KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI İLK ÇEYREKTE YÜZDE 14 BÜYÜDÜ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATINDA MART’TA AYLIK REKOR KIRILDI 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, 2021 yılı Mart ayında yüzde 34,60 artışla 2 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakam ile aylık bazda şimdiye kadar en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak rekor kırıldı. Sektör, ilk çeyrekte gerçekleştirdiği 5,31 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 14büyüdü.

Kimya sektörünün Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ülkemiz bu yıl Mart ayında 18,98 milyar dolar ile tüm zamanların aylık rekoruna ulaştı. Kimya sektörümüz de bu yıl Mart ayında aylık bazda rekor kırarak yüzde 34,60 artışla 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk üç ayda ihracatımız yüzde14artışla 5,31 milyar dolara ulaştı. Sektörümüz hem aylık bazda hem de yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olmaya devam ediyor. Tüm zamanların en iyi performansını gerçekleştirmiş olduk. Tüm zorlu koşullara rağmen bizi rekora taşıyan ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz. Diğer yandan son zamanlarda yaşadığımız lojistik ve tedarik problemleri, hammadde fiyatlarındaki artışlar, dolar kurundaki volatilite, finansmana ulaşmadaki zorluklar gibi sektörümüzü zorlayan sebepler de var. Lojistik problemlerimizin ve konteynır bulma problemlerimizin olması, hammadde fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak da hammadde tedariğindeki sorunlardan dolayı bu rakamın çok üstüne çıkamadık. Ayrıca, son dönemde tüm dünyada ve ülkemizde artışa geçen Covid-19 vakalarının da tekrar kontrol altına alınması ticaretimizin geleceği için çok önemli. Hedeflerimize ulaşmada bizi zorlayan bu koşulların en kısa zamanda düzelmesini bekliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) yakın zamanda lojistik platformu çalışması yaptıklarını duyurdu. Bu çalışmanın ihracatçılarımız için özellikle de KOBİ’lerimiz için önemli bir görev üstleneceğine inanıyoruz. Diğer yandan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına alınan kimya sektörümüz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Mayıs veya Haziran ayında çağrıya çıkılması planlanıyor. Yatırım ortamının da iyileştirilmesi ile birlikte sektörümüzde yatırımların artmasını umuyoruz”

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

ABD, Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mart ayında ABD’yi takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Almanya, İtalya, Irak, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, İspanya,Nijerya ve İsrail oldu. Mart ayında en çok ihracat yapılan 10 ülkeden 9’una ihracat artışı olurken, Hollanda’ya yapılan ihracatta azalma oldu. İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 798,27 ile Nijerya’ya gerçekleştirildi.

ABD’ye yapılan kimya ihracatı 2021 yılı Mart ayında 121 milyon 708 bin dolar olarak gerçekleşti.Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 81,81 arttı.Mart ayında ABD’ye en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İtalya, ABD, Irak, Yunanistan, İspanya, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.

Mart ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Mart ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 732 milyon 480 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 373 milyon 220 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 185 milyon 579 bin dolarla üçüncü sıradayer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Mart ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 84,74 ile organik kimyasallar sektöründe gerçekleşti.

Covid-19 ürünlerinde Mart ayında en çok tanı kitleri ihraç edildi

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak üzere Covid-19 ürünleri ihracatı Mart ayında geçen sene Mart ayına göre yüzde 9,93 artış göstererek 27,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl Mart ayında ihracatı yapılan Covid-19 ürünlerinde, tanı kitleri ihracatı yüzde 100,57 artışla 15 milyon 398 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, dezenfektan ihracatı yüzde 45,51 azalarak 5 milyon 273 bin dolar ile ikinci, sabun ihracatı yüzde 39,11 azalışla 3 milyon 616 bin dolar ile üçüncü, ilaç ihracatı yüzde 101,30 artışla 1 milyon 767 bin dolar ile dördüncü ve kolonya ihracatı yüzde 60,10 artışla 1 milyon 646 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Mart ayında tanı kitleri ihracatında ilk üçte yer alan ülkeler Almanya, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri olurken, dezenfektan ihracatında ABD, Libya ve Irak, sabun ihracatında Irak, İsrail ve ABD, ilaç ihracatında Bulgaristan, Almanya ve Azerbaycan-Nahçıvan, kolonya ihracatında ise Almanya, ABD ve Hollanda ilk üçte yer aldı.

