Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos’ta yüzde 13,9 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 Ağustos sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 13,9 oranında artışla 111,6 milyar yüzde olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2017 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 13,9 oranında artışla 111,6 milyar yüzde olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,3 oranında artarak 62,1 milyar yüzde olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 21,9 oranında artarak 49,4 milyar yüzde düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,1 oranında artarak 15,6 milyar yüzde seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 17,6 oranında artarak 15,6 milyar yüzde, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,9 oranında artarak 18,3 milyar yüzde olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında artarak 12,7 milyar yüzde seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 18,4 oranında artışla 38,8 milyar yüzde seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 9,3 oranında artarak 17,8 milyar yüzde olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 14,8 oranında artarak 93,7 milyar yüzde oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında artarak 52,1 milyar yüzde, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 17,3 oranında artarak 59 milyar yüzde düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon yüzde olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 37,4 oranında azalışla 2017 Ağustos sonu itibarıyla 107 milyon yüzde olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 429 milyon yüzde olarak gerçekleşti.

2017 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,2’si yüzde, yüzde 29,8’i euro, yüzde 15’i TL ve yüzde 3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2017 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 173,5 milyar yüzde düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 22,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15, Merkez Bankası’nın 0,4, özel sektörün ise yüzde 84,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.