III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu

Odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) önemli ticari, çevresel, sosyal ve rekreasyonel rolleri bulunmaktadır. ODOÜ’nin aynı zamanda sürdürülebilir orman yönetimi kapsamı içinde de önemli bir yeri vardır. Son yıllarda, ODOÜ’ne olan talep önemli ölçüde artmış ve bu nedenle orman kaynakları yeni bir farkındalık kazanmıştır. Sonuç olarak, ODOÜ’nin yönetimi hayati bir tema ve ele alınması gereken önemli bir konu haline gelmiştir.

Odun dışı orman ürünleri ve genel olarak doğal kaynaklar bakımından çok zengin çeşitliliğe sahip bir bölgede yer alan Kahramanmaraş ilinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında “III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyumun amacı, odun dışı orman ürünlerinin ekolojik, estetik, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden sürdürülebilir yönetiminin ilgili paydaşların, uygulayıcıların ve dünyanın çeşitli bölgelerinden uluslararası araştırmacıların katılımı ile bilimsel bir platformda tartışılmasıdır.

 

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.