Bu yıl Ocak-Mart döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Covid-19 ürünleri ihracatı yüzde 41,92 artarak 74 milyon 133 bin dolara ulaştı. İlk çeyrekte 36,1 milyon dolar ile en fazla tanı kitleri ihracatı yapılırken, en çok ihracat artışı yüzde 147,05 ile yine tanı kitlerinde oldu.

2021 aylık bazda kimya ihracatı

AY    2020 DEĞER ($)  2021 DEĞER ($)  FARK (%)
Ocak                 1.683.218.155,09                 1.632.165.926,30 % 3,03
Şubat                 1.493.637.898,61                 1.672.444.638,11 % 11,97
Mart                 1.491.892.781,81                 2.008.128.017,54 % 34,60
TOPLAM 4.668.748.836 5.312.738.582 % 13,79    

 

2021 yılı Mart ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

 

S. NO Ülke MART 2020 DEĞER ($) MART 2021 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 ABD       66.944.522,67     121.708.540,63 % 81,81
2 ALMANYA       79.077.345,49     114.805.807,71 % 45,18
3 İTALYA       42.011.132,02     102.349.869,71 % 143,63
4 IRAK       39.360.137,78       95.047.993,64 % 141,48
5 YUNANİSTAN       19.116.134,19       75.014.923,78 % 292,42
6 HOLLANDA       93.193.375,34       70.521.776,84 % -24,33
7 İNGİLTERE       47.767.078,38       65.737.736,98 % 37,62
8 İSPANYA       50.009.784,51       59.488.212,63 % 18,95
9 NİJERYA         6.593.139,93       59.224.351,21 % 798,27
10 İSRAİL       44.588.849,41       57.653.188,94 % 29,30

 

2021 yılı Mart ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

 

      2020 -2021
  MART 2020 MART 2021 %  FARK
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
PLASTİKLER VE MAMULLERİ 513.805.980 732.480.367 % 42,56
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 281.235.315 373.220.294 % 32,71
ANORGANİK KİMYASALLAR 131.840.506 185.579.703 % 40,76
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA 101.413.216 140.661.491 % 38,70
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN 103.342.193 119.419.699 % 15,56
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 94.579.397 104.989.636 % 11,01
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 68.417.695 92.390.858 % 35,04
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 72.530.246 87.965.521 % 21,28
ORGANİK KİMYASALLAR 37.614.192 69.490.041 % 84,74
YIKAMA MÜSTAHZARLARI 45.112.366 47.373.923 % 5,01
GÜBRELER 22.409.079 25.885.842 % 15,51
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 17.631.709 25.796.265 % 46,31
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 877.261 1.768.072 % 101,54
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 958.383 1.025.174 % 6,97
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER 70.935 67.536 % -4,79
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ 54.309 13.597 % -74,96
TOPLAM 1.491.892.782 2.008.128.018   % 34,60

 

2020 yılı Mart ayı kimya sektöründe Covid-19 ürünleri ihracatı

 

      2020 -2021
  Mart 2020 Mart 2021 %  FARK
ÜRÜN DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
TANI KİTLERİ 7.677.586,72 15.398.664,02 % 100,57
DEZENFEKTAN 9.676.851,11 5.273.360,14 % -45,51
SABUN 5.938.498,87 3.616.032,83 % -39,11
İLAÇ 878.212,46 1.767.858,29 % 101,30
KOLONYA 1.028.151,98 1.646.110,95 % 60,10
TOPLAM 25.199.301,14 27.702.026,23 % 9,93