Kereste ve Orman Ürünleri Piyasalarında Küresel Değerlendirme

Wood Resource Quarterly (WRQ)’nin yayınladığı ahşap kaynak raporlarına göre; İsveç ve Finlandiya’daki hızar atölyelerinin, son beş yılda Avrupa dışındaki pazarlara yaptıkları kereste ihracatını  % 27’den % 43’e çıkartarak büyüttükleri belirtildi.

Kuzey Avrupa’da birçok hızarın, Avrupa dışındaki ülkelere 2007 yılında toplam ihracatın yüzde 27’sini oluşturan kereste ihracatını, 2012 yılında yüzde 43’e arttırmış olması Wood Resource Quarterly’nin yayınlandığı ahşap raporlarında belgelendi. En büyük değişikliğin Kuzey Afrika, Orta Doğu, Japonya, Çin ve ABD’ye yapılan gönderilerle oluştuğu belirtildi.

WRQ’nin raporunda İskandinav ülkelerinden kereste ihracatı son yıllarda oldukça büyük ölçüde değiştiğine ve Avrupa pazarı geçmişe göre daha az önemli olduğuna dikkat çekildi. Sadece beş yıl önce, Finlandiya ve İsveç’teki hızarlar, toplam ihracat kereste hacimlerinin %73’ünü Avrupa ülkelerine ihraç ederlerken, 2012 yılında, bu pay %57’ye düşmüştür.

Finlandiya’nın 2012 yılında yaptığı ihracatta %55’in üzerinde hacimde Japonya ve Mısır’ın, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi geleneksel piyasaların önüne geçerek, iki büyük pazar haline geldiği açıklandı. 2013 yılının ilk dört ayında, Japonya’ya yumuşak kereste tedarikçileri arasında Kanada’nın hemen arkasından gelen Finlandiya, İsveç, Rusya ve ABD’yi de geride bırakmış oldu.

MENA ülkeleri (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ise 2012 yılında 2002 yılındaki 160 milyon dolardan, 2012 yılında 730 milyon dolara çıkan ihracat değerleri ile İsveç için büyük ve önemli bir bölge oldu. Bu bölge 2012 yılında İsveç için toplam ihracat hacminin 28 ‘ini oluşturdu. Kereste talebi 2013 yılının ilk birkaç ayında düşmüş olsa da, MENA ülkelerinin gelecekte de İsveç için önemli ahşap ürünleri alıcıları olarak kalacağı tahmin ediliyor.

İsveç için bir başka ilginç gelişme de, küçük miktarlarda olmasına karşın Çin olan ihracatın % 130 oranında artmış olması. WRQ raporuna göre ABD ahşap pazarına sevk hacmi, 2012 yılına kıyasla bu yılın aynı döneminde dört kat daha fazla. Dünyanın kereste ithal eden en büyük iki ülkesi olan Çin ve Amerika’nın, Finlandiya ve İsveç’ten gelen yumuşak kereste ürünlerine ilgisinin artacağı ön görülüyor.