Kastamonu Entegre 6 kıtada 7 bin çalışanıyla “Doğadan Hayata Köprü” kuruyor

Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre,faaliyetlerinin odağında yer alan amacı, genel merkezinde düzenlediği lansmanla dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarına duyurdu. Sektörde birçok ilke öncülük ettiklerini dile getiren Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Sektörümüzde Türkiye’de lider, Avrupa’da 4., dünyada 5. sırada yer alan global bir kuruluşuz. Ama bir şirketin amacı dünyanın en büyüğü olmak olamaz. Biz en iyi yönetilen şirketlerden biriolmayı amaçlıyoruz.Kastamonu Entegre ailesi olarak doğanın sıcaklığını yaşam alanlarına taşıyan köprüyüz. Tesislerimizde üç nesil bir arada çalışıyor. Doğru insan kaynakları politikaları sayesinde başarımızı sürdürülebilir hale getirdik. Farkımız tüm paydaşlarla doğru ilişkiyi kurabilmek. Bu anlamda sektörün en iyi örneği olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

Ağaç bazlı panel sektöründe yarım asrı aşkın süredir üretim yapan ve gerçekleştirdiği yatırımlarla alanında dünyanın beşinci büyük üreticisi konumuna gelen Kastamonu Entegre, 24 Mart Perşembe günü Altunizade’deki genel merkezinde gerçekleşen buluşmada amaç çalışmasına ilişkin detayları paylaştı. Etkinlikte, şirketin kurumsal yönetim felsefesinin odağında yer alan “Doğadan Hayata Köprü”söylemi yönetim, pazarlama ve satış, insan kaynakları bağlamında ele alındı. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başlayan buluşmada, Global Satış ve Pazarlama Direktörü Cahit Akyıldız ve Global İnsan Kaynakları Direktörü Selim Çelebi de amaç çalışmasını uzman gözüyle değerlendirerek kendi departmanlarındaki yenilikleri ve uygulamaları aktardılar.

Yıldız: “Amacımız doğanın güzelliklerini yaşam alanlarına taşımak”

‘Doğadan hayata köprü’ söyleminin Kastamonu Entegre’de emeği olan herkesin ortak sesi olduğunubelirten Kastamonu Entegre CEO’suHaluk Yıldız, paydaşlarla kurdukları güçlü ilişki ile sektörlerinde dünyaya örnek olduklarını söyledi ve şirketin amacına dair şu bilgileri aktardı: “Belirlediğimiz rakamsal hedefe ulaştık ve sektörümüzde dünya beşincisi olduk. Ama bir şirketin amacı dünyanın en büyüğü olmak olamaz. Bizim amacımız en iyi yönetilen şirketlerden biri olmak. Çünkü sürdürülebilir başarının temelinde insan var. Kastamonu Entegre, tesislerinde üç neslin bir arada çalıştığı bir kurum. Doğru insan kaynakları politikaları sayesinde başarımızı sürdürülebilir hale getirdik. Farkımız, tüm paydaşlarla doğru ilişkiyi kurabilmek. Bu anlamda sektörün en iyi örneği olduğumuzu düşünüyorum. Yurtdışına açılmamıza da bu farklılık neden oldu. Bugün dünyanın 6 ülkesinde 7 bin çalışanıyla büyük bir aileyiz. Türkiye’deki itibarımız neyse, yurtdışında da başarımızı aynı çizgide sürdürüyoruz.”

Amaçlarının doğanın güzelliklerini yaşam alanlarına taşımak olduğunu hatırlatan Yıldız, kurumsal ilkelerinin ayrılmaz bileşeni olan sürdürülebilirliğe ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Hedefimiz doğadan sıfır kaynak kullanarak doğaya sıfır atık bırakmak. On yıl içinde tüm tesislerimizin çatılarını güneş paneliyle kaplamış olacağız.”

Buluşmanın ilk oturumunda CEO Haluk Yıldız’a şef Ebru Baybara Demir ve mimar Nevzat Sayın eşlik etti ve doğadan ilhamla hayata geçirdikleri projeler üzerine sohbet ettiler.

