İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE 4. ENDÜSTRİ DANIŞMA KURULU (EDK)TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği (İÜ OEM) Bölümü’nde 20 Ocak 2015’te, 4. Endüstri Danışma Kurulu (EDK) toplantısı gerçekleştirildi. Yılda 2 defa düzenlenen Endüstri Danışma Kurulu toplantılarına, İÜ OEM Bölümü öğretim elemanlarıyla birlikte, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili hemen hemen her sektörden ve sivil toplum örgütünden temsilciler davet edilmektedir. Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nce (MÜDEK*) 2014 yılında akredite edilen İÜ OEM Bölümü, ilkini 2012 yılında gerçekleştirdiği EDK toplantılarında hem üniversitenin sektörden beklentileri, hem de sektörün üniversiteden beklentileri belirlenmekte ve mevcut eksiklikler saptanarak giderilmeye çalışılmaktadır. Örneğin EDK toplantılarında önceden sektör temsilcilerinden gelen talepler neticesinde Bölümde İngilizce hazırlık okutulması ve kademeli olarak 2017 yılında %30 oranında yabancı dilde eğitime geçme kararı alınmıştır. Açılış konuşmalarını OEM Bölüm Başkanı Prof. Dr. S. Nami KARTAL ve Endüstriyel İlişkiler Komisyon Başkanı Prof. Dr. Nusret AS ın yaptığı toplantıda sektör ve sivil toplum temsilcileri ile Bölüm öğretim üyeleri çeşitli konularda görüş ve önerilerini ifade etmişlerdir.

4. Endüstri Danışma Kurulu Toplantısı 20.01.2015

 

Ekran Resmi 2015-01-28 10.44.23

* MÜDEK: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Avrupa çapında üniversitelerin lisans eğitimlerinin yeterliliklerini değerlendiren bağımsız bir kuruluştur.

Ekran Resmi 2015-01-28 10.44.38

2014 yılında İÜ OEM Bölümü, bu akreditasyonla Türkiye çapında bu belgeyi alan ilk Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü olmakla birlikte, İstanbul Üniversitesi’nde bulunan mühendislik bölümleri arasında, Orman Mühendisliği Bölümü ile birlikte ilk akredite olan bölüm olma özelliğini de taşımaktadır.

Ekran Resmi 2015-01-28 10.44.52

İÜ OEM Bölümü MÜDEK Akreditasyon Belgesi

Ekran Resmi 2015-01-28 10.45.04

Uluslararası Geçerliliği Olan MÜDEK Akreditasyon Belgesi