Kaliteli Bir Yaşam İçin Ahşabı Seçin

Ulusal Ahşap Birliği (UAB) & TORİD, Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Akça, yapıda ahşap ve ahşap yapı sektörünü konu alan konferans sunumunda “Kaliteli bir yaşam için ahşabı seçin” mesajını verdi.

Ahşap, doğal kaynaklı, yenilenebilir, sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir, atık oluşturmayan, çevre dostu, kadim bir taşıyıcı ve örtücü mühendislik yapı malzemesidir” diyerek başlayan Celalettin Akça, MÖ 800’lü yıllardaki Gordion mezar odasından, MS1297 yılına ait Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ne farklı örnekleri paylaştı. Sunumunda günümüze ait ahşap yapıların görselleriyle devam eden Akça, ülkemizde az bulunan bu tarz yapılardan da örnekler verdi.

Sürdürülebilirlik ve ekoloji malzemesi olarak ahşabın tüm dünyada tercih edildiğini hatırlatan Akça, tüm dünyadaki küresel ısınmanın sloganı olan “DAHA FAZLA AHŞAP KULLAN” cümlesini hatırlattı. Akça sözlerine şöyle devam etti; “Avrupa Birliği Komisyonu Haziran 2004’de küresel iklim sorunlarına karşı alınacak tedbirler kapsamında ahşap kullanımını arttırmayı hedefleyerek önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Ahşap CO2 deposudur. Ahşap düşük ısı iletkenliği ile yüksek yalıtım imkanı verir.Ahşap malzeme üretiminde CO2 salınımı ve enerji kullanımı minimum düzeydedir.

Ahsap5

Kanada’da kamu binalarında önceliğin ahşaba verildiğini anlatan Akça, yeni ahşap malzemeleri konusuna da değindi. Akça: “Teknolojik gelişmeler ahşap sektörünü de etkileyerek çeşitli ürün ve inşaat sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Bunlara, tutkallı lamine kompozit ürünler (Glulam, LVL ve CLT) örnek olarak verilebilir.

Gelinen son noktada, yeni ahşap yapı elemanı ve sistemleriyle 11 kata kadar çok katlı binalar yapılmış, 30 katlı binalar projelendirilmiş ve ruhsatlandırılmış, 42 katlı Ahşap bina proje çalışmaları sürmektedir, yaklaşık 200 metreye kadar açıklıklar geçilmesi sağlanmıştır” dedi.

Ahsap1 Ahsap2 Ahsap3 Ahsap4

Ahşap yapıların sağlamlık, hafiflik ve esneklik özellikleri ile deprem bölgeleri için en uygun kalıcı çözüm olduğunu belirten Celalettin Akça, “ABD, Kanada, Japonya, Çin, Vietnam gibi ülkeler depreme karşı Ahşap yapıları tercih ediyorlar” diyerek, ahşabın bu anlamdaki faydalarını şöyle sıraladı:

 

* Ahşap binada yapı sistemleri deprem kuvvetlerin dağılarak emilmesini sağlar.

* Ahşap hafif bir yapı malzemesidir. Hafiflik depremde büyük avantajdır.

* Ahşap yapılarda polywood ve OSB gibi yapı panoları dikme ve kirişlerle beraber hareket ederek perde duvar ve diyaframları meydana getirir. Bunlar yatay yüklere son derece dayanıklı elemanlardır.

 

Konferansta ayrıca, yapısal ahşabın inşaatta alternatif kullanım alanlarının geliştirilmemiş olması nedenle sektörün zayıflaması ele alındı. Yapıda ahşabın kullanımı konusunda yönlendirici ve uygulamaya dönük tedbirlerin alınmaması, sektörde AR-GE ve pazar oluşturacak büyüklükte özel sektör kuruluşu olmaması ve ahşap yapı yönetmeliğinin bulunmaması, buna bağlı olarak girişimci ve uygulayıcıların yaptıkları binaların neye ve hangi kurallara göre ne şekilde denetleneceğinin yeterince bilinmemesi sebepleriyle sektörün arzu edilen şekilde gelişemediğine değinildi. Akça bu konuda: “YİGM bir insiyatif başlatarak bu işe girişmiştir. Teşekkür ediyoruz” dedi.