür yardımcısı, yönetici ve ekip lideri konumundalar. Kadınların en çok görev yaptıkları departman ‘Satış-Pazarlama’. Sektörde ortalama 6 ila 10 yıl çalışmışlar. Kurumlararası transfer ortalamaları 3. Bu düşük ortalama kadınların kurumsal sadakatine işaret ediyor ve sektörde kadınların neden daha fazla istihdam edilmeleri gerektiğine dair çok önemli bir ayrıntı. Kadınların yüzde 55’i kadın veya erkek yönetici tercihinde bulunmuyor. Kadın yöneticiyle çalışmanın avantajlarını ise ‘Kadının kadını daha iyi anlaması’, ‘Anlayışlı olmak/ Düşünceli olmak’, ‘Empati yeteneğine sahip olmak’ olarak sıralıyorlar.

 

Gayrimenkul Sektöründeki Kadınların Ortak Talebi: Fırsat Eşitliği…

Araştırmaya katılan kadınlar, kariyerlerine daha çok çocuk sahibi oldukları 25 -29 yaş civarında ara veriyorlar. Yüzde 56’sı evli ve tek çocuk sahibi. Kariyerlerindeki hedeflere ulaşmada gördükleri en büyük engel yüzde 31,2 ile şirket yapısı. Bunu ‘‘Terfi Uygulamaları’, ‘Performans Sistemleri’ izliyor. Kadınların kariyerlerinde ilerleyebilmek için talepleri kariyer hedefleri ile de örtüşüyor: objektif işe alım, terfi ve performans değerlendirme sistemi. “Kurumunuzda Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet, Duygusal Baskı, Zorlama Amaçlı Tutum ve Davranışlar Uygulandığı Düşünülüyor mu?” sorusuna verilen cevapta da birinci sırada yer alan ‘Kariyer İmkanlarında Fırsat Eşitsizliği/ Terfilerde Tercih Edilmeme’ kadınların sektördeki en temel sorunu olarak öne çıkıyor.

 

Sektördeki Kadın Üst Düzey Yönetim Kademelerinde Yer Almak İstiyor ve/veya Kendi İşini Kurmak İstiyor…

Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlar yüzde 69,7 oranında ailelerinden destek görüyorlar. Yüzde 54,6 gibi yüksek bir oranla sektörde çalışmaktan memnunlar ve yüzde 52,5’i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor. Genel toplama bakıldığında gayrimenkul sektöründeki memnuniyet, çalışma hayatına göre daha yüksek. Sektördekiler yüzde 36,7’si gibi büyük çoğunluğu üst düzey yönetici olmayı hedefliyor ve kendi işini kurmak isteyenlerin oranı da yüzde 20,6 gibi yüksek bir düzeyde.

 

Sektör Liderleri ‘Gayrimenkulde Kadının Geleceği’ni Konuştu…

Basın Toplantısı sonrasında ‘Gayrimenkulde Kadının Geleceği’ başlıklı Forum düzenlendi. ULI Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Firuz Soyuer ve Ekonomi Programcısı Hande Berktan’ın moderatörlüğünü üstlendiği foruma Y.Mimar Hasan Çalışlar(Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık), Ersun Bayraktaroglu(PwC Türkiye), Ömer İsvan (Servotel ), Turgay Tanes (İş GYO), Ahmet Kayhan (Reidin.com), Güniz Çelen (Çelen Gayrimenkul Değerleme), Aydan Bozkurt (Propin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı), Elif Germirli (Tahincioğlu Holding), İrem Oral Kayacık (Odak Group), Hediye Güral Gür (NG Group) ve Zeynep Tandoğan (Hürriyet Gazetesi) konuşmacı olarak katıldı.

