İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği yayımlandı

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) ile firmalar tarafından yapılan başvuruların elektronik ortama alınmasıyla sürecin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amaçlanıyor.

İthalat Genel Müdürlüğünce verilen ithal izinleri, ithal lisansları ve gözetim belgeleri halihazırda başvuru sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine elektronik ortamda düzenlenerek, gümrüklere Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden iletiliyor. Bu kapsamda 27 Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)” ile firmalar tarafından söz konusu belgeler için kağıt ortamında yapılan başvuruların da elektronik ortama alınmasıyla sürecin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amaçlandı. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, “Söz konusu Tebliğ ile Genel Müdürlüğe yapılan belge başvurularının 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren firmalar tarafından noter kanalıyla yetkilendirilmiş şahıslar aracılığıyla elektronik imza kullanılarak yapılmaya başlanacağı, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren ise yalnızca elektronik imza ile yapılan başvuruların kabul edileceği, kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar duyurulmaktadır” denildi.