İtalyan pazarındaki zor durum devam ediyor…

Ahşap, Mantar ve Mobilya Endüstrileri İtalyan Federasyonu FederlegnoArredo’nun Satış Termometre’sine dayanarak değerlendirilen 2013 projeleri gösteriyor ki, İtalyan iç pazarı hala büyük zorluklarla uğraşıyor. Pazardaki ihracatınsa sadece birkaç firma için daha iyi bir durumda olduğu belirtiliyor.

FederlegnoArredo Araştırma Merkezi tarafından açıklanan Satış Termometre rakamları analizinden elde edilen sonuçlara göre; 2013 başında, şirketlerin %60‘ının siparişlerinde düşüş kaydedilirken, %30‘unda durgunluk ve sadece %10‘unda büyüme olduğu belirtildi.

İtalyan pazarındaki düşüş, özellikle inşaat sektörüne bağlı endüstrilerdeki sipariş durumlarını etkiliyor. Şirketler tarafından yapılan tahminlerde, İtalyan pazarının, 2013 yılının tamamında durumunun parlak olmadığını gösteriyor: Ankete katılan şirketlerin, sadece % 17‘sinde pazar büyümesi kaydediliyor.

Buna rağmen ihracat konusunda olumlu tahminler var. Bu alanda şirketlerin % 64’ü için pazar büyüyor. Katılımcıların sayısı göz önüne alındığında, bu büyümenin sadece azınlık bir grubu etkileyeceği not edilebilir. 10 işletmenin 4’ü (katılımcıların % 39’u), 2013 yılının 2012 ile karşılaştırıldığında, kısmi toparlanma için olumlu olabileceğine inanıyor. Geri kalanlardaysa (% 28’i), daha fazla çöküş beklentisi içindeyken, bir diğer grup da (% 33’ü), hiçbir değişim olmayacağına inanıyor.

FederlegnoArredo Araştırma Merkezi direktörü Teresa Gargiulo’nun açıklamasına göre; “2012 yılında, Rus Mobilyalar makro-sistemi için ihracat % 9 büyürken, Ahşap-İnşaat makro-sistemi ile ilgili olarak % 29.3 oranında bir çöküş gerçekleşti.” Gargiulo sözlerine şöyle devam ediyor; “Rusya’nın 888 milyon avroluk rakamlarla İtalya için dördünce ihracat pazarı olduğuna dikkat çekersek, 2013 yılı başındaki siparişler de özellikle dinamiktir, ahşap ve mobilya sektörü için en çok umut vaat eden pazar da burasıdır.”
2013 yılı için, iç pazardaki zorlukları göz önüne alarak (projeksiyonlar % 10,6 daha düşüş göstermektedir) dünyada da talebin düşeceğini düşünerek, çökmekte olan bir sistemi tekrar canlandırmak için gerekli iç talebi yeniden başlatmak gereği açıktır. Nasıl mı? Basit ama etkili bir çalışma ile mobilyalar dahil işlerde % 50 vergi indirimiyle, bina yenileme konusunu da kapsayan bir sistemi, 2015 yılına kadar yapısal tedbir olarak uygulamak.

italyan

FederlegnoArredo başkanı Roberto Snaidero bu durumu şöyle açıklıyor; “Sektördeki tüm önemli oyuncular- ki bunların içinde sanayi işletmeleri, sendikalar, imalatçılar, küçük ve büyük ölçekli işletmeler bulunuyor- tarafından paylaşılan ve ilk kez imzalanan bu ölçüm, mobilyaların mülkiyet yenileme konusunun ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğu fikrine dayanmakta olan mevcut kararnameyle ilgilidir ve bir ailenin refah seviyesi dahilinde devlete hiçbir ek masrafı yoktur.” Snaidero sözlerine şöyle devam ediyor; “Tahmin ediyoruz ki, bu ölçüm (ki KOBİ’ler için Denetleme Kurulu tarafından başbakana sunulmuştur ve yeni hükumetin önceliklerinden biri olmalıdır), ulusal mobilya tüketimini % 20 oranında (yaklaşık 1.2 milyar avroluk rakama tekabül ediyor) arttırabilecek bir başarı potansiyeline sahiptir. Bu anlamda 2007 yılında kaydedilen düşüşe bir çare olabileceği gibi, ondan sonraki 5 yıllık döneme de ufak da olsa bir fayda sağlayan seçenek sunmaktadır.”