Laminat parkede ‘çevreci’ etiketler

Temiz üretim yöntemleri kullanan ve sağlıklı bir yaşam ortamı yaratan zemin kaplamaları söz konusu olduğunda, Avrupa’da üretilen laminat parkeler ‘çevreci’ (eko-etiket) etiketleriyle dikkat çekiyorlar. Bu ürünlerle ilgili tanınmış EPD’lerin (Çevresel Ürün Bildirileri) yanı sıra, Avrupa Birliği’nde öngörülen ve Avrupa pazarına giren tüm inşaat ürünlerine uygulanabilir bir sistem olan CE işareti bulunuyor. Döşeme sektöründe önem kazanması beklenen bir eko-etiket de, 2017 Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren ahşap, mantar ve bambu esaslı zemin kaplamaları için AB Eko-etiketinin revize edilmiş halidir.Eko-etiketler, bir ürünün çevre ve sağlık üzerindeki etkisi hakkında sağlam ve güvenilir bilgi sağlayarak tüketicilere satın alma kararlarında rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bilindik etiketler, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir imalatın kanıtı ile birlikte bağımsız olarak test edilen ürün kalitesini gösterir. FSC ticari markası (örnek orman yönetiminden kaynaklanan ahşap / ahşap ürünler) veya PEFC markası (sürdürülebilir orman yönetiminden hammadde) gibi orman sertifikasyon planları dünyada önemli bir rol oynamaktadır.

 

Blue Angel (Mavi Melek), tüketiciler arasında, özellikle Almanca konuşulan alanda birçok ürün kategorisinde, düşük emisyonlu ürünler için kaliteli bir etiket olarak kendine isim yapmış ve kendi markası haline gelmiştir. Dünyada, karşılaştırılabilir ürünlere kıyasla çevreye karşı özellikle hassas ürünler için bir ilktir ve bu nedenle en eski eko-etiket olarak bilinir. 1978 yılında Almanya’da tanıtılan Blue Angel eko-etiketi, federal hükümet tarafından başlatılmış ve Alman pazarında başarıyla kurulmuştur. Bir ürüne eko-etiket verilmeden önce, tüm yaşam döngüsü dikkate alınır. Blue Angel ödüllü ürünler, olabildiğince çevre ve sağlık koruması ile ilgili birçok yönü içeren bir kriter listesi sağlamalıdır. Her şeyden önce amaç, sürdürülebilir olarak yönetilen ormanlardan ve düşük emisyonlu ahşap esaslı ürünlerden odun kullanımını teşvik etmektir.

Öte yandan, “AB Çiçeği” olarak da bilinen AB Eko-etiketi (EU Eco-label), Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır ve AB yönetmeliği EC 880/92 vasıtasıyla resmi olarak 1992’de tanıtılmıştır. 28 AB üye ülkesinin tamamının yanı sıra İzlanda, Norveç, İsviçre ve Türkiye’de de bir dizi ürün kategorisini kapsamaktadır. Mavi Melek’te olduğu gibi, AB Eko-etiketi de, tüm yaşam döngüsü boyunca, karşılaştırılabilir ve konvansiyonel ürünlerden veya hizmetlerden çevreye daha düşük bir etkiye sahip olan mal ve hizmetlerden ödüllendirilir. AB Komisyonu bu etiketi, Avrupalı tüketicilerin mümkün olduğu kadar çok yaşam alanında, uzun vadede çevre kirliliğinde azalmaya neden olacak şekilde satın almalarına yönelik bir öneri olarak görmektedir. AB eko etiketinin yeni versiyonu, 2017 Ocak sonunda yürürlüğe girmiştir ve Şubat 2023’ün başlangıcına kadar geçerlidir. Karmaşık teknik hazırlık çalışmalarında EPLF’den uzmanlar da yer almışlardır. Kriterlerin listesi, eski “Ahşap Zemin Kaplamaları” ürün grubunu uzatarak gözden geçirilmiştir ve değiştirilerek, bazı durumlar için yeni, daha katı gereksinimler ortaya konulmuştur. AB Eko-etiketi çevresel uyumluluk üzerine odaklanmaktadır ve gönüllü bir etiket olarak bazı alanlarda mevcut yasal düzenlemelerin ötesine geçmektedir.