İhracat beklenti endeksi ilk çeyrekte azaldı

İhracat beklenti endeksi, 2018 yılının birinci çeyreğinde 112,5 olarak gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı 2018 yılı birinci çeyrek dış ticaret beklenti anketini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticarete yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağladı. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin değişmediğini gösteriyor.

Buna göre; ihracat beklenti endeksi, 2018 yılının birinci çeyreğinde, 2017 yılının son çeyreğine göre 11,2 puan azalırken, 2017 yılının birinci çeyreğine göre 3,5 puan artış gösterdi. 2017 yılının dördüncü çeyreğinde 123,7 ve 2017 yılının birinci çeyreğinde 109 olan endeks, 2018 yılının birinci çeyreğinde 112,5 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen ihracat beklenti endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2018 yılının birinci çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.

2018 yılının birinci çeyreğinde, 2017 yılının dördüncü çeyreğine göre, ihracat beklenti endeksine dahil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin ihracat beklenti endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklenti endeksinde ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi yayılma endekslerinde bir yıl öncesinin aynı dönemine göre sırasıyla 0,4 ve 4,0 puan azalış görüldü. 2018 yılının birinci çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 115,0 olarak gerçekleşti.

İthalat beklenti endeksi, 2018 yılının birinci çeyreğinde, 2017 yılının aynı çeyreğine göre 4,7 puan, 2017 yılının dördüncü çeyreğine göre ise 2,1 puan arttı. 2017 yılının ilk çeyreğinde 110,3 , dördüncü çeyreğinde 112,8 olan endeks, 2018 yılının birinci çeyreğinde 115,0 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılının ilk çeyreğinde, 2017 yılı son çeyreğine göre, ithalat beklenti endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun endeksi azalış yönünde etkilediği; gelecek 3 aya ilişkin birim ithalat fiyatı beklentisi ve mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise endeksi artış yönünde etkilediği gözlendi. Diğer taraftan, ithalat beklenti endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, birim ithalat fiyat beklentisi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanda seyrederken, mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin endeks ise daha düşük puanda seyretti.