İşçi-işveren uyuşmazlığını “arabulucular” çözmeye başladı

Arabulucuya götürülen uyuşmazlık sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre Ocak sekiz, şubatta da dört kat arttı. Mahkemeye gitmeden arabulucu gözetiminde varılan uzlaşma sayısı 10 bini geçti, yüzde 93’ü uzlaşmayla sonuçlandırıldı.

Mahkeme aşamasına gelmeden taraflar arasında arabulucu gözetiminde varılan uzlaşma sayısı 10 bin 77’ye, başarı oranı da yüzde 93’e çıktı. Mali içerikli çözülen uyuşmazlıkların toplam tutarı da 750 milyon TL’ye ulaştı.

Bu yılın ocak ayında, arabulucuya götürülen uyuşmazlık sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 8 kat artarak 2 bin 856 oldu. Şubat ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre artış 4 kat olarak gerçekleşti. Arabuluculara götürülen uyuşmazlık sayısındaki artışta adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarının etkisi büyük oldu. Halen 88 adliyede arabuluculuk büroları faaliyet gösteriyor. Uygulamanın başladığı 2014 yılından bu yana mahkeme aşamasına gelinmeden çözülen uyuşmazlık sayısı 10 bin 77 oldu. Arabulucuya götürülen uyuşmazlıkların yüzde 93’ü başarıyla sonuçlandırıldı. Mali içerikli çözülen uyuşmazlıkların toplam tutarı da 750 milyon TL’ye ulaştı. Arabulucuya götürülen en fazla uyuşmazlık konusu işçi-işveren anlaşmazlıkları oldu. Bunu telef haklarından kaynaklanan tazminat, maddi-manevi tazminat, borç-alacak uyuşmazlıkları, sigorta hukuku, nafaka ve kira uyuşmazlıkları izledi. Haziran 2012’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’ 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştı.

TOBB, UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRIYOR

Arabuluculuk sisteminin sorunlara hızlı çözüm sağlamanın yanında maliyet avantajı da sağlaması nedeniyle yaygınlaşması destekleniyor. TOBB, oda ve borsa merkezlerinde de arabuluculuk merkezi açmaya başladı ve uygulamanın yaygınlaştırılacağı kaydedildi. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra da sistemin tanıtılması için TOBB tarafından çok sayıda toplantı ve bilgilendirme faaliyeti yürütüldü. TOBB’a üye oda ve borsalarda üyelere yönelik olarak sistem tanıtıldı ve kullanılması tavsiye edildi.

İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIĞINDA TARİFEYE TEKNİK AYAR YAPILDI

Adalet Bakanlığı, 2017 yılında uygulanacak, işçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk asgari ücret tarifesinde değişiklik yaptı. Daha önce işçi ve işveren uyuşmazlıklarında, taraf sayısına bağlı olarak ücret belirlenirken, yeni düzenlemede tek bir ücret öngörüldü. Eskiden iki taraflı ve işçi-işveren uyuşmazlıklarında taraf başına 120 lira (ilk üç saate kadar), 3 ve daha fazla tarafı bulunan anlaşmazlıklarda ise taraf başına 90 lira asgari ücret alınması öngörülüyordu. Yeni düzenlemede, uyuşmazlıklarda taraf sayısı gözetilmeden ilk üç saate kadar saat başına 120 lira, takip eden her saat için ise 90 lira ücret belirlendi.