MAKSDER Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

 

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER’in, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Munis Tezbaşaran’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi.

Divan heyeti başkanlığına Ali Osman Mertöz, divan katipliğine Ömer Karasu ve divan üyeliğine Lale Kaplan Şahinler’in seçildiği genel kurulda; sayman üye S. Hakan Paksoy, üyeler Mustafa Özkan, Ali Osman Mertöz ve yönetim kurulu yedek üyeleri olarak da T. Ünal Çakır, Kenan Günaydın, Selçuk İnal, Şükrü Çakırgöz, Erdal Özdemir seçildiler. Denetleme kurulu üyeleri Özcan Gönülkırmaz, Nesip Uzun ve Umut Atalay iken, denetleme kurulu yedek üyeleri de Ercan Özgen, Hasan Hazar ve Selahattin Yüksel oldular.

Toplantıda 2014 yılı çalışma dönemine ait dernek ve iktisadi işletmenin faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporunun ibra edilmesinden sonra, 2015 yılına ait mali bilanço müzakere edilerek genel kurulca oy birliği ile kabul edildi. Dernek tüzüğünde yapılması teklif edilen tüzük değişikliği maddelerinin görüşülerek onaylanmasından sonraysa, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi yapılarak Genel Kurul sona erdi.

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER’in amaçları arasında mobilya aksesuar sanayicilerinin birlik ve beraberliğin sağlanması, sektörün sorunlarının birlikte aşılması, sektörün yurt içinde ve yurt dışında temsili ile tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, mobilya aksesuar sanayicileri sektörünün ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesi ve kalkınması için çalışmak ve bu çerçevede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mesleki haklarının korunması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi bulunmaktadır. MAKSDER’in temel vizyonu ise; Türk mobilya aksesuar ürün ve markalarının olgunlaştırılıp iyileştirilmesini, belirli bir kalite standartlarına yükseltilmesini ve dünyaya açılmalarını sağlamaktır.

Print

SAM_0355

SAM_0356

SAM_0357

SAM_0360