İ.Ü. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 9. Endüstri Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü “Endüstri Danışma Kurulu” toplantısının 9.’su, 24 Kasım 2017’de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya orman ürünleri sektörünün önemli temsilcileri (sektör sivil toplum kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mobilya, aksesuar, masif ahşap, ahşap esaslı levha, kâğıt – selüloz ve ambalaj vb.) işveren ve/veya yönetici düzeyinde katılım sağlamış olup, Bölüm öğretim elemanları ve öğrenci temsilcileriyle birlikte toplam 48 kişi toplantıda yer almıştır.

Gündemde bulunan Mühendislik tasarımı projelerini sektörle birlikte hazırlama imkânları, Bölüm kapsamında yapılan araştırma, tez ve proje konularının sektördeki problemlerin çözümüne yönelik olmasının sağlanması, Patent vb. alabilecek çalışmalara sektörün katkısının sağlanması, Stajların daha verimli olması için yapılması gerekenler, Bölümdeki seminer çalışmalarına sektörün katkısının arttırılması gibi konular toplantıda değerlendirilmiştir.