Demir: “Taşıyıcısı olduğumuz kültürel bilginin peşinden gitmeyi amaç edindik”

Mardin’in ünlü restoranı Cercis Murat Konağı ile “Topraktan Tabağa” ve “Topraktan Toprağa” adlı sürdürülebilir tarım projelerinin yaratıcısı şef Ebru Baybara Demir, insanların en iyi bildiği şeyi ekonomiye dönüştürmenin başarıya ulaşmada en önemli etken olduğunu vurguladı. Bugün dünyadaki pek çok yer gibi ülkemizin bitki demografisinin de değiştiğine ve çiftçilerin topraklarını giderek kaybettiğine dikkat çeken Demir, “Geleneği okumayı bilmiyoruz. Taşıyıcısı olduğumuz kadim kültürel bilginin peşinden gitmemiz, toprağı iyileştirmemiz lazım. Biz bunu bir amaç haline getirdik. Atık sebze ve meyveleri dönüştüren bir sistem kurduk. Böylece hem tarımda sulama ihtiyacını üçte bire indiriyor hem de çiftçilerin gübre ihtiyacını karşılıyoruz. Gelecek için doğayla birlikte çalışmamız lazım”şeklinde konuştu.

Sayın: “Hızlı, çok ve fazla yapı yapmak yerine, onu iyileştirecek altyapıyı hazırlayabilmeliyiz”

Doğadan hayata köprü olmayı mimar gözüyle değerlendiren Nevzat Sayında konu yapı olduğunda geleneğin çok önemli olduğunu dile getirerek, “Bizden önce var olan şeylerin değerini bilmeliyiz. Coğrafya ötekini anlamak demek. Öncelikle iklimi anlamalı, o iklimin yapılarını üretmeliyiz. İnsan merkezli düşünce yerine, evrendeki tüm varlıkların eşit hakka sahip olduğunu savunabildiğimiz noktada çok şey değişir”dedi. Bu noktada zanaatkârlık gerektiren işleri yapacak yetişmiş insan sıkıntısına da dikkat çeken mimar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ahşap çok iyi tanınmayan bir malzeme. Bugün ahşap strüktürü hesaplayabilen mühendis, ahşap yapı restorasyonunda çalışacak dülger yok. Çünkü onları yetiştiren kurum yok. Hızlı, çok ve fazla yapmak yerine, o yapının değdiği bütün spektrumu düşünmeli, onu daha iyi yapabilecek altyapıyı hazırlayabilmeliyiz.”

Değişen dünyaya ayak uyduran bir iş modeli

Amaç buluşmasının ikinci oturumunda, Global Satış ve Pazarlama Direktörü Cahit Akyıldız ve Global İnsan Kaynakları Direktörü Selim Çelebisöz alarak, amaç çalışmasının kendi departmanlarındaki yansımalarını aktardı.Pazarlama ve satış anlamında 2022’nin son yılların en iyi başlangıcı olduğunu belirtenCahit Akyıldız, rakamsal anlamda iyi sonuçlar elde ederken, çalışan ve tüketici nezdinde de olumlu etki yaratmanın önemine değinerek, Son yıllarda dünya büyük bir değişim geçiriyor. Üretimde enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi konularda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Gençler artık bir anlamı olan şirketleri tercih ediyor. Bu değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Onları iyi anlamalı, ona göre iş modelleri ve ürünler geliştirmeliyiz” dedi.

Kastamonu Entegre’nin 53 yıl boyunca odağına hep insanı koyduğunu dile getiren Selim Çelebide İK uygulamalarında sürecin nasıl işleyeceğine dair şu bilgileri aktardı: Bir şirketin değerini belirleyen çalışanları ve paydaşlarıdır. Biz bu değerin farkındayız. Çalışanlarımızın bu amacı içselleştirmesi, kalpten benimsemesi için sistemler gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 7 prensip belirledik. Bu prensipleri dünya çapındaki tüm çalışanımıza anlatacağız. Eğitim ve gelişim süreçlerinde odak noktamız bu olacak. Böylece hem davranışsal hem teknik gelişimlerini sağlayacağız.”