 

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Üyeleri: Ayla Heyfegil (Servotel), Ayşe Hasol Erktin (Has Mimarlık), Banu Vargı Tümay (MV Holding), Buket Hayretçi (Aareal Bank), Burçin Sezen (Aşçıoğlu), Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan (Nurol GYO), Didem Erendil (Circle Real Estate Consulting), Didem Muslu (Servotel), Duygu Merzifonluoğlu (PwC), Elvan Oktar (ERA Research & Consultancy) , Eser Özbay (Bilgili Holding), Fatma Çelenk (Soyak Holding), Füsun Yılmaz Phillipson(FYP), Gülfem Tandoğan (İş GYO), Güniz Çelen (Çelen & Çelen), Harika Uyanık (ARUP), Melda Bayraktaroğlu(Servotel), Neşecan Çekici (Epos), Nil Yıldızalp (ADA PR), Av.Pınar Ersin Kollu (İş GYO), Şenay Azak-Matt (Aareal Bank), Sevda Alkan (Sabancı Üniversitesi), Sira Kazancıoğlu (Cushman & Wakefield), Sinem Tekin (GYODER). İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Hakkında

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu’nun tohumları Mayıs 2016’da ULI Türkiye’nin düzenlediği Gayrimenkulde Kadın Girişimi etkinliğinde atıldı. Güniz Çelen ile ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin’in fikir anneliğiyle ivme kazanan platform, resmi olarak 08 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü’nde faaliyete geçti. Av.Pınar Ersin Kollu başkanlığında 20 kişilik Danışma Kurulu’ndan oluşan Platform, kısa ve uzun vadede gayrimenkul sektörünün her alanındaki kadın çalışanların ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek amacıyla kadın çalışanlara özgü istatistiklerin oluşturulmasını ve raporların hazırlanmasını, alanında deneyimli kadın yöneticilerin meslek hayatına henüz başlayan kadın çalışanlara rehber olabilecekleri bir Mentorluk Programı başlatılmasını, sektörde kadın görünürlüğünü artırmak üzere paneller, konferanslar düzenlemek kaydıyla tüm platformlarda kadınların temsiline yer verilmesini ve periyodik toplantılarla ve genel katılımlı çalıştaylarla duyarlılığın ve ortak akıl çalışmalarının gündemde tutulmasını hedefliyor.

NOTLAR:

 • 73 milyon kadın tarımda, 1.2 milyon kadın sanayide, 68 bin kadın inşaat ve 4.2 milyon kadın hizmet sektöründe çalışmaktadır.
 • Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı: 27 milyon 156 bin kişi, istihdam oranı %46,8
 • İstihdam edilen erkek sayısı 18 milyon 939 bin (istihdam oranı yüzde 66,1)
 • İstihdam edilen kadın sayısı 8 milyon 218 bin (istihdam oranı yüzde 28)
 • Türkiye’de işgücüne katılanların sayısı: 29 milyon 459 bin kişi, işgücüne katılma oranı %51,1
 • İşgücüne katılan erkek sayısı 20 milyon 283 bin. Erkeklerde işgücüne katılma oranı %71,2
 • İşgücüne katılan kadın sayısı 9 milyon 176 bin. Kadınlarda işgücüne katılma oranı %31,4
 • 15 yaş ve üzerinde genel nüfus içinde 28 milyon 220 bin kişi işgücüne dahil olmuyor. Bunun 8 milyon 204 bini erkek, 20 milyon 16 bini kadın.
 • Kentlerde kadınların işsizlik oranları daima erkeklerden yüksektir. Özellikle eğitim ve iş hayatından uzak 15-29 yaş arasında 3 buçuk milyon genç kadın bulunmaktadır.
 • McKinsey Global Institute (MGI) tarafından hazırlanan cinsiyet eşitliği raporuna göre Türkiye’nin listenin alt sıralarındaki ülkeler arasında bulunuyor. Rapor, kadınların iş dünyasında erkekler ile eşit hak ve fırsatlara sahip olması ve potansiyellerinin tamamını gerçekleştirmeleri durumunda, ülkelerin 2025 yılında GSYH’larına 28 trilyon dolar (%26) katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca dünyada kadın istihdamının yüzde 1 artması GSMH’ya 80 milyar USD artış olarak yansıyor. Bu durum, kadınların dünya ekonomisinin değerlendirilmeyen en büyük kaynağı olduğunun bir göstergesi.
 • Bununla beraber, gelişmiş dünya ekonomileri, yüzde 60-70 kadın istihdamı oranları ile ilerliyor. AB ülkelerindeki en düşük kadın istihdam oranı yüzde 41,3 iken Türkiye’de ise bu oran yalnızca yüzde 28. TÜİK Eylül 2015 İşgücü İstatistiklerine göre ülkemizde 19,9 Milyon kadın iş gücüne dâhil değil. Kadın istihdamı oranı ile Türkiye, OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada. Şüphesiz istihdama katılımın bu kadar düşük olmasının en büyük nedenlerinden biri, kayıt dışı ekonomi. Ülkemizde kadının istihdamı %28; kadının iş gücüne katılım oranı ise %32,3 seviyesinde. Yani, çalışabilir nüfus içerisinde 8,2 milyon kadın istihdama dahil. Ancak ne yazık ki bu kadınların yalnızca %53’ü kayıtlı olarak çalışıyor. Bu noktada kadın istihdamı ve kayıtlı çalışma aciliyetle ele alınması gereken konular arasında önceliklendirilmeli.
 • Kadın girişimci açısından ise durum çok farklı değil. Türkiye’de 100 kadından sadece 9,7si kendi hesabına ve işveren konumunda çalışmakta, 61,1‟i herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında çalışmakta ve 29,2‟si ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer almaktadır.
 • Türkiye’de şu an kadın girişimci sayısı 97 bin. Türkiye’deki kadın istihdamını desteklemesi bakımından, kadın girişimci sayısının en az 3 katına çıkarılması gerekiyor.
 • G20 tarafından hazırlanan ve kadınların sosyo-ekonomik açıdan tam katılımına vurgu yapan 2012 Los Cabos Liderler Deklarasyonu ve kadınların iktisadi katılımı ve eğitiminin altını çizen 2013 St. Petersburg Liderler Deklarasyonu’ndaki taahhütler göz önünde bulundurularak, 2014 Brisbane Liderler Deklarasyonu’nda belirtilen “2025 yılına kadar erkek ve kadın çalışanlar arasında katılım oranı farkının %25’in altına indirilmesi” hedefi benimsenmiştir.

Kaynak: KAGIDER SAVUNU ve STRATEJİ GRUBU (01.12.2015)

GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER | 2016-2020 Strateji Planı

 

NASIL BAŞLADI?

ULI bünyesinde, 2016 yılında, gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların çalışma hayatlarındaki sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilebilmesi amacıyla, sektörünün öncü kadın yöneticilerinin katkılarıyla Gayrimenkulde Kadın Liderler Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulu her sene strateji belgesini güncelleyerek takip eden sene için iş planını hazırlayacaktır.

 

MİSYON

Gayrimenkulde Kadın Liderler´in misyonu, gayrimenkul sektöründe kadın istihdamını ve kadın yönetici sayısını; sektördeki kadınların varlığını ve etkinliğini artırmaktır. Gayrimenkulde Kadın Liderliği ile; kadının kendine, iş hayatına, iş arkadaşlarına ve çalışmakta olduğu şirketine liderlik etmesi ve iş/yaşam dengesini sağlaması ifade edilmektedir.

 

2020 VİZYONU

ULI Gayrimenkulde Kadın Liderler´in 2020 yılı için vizyonu, gayrimenkul sektöründeki kadın çalışanların ihtiyaçlarını anlamak ve çözmek için gerekli güç birliği olunacak bir platform yaratmak; sektördeki kadınların iş yaşamlarında seslerini daha çok duyurmaları, çeşitli platformlarda daha yoğun temsil edilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleridir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için, aşağıdaki hedefler ve aksiyon adımları belirlenmiştir:

 

 1. Gayrimenkul Sektörünün her alanındaki kadın çalışanların durum ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi
 2. Sektörde kadın varlığının özendirilmesi ve kadın lider sayısının artırılmasının desteklenmesi
 3. Sektöründe çalışan kadınların kariyer gelişimlerini desteklemek; varlıklarını ve etkinliklerini artırmak.