Maliye Bakanı Naci Ağbal: “Katma Değer Vergisi istisnası getiriyoruz”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Teknoparklarda, AR-GE ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanılacak makine ve teçhizat alımlarında da Katma Değer Vergisi istisnası getiriyoruz. 2019 yılın sonuna kadar yatırımcılarımız da, AR-GE merkezlerimiz de bu istisnadan istifade edecekler. Yine, 2018 ve 2019 yıllarında yeni alınan makine ve teçhizattan dolayı indirilecek amortisman giderlerini de artırıyoruz” dedi.

Bakan Ağbal, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı hakkında hükümet adına konuştu. Ağbal, tasarının esnafından işçisine kadar, çiftçisinden öğrencisine, memurundan sanayicisine ve tüm vatandaşımızın yüzde 100’ünü ilgilendiren konular olduğunu belirterek, “Vatandaşımızın yüzde birini değil, vatandaşımızın yüzde 100’ünü ilgilendiren konular var ve vatandaş bu kanunu bekliyor, öğrenci de bekliyor, işçi de bekliyor, sanayicisi de bekliyor, yatırımcısı da bekliyor. İnşallah Genel Kurulumuzla bu görüşmeleri hızlı bir şekilde yapmak suretiyle bu kanunu yasalaştırmış olacağız. Bu kanun tasarısında yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın teşvik edilmesine yönelik önemli düzenlemeler var. Tasarrufların artırılmasına dönük önemli düzenlemeler olacak. İş yapma kolaylığının artırılmasına dönük düzenlemeler var” ifadelerini kullandı.

Ağbal, enerji ve madencilikte etkinlik ve verimliliğin artırılmasına dönük düzenlemeler olduğuna dikkat çekerek, “Vergi konularıyla ilgili, vatandaşımızın işlerini kolaylaştıran, vergiye gönüllü uyumu destekleyen düzenlemeler var ve kamu taşınmazlarının daha etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin düzenlemeler var. Burada, öncelikle, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemek üzere bu tasarıyla getirmiş olduğumuz düzenlemeler hakkında Genel Kurulumuzu bilgilendirmek istiyorum. Bunlardan en önemli düzenleme, tabii ki, sanayi sektöründe, imalat sektöründe faaliyette bulanan imalat işletmelerine sağlamış olduğumuz yeni makine ve teçhizat alımında KDV istisnasıdır. Biliyorsunuz, 2016 sonrası dönemde arka arkaya yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek çok sayıda düzenleme yaptık, yapmaya da devam ediyoruz, yapacağız. Ekonomi dinamiktir. Ekonominin değişen, gelişen ihtiyaçlarına uygun olarak, Hükûmet olarak, yatırımla ilgili, üretimle ilgili, istihdamla ilgili, ihracatla ilgili düzenlemeler getirmiş olmamızdan rahatsız olunmaması lazım; tam tersine, bizim bu düzenlemeleri daha fazla getirip ülkenin yarınlarını, ülkenin kalkınmasını sağlayacak bu düzenlemeleri de yapmamız lazım. Bu sene, 2018 yılında imalat sanayisinde yapılacak yatırım harcamalarında kurumlar vergisi teşvikini artırımlı olarak uygulayacağız. Burada yapmış olduğumuz düzenlemede de, 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayisinde faaliyette bulanan bir işletme yeni makine, teçhizat alırsa katma değer vergisi ödemeyecek. Bu, yüzde 18 oranındaki bir Katma Değer Vergisi yükünden işletmelerimizin kurtulması anlamına geliyor, son derece önemli bir teşvik” şeklinde konuştu.

Ağbal şunları kaydetti:

“Teknoparklarda, AR-GE ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanılacak makine ve teçhizat alımlarında da Katma Değer Vergisi istisnası getiriyoruz. 2019 yılının sonuna kadar yatırımcılarımız da, AR-GE merkezlerimiz de bu istisnadan istifade edecekler. Yine, 2018 ve 2019 yıllarında yeni alınan makine ve teçhizattan dolayı indirilecek amortisman giderlerini de artırıyoruz. Daha fazla amortisman gideri yazılacak, işletmelerimiz böylelikle daha düşük kurumlar vergisi, gelir vergisi ödeme imkânına da kavuşmuş olacaklar. Böylelikle, 2018 ve 2019 yıllarında yatırım noktasında özelikle yeni yatırımların yapılmasını sağlayacak şekilde hem yatırım teşvik sistemindeki sağladığımız indirimli kurumlar vergisi teşviklerini artırıyoruz hem de makine ve teçhizat alımlarında teşvik belgesine bağlı olmasa dahi yeni makine teçhizat alımlarında Katma Değer Vergisi istisnası getirmiş oluyoruz. Bu tasarıda, organize sanayi bölgelerinde yapılacak altyapı yatırımlarında, küçük sanayi sitelerinde yapılacak iş yeri inşaatlarında KDV istisnası getiriyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz için en önemli yatırım altyapı yatırımları. Bu yatırımlar sırasında yatırım için gerekli olan mal ve hizmet alımlarında bundan sonra organize sanayi bölgesi müteşebbis heyetleri KDV ödemeyecek. Yine, küçük esnafımızı ilgilendiren küçük sanayi sitelerimiz var. Küçük sanayi siteleri kooperatifleri ne yapıyor? İş yerlerini yapıyor, esnafımıza teslim ediyor. Burada da küçük sanayi sitesi kooperatiflerimiz bu iş yerlerinin yapımı sırasında herhangi bir Katma Değer Vergisi ödemeyecekler. Bu da yine yatırımın, üretimin teşvik edilmesi anlamında önemli bir düzenleme. Bu tasarıda istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvikler getiriyoruz gerek 2018’de gerek 2019’da gerek 2020 yılında ilave istihdama çok güçlü yeni teşvikler getiriyoruz.”

İmalat sektöründe ve bilişim sektöründe getirdikleri prim, vergi ve damga vergisi avantajını artırımlı olarak uygulayacaklarını söyleyen Ağbal, “Bugün imalat sanayisinde veya bilişim sektöründe bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yeni sağlanacak istihdamda her çalışan başına yaklaşık 2 bin 400 liraya kadar imkân sağlıyoruz, teşvik veriyoruz, dolayısıyla bakın, biraz önce de söyledim, imalat sektöründe yatırım teşvik tutarlarını artırıyoruz. Yani yeni yatırım yaparsanız yatırım teşvik sisteminden kaynaklandığınız avantajları artırıyoruz. Makine teçhizat alımında KDV istisnası getiriyoruz, bir de yine imalat sanayisinde yeni istihdam yaparsanız bu durumda da ne yapıyoruz, istihdama da teşvikler getiriyoruz, prim ve vergileri de devlet olarak almıyoruz. Burada getirdiğimiz düzenlemede özellikle kadın istihdamını, genç istihdamını ve engelli istihdamını teşvik etmek üzere teşvik süresini on iki aydan on sekiz aya çıkarıyoruz. Yani bir işletmemiz bir kadın kardeşimizi istihdam ederse, bir genci istihdam ederse, bir engelliyi istihdam ederse teşvik süreci on iki aydan on sekiz aya da çıkmış olacak” diye konuştu.