MAKSDER’den 2017 Yılı Sektörel Değerlendirmesi

2016 yılı boyunca ülkemiz çok büyük badireler atlattı,bu süreci özetlemeye gerek yok, herbir vatandaşımız yaşadıklarımıza ve sonrasındaki gelişmelere vakıf.

Bu sürecin maalesef ekonomik etkileri de özellikle yurt içi reel sektörde oldukça hissedildi. Bu büyük badireler üst üste gelince döviz hareketleri de maalesef anormal sıçramalarla 2016 Ocak ayına göre USD bazında %20 lere yakın bir devalüasyonu getirdi. Bununla birlikte, döviz hareketleri hammadde fiyatlarının döviz cinsinden olması sebebiyle kur etkisi ile artış gösterirken, diğer yandan hammadde fiyatlarındaki fiyat artışı da maliyet artışlarında domino etkisi yaparak son iki aylık dönemde kısmi bir durgunluğa ve alımlarda tedirginliğe sebep oldu. Bu ekonomik etkilerin enflasyon üstündeki baskıyı arttıracağı ve 2017 yılının ilk çeyreğinde enflasyon artışı görüleceğini tahmin etmek sanırım hiçbir sanayicimiz için sürpriz olmayacaktır.

İç piyasa yönünden ibre yatay ve aşağı doğru devam ederken Sanayicilerimiz kurtuluşun İHRACAT’ta olduğunu çok çabuk algılayıp hemen pozisyon almaya başladı. Ortaya çıkan %20 lik devalüasyon da zaten sanayicilerimiz için İHRAC AT noktasında daha çok çalışmaları gerektiğini vurgular nitelikteydi.fotograf-copy

İçinde bulunduğumuz sektör İDDMİB rakamlarına göre 2016 yılında 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.2015 yılı aynı döneme göre %2 lik düşüş görülse de 2016 Kasım ayı ihracatımıza bakıldığı zaman 112milyon dolar ile 2015 yılı Kasım ayına göre bu rakamlar %6,8’lik bir artışı işaret ediyor.

Bu bilgiler ışığında sektör temsilcilerimizin son dönemdeki ekonomik dalgalanmalara ne kadar HIZLI ve YERİNDE tepki verdikleri ve ne kadar elastik pozisyon alabildikleri net bir şekilde görülüyor. 2017 yılında iç pazarda negatif etkilenmeler olabilecek gibi dursa da, İHRACAT artışının iç piyasadaki global üreticilerimizi de hareketlendireceğinden, bu ihracat artışından iç piyasa durgunluğunun pozitif etkilenerek toparlanabileceği de gözardı edilmemeli.

Ayrıca IDDMIB’in çalışmaları ile 2.BAKİEL projesinin ihracatımızda pozitif bir ivme ile sektör temsilcilerimize yeni pazarlar açacağı ve İHRACAT artışında sektöre büyük güç katacağı görüşündeyim. 47 firmamız ile bu projenin ülkemize önemli bir ihracat gücü kazandıracağı hissiyatım çok güçlü. Bu vesile ile IDDMIB başkanımız Sn.Rıdvan Mertöz şahsında tüm ekibine de teşekkür ediyoruz.

Özet olarak sektörümüzü çok çetin bir yeni yıl bekliyor. 2017 yılı, içinde büyük İHRACAT fırsatları barındırırken iç piyasada da riskleri beraberinde getiriyor.

Belkide Dünya Coğrafyasında hiçbir sanayicinin görmediği kadar sosyal,siyasi,ekonomik kriz gören sanayicilerimiz her zaman olduğu gibi 2017 yılında da tüm yeteneklerini gösterip bu süreçten de alnının akı ile çıkacaktır.

Bu vesile ile herkesin yeni yılını tebrik eder,sağlık,mutluluk ve başarılar getirmesini dilerim.

MAKSDER YK.BŞK.VEKİLİ

Gökhan KOCABAŞ

Ekonomist

MAKSDER Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği

Türk mobilya aksesuar imalatçılarının birlik ve beraberliğinin sağlanması, dayanışma ve güç birliğinin gerçekleştirilmesi, sorunları çözmek için ortak çalışmalar yapılması ve sektörün yurtiçi ve dışında etkili bir biçimde temsil edilebilmesi amacıyla Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği “ MAKSDER ” yerli üreticinin yürütme gücü olarak 2008 yılında kuruldu.

Derneğimiz üyesi sanayicilerimiz; mobilya üretiminde kullanılan, mobilyaya fonksiyonellik ve görsellik kazandıran mobilya aksesuarları üretimi yapmaktadırlar. Üretilen bu ürünler ile Türkiye’de mukim mobilya fabrikaları, orta ve küçük boyutlarda mobilya üretimi yapan mobilya üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamakta ve bu çalışma ile Türkiye’ye yapılacak yıllık yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ithalatın ikamesi sağlanmakta ve bu ihtiyaçları karşılayacak olası bir ithalatın önüne geçilmektedir. MAKSDER üyesi 46 sanayicimiz ülkemizde ve yurt dışında mobilya üreten büyük mobilya firmalarına ürün tedarikleri ile hizmet vermektedir.