MDF ve YONGA LEVHA SAN.DERNEĞİ: Ağaçlandırma Fonu – Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu sıfırlanmıştır.

Bugünkü Resmi Gazete’de sektörümüzü ilgilendiren Mevzuat değişikliği aşağıdadır.

Orman Ürünleri satış fiyatı üzerinde bulun FON yükü (Ağaçlandırma Fonu – Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu) sıfırlanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili uygulama hakkında bilgi beklenmektedir.Sizlere ayrıca duyurulacaktır.

24 Ağustos 2017 Tarihli ve 30164 Sayılı Resmî Gazete

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10648      Oduna Dayalı Orman Ürünü Satışlarından Alınan Fon Paylarının Belirlenmesi Hakkında Karar

Sektörümüze hayırlı olmasını diler saygılarımı sunarım.

Serhat Dayanıklıoğlu

MDF ve YONGA LEVHA SAN.DERNEĞİ

Karar Sayısı : 2017